Hasan-ı Basri Allah Teala’nın; ”Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar!” (Nisa Suresi 4/56). Ayet-i Kerime’si hakkında şöyle der: | Dtarihi
İslam tarihiHasan-ı Basri Allah Teala'nın; ''Onların derileri pişip acı...

Hasan-ı Basri Allah Teala’nın; ”Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar!” (Nisa Suresi 4/56). Ayet-i Kerime’si hakkında şöyle der:

-

Hasan-ı Basri Allah Teala’nın;

”Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar!” (Nisa Suresi 4/56). Ayet-i Kerime’si hakkında şöyle der:

”Ateş cehennemlikleri günde yetmiş bin kez yiyip eritir; fakat her eriyişinde onlara ‘Eski halinize dönün’ diye emir verilir, bedenleri hemen eski haline dönerler.”

Şimdi de cehennem ehlinin hıçkırıklarla ağlayışlarını ve yazıklar olsun keşke ölüp gitseydik diye feryat etmelerini bir düşün! Bu durum daha cehenneme ilk atıldıklarında başlar.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız

Cengizhan’ın karısı Börte’yi, Merkitler nasıl kaçırdı? Vakanüvis sahneyi şöyle tarif ediyor:

Timuçin çok geçmeden kadim Han'ın dostluğuna müracaat etti. Kuzeydeki...

Hz Muhammed ”Halk içinde Allah’ın rahmetinden en uzak olan şu iki kişidir:”

''Halk içinde Allah'ın rahmetinden en uzak olan şu iki...
x