Cehennemdekilerin içeceği Ğassak nedir? - Cehennemdekilerin içeceği olan Ğassak şu Ayet-i Kerimelerde vurgulanır: - Dtarihi
İslam tarihiCehennemdekilerin içeceği Ğassak nedir? - Cehennemdekilerin içeceği olan Ğassak...

Cehennemdekilerin içeceği Ğassak nedir? – Cehennemdekilerin içeceği olan Ğassak şu Ayet-i Kerimelerde vurgulanır:

-

Cehennemdekilerin içeceği olan Ğassak şu Ayet-i Kerimelerde vurgulanır:

”İşte bu; kaynar su ve  irindir. Onu tatsınlar.” (Sad Suresi 57)

”Orada ne serinlik ne de içilecek bir şey tatmazlar; sadece kaynar su ve irin!… (Nebe Suresi 25)

Ğassak hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür.

İbn Abbas’a göre:  Ğassak, kafirin derisinden ve diğer organlarından akan suyun adıdır.

Başka bir görüşe göre, kafirlerin irinidir.

Ka’b el-Ahbar şöyle der:

Ğassak, cehennemde bir kaynaktır. Yılan, akrep ve cehennemdeki diğer hayvanların zehirleri buraya akarak toplanır.İnsanoğlu buraya getirilir ve bir  defa içine sokulup çıkarılır. Bunun etkisiyle derisi ve etleri kemiklerinden ayrılıp diz ve topuklarından yere dökülür. O kişi de elbisesini yukarı çeker gibi etlerini tekrar yukarıya çeker.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

İslam tarihi

Hz Ali’nin kabrinin yeri neden bilinmiyor?

Hz Ali aldığı kılıç yarasının etkisiyle, üç gün sonra, H. 40 yılın Ramazan ayının 17. cuma günü şehit oldu. Hz...
İslam tarihi

Cehennemi on dokuz zebani sürükleyerek mahşer meydanına getirecektir. Bu zebanilerin her birinin komutasında yetmiş bin güçlü kuvvetli…

Cehennemi on dokuz zebani sürükleyerek mahşer meydanına getirecektir. Bu zebanilerin her birinin komutasında yetmiş bin güçlü kuvvetli, iri kıyım ve...
Hun Tarihi

Attila, Katalanum savaşından evvel Bizans’a bir elçilik heyeti göndererek yıllık vergisini istedi. İmparator Macianus Atilla’ya şu cevabı gönderdi:

Attila, Katalanum savaşından evvel Bizans’a bir elçilik heyeti göndererek yıllık vergisini istedi. İmparator Macianus Atilla’ya şu cevabı gönderdi: -”Ben altını...
İslam tarihi

Halid bin Velid Hz.’leri Müslüman olduktan sonra Uzza putunu yıkmak için gittiğinde…

Müslüman olduktan sonra, Uzza putunu yıkmak için gittiğinde, Uzza'ya şiirle şöyle seslendiği bildirilmektedir: ''Ey Uzza bu geliş seni ta'zim için...
Hun Tarihi

Attila hakkında uydurulan efsaneler – Ahmet Taşağıl

Attila ile ilgili efsaneler de var değil mi? Attila'yla ilgili çok fazla söylenti var. Üç tane tabutu vardı; cenazesine katılan...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim döneminde Kürtler Osmanlı’ya neden katılıyor?

Yavuz Sultan Selim döneminde Kürtlerin Osmanlılara katılmalarını ve onun biraz öncesinde Şah İsmail'e karşı ortak hareket etmelerini nasıl açıklarız? Her...
İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”5 şey haramdandır”

1-) Emir'in rüşvet alması. Hepsinin en kötüsüdür. Çünkü alemin nizamının bozulmasına neden olur. 2- At aşırma ücreti, 3- Zina ücreti,...
Osmanlı tarihi

Anadolu Kazaskeri ve ünlü bilgin Kemal Paşazade’nin atının ayağından sıçrayan çamurlar Padişah’ın kaftanını kirletti. Kemal Paşazade mahcup oldu, korktu ve ne diyeceğine şaşırdı. Onun bu halini gören padişah tebessümlü  bakışlarla süzdükten sonra şöyle teselli etti:

1517 yılında kazanılan Ridaniye Zaferi'nden sonra kutsal topraklarda huzuru sağlayan Yavuz Sultan Selim ordusuyla birlikte İstanbul'a dönüyordu. Yolculuk sırasında, İbni...
İslam tarihi

İmam Gazali: Anlatıldığına göre adamın biri işlediği her günahı bir deftere kaydedermiş. Bir gün yine günah işlediğinde günahını yazmak için defterini açtığında tüm yazıların silindiğini, sadece:

Anlatıldığına göre adamın biri işlediği her günahı bir deftere kaydedermiş. Bir gün yine günah işlediğinde günahını yazmak için defterini açtığında...
Dini Hikayeler

Karısını fırına atan münafık

Cimri bir münafık, karısına hiçbir kimseye sadaka vermeyeceğine dair yemin ettirmiş. Bir gün bir dilenci kapıya gelip: ''Allah rızası için...
İslam tarihi

Hz Muhammed – Ümmetimden şu iki sınıfa şefaatim ulaşmayacak

Ümmetimden şu iki sınıfa şefaatim ulaşmayacak 1- Son derece zalim hükümdar 2- Dini inançları hiçe sayan azgın kişi Hz Muhammed...
Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Testere İşkencesi

Avrupa'da en çok kullanılan işkence yöntemlerinden biri olan testere işkencesi, hemen hemen her evde bulunan malzemelerden ugulandığı için oldukça yaygın bir...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dua etmenin 3 faydası

Kul dua ettiği şu üçten birini mutlaka elde eder: 1- Ya günahı affedilir. 2- Ya kendisine daha iyi imkanlar sağlanır....
İslam tarihi

Hz Davud Peygamber, dev gibi Calut’u nasıl öldürdü? Hz Davud da sapanla iyi bir şekilde taşı fırlatıp atıyordu. Hz Davud İsrailoğulları’yla birlikte (yolda) yürürken bir taş ona:

Yüce Allah'ın ''Davud, Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden de öğretti.'' (Bakara 251) buyruğunda,...
İslam tarihi

Hz Musa demiştir ki: ”Ya Rabbi, zina edenin cezası nedir?” Mevla Teala şöyle cevap vermiştir:

Rivayet edildiğine göre Hz Musa demiştir ki: ”Ya Rabbi, zina edenin cezası nedir?” Mevla Teala şöyle cevap vermiştir: ”Ona ateşten...
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın Gazi Bali Bey’e Fermanı

Yavuz Sultan Selim’in saltanatından itibaren Rumeli’nin fethedilmesinde önemli katkıları bulunan akıncı beylerinden Yahyapaşazade Koca Bali Bey(?-1543),1521 yılında Bosna Bey’i olarak,Kanuni’nin...
İslam tarihi

Hz Ömer’in büyük kerameti – Mısır halkı Amr bin As’ın huzuruna çıkarak: -Bu Nil nehrinin bir adeti vardır ki, o adet yerine getirilmedikçe nehir taşmaz, suyu çoğalmaz, suyu kesilir. Amr bin As: -Adeti nedir? dedi. Halk:

''Şevahiddü'n-Nübüvve'' adındaki kitapta nakledilmiştir: Hz Ömer, Amr bin As'ı Mısır'ı fethetmek için gönderdi. Amr bin As, Mısır'ı fethedince, O'nu oraya...
Selçuklu tarihi

Sultan Alparslan, muharebe öncesi Halife’den dua talep etmişti. Abbasi Halifesi de, camilerde cuma hutbesinde Alparslan ve ordusunun muzaffer olması için okunacak hutbe metni gönderdi. Cuma günü bütün camilerde şu duanın okunmasını emretti:

Bunun üzerine Alparslan kesin olarak harbe karar verdi. Sultanın baş imamı: ''Ey Sultan, sen Allah'ın başkaları üzerine zafer vaad eylediği...
İslam tarihi

Feridüddin Attar – Her bilgili ve akıllı adam şunlara dikkat etmeli:

İşlerini dürüst olmayan bir adama asla emanet etmemeli, Layık olmayanı bağış ve ihsana boğmamalı, Akıllı davranıp, her türlü haksızlık eğiliminden...
İslam tarihi

Hz İbrahim ölüm meleğine şöyle der: ”Ey ölüm meleği, facir birinin ruhunu kabzetme anındaki yüzünü bana gösterebilir misin?” Ölüm meleği: ”Peki sen buna dayanmaya güç yetirebilir misin?” Hz İbrahim: ”Evet, dayanabilirim” der. Bunun üzerine Azrail

Hz İbrahim ölüm meleğine şöyle der: ''Ey ölüm meleği, facir birinin ruhunu kabzetme anındaki yüzünü bana gösterebilir misin?'' Ölüm meleği:...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x