Cehennemin en dehşetli yerinde yanacak 4 Münafık huylu insan... - Dtarihi
İslam tarihiCehennemin en dehşetli yerinde yanacak 4 Münafık huylu insan...

Cehennemin en dehşetli yerinde yanacak 4 Münafık huylu insan…

-

Cehennemde, kendisinden cehennemin her gün dört yüz kere Allah’a sığındığı bir vadi vardır.

Bu vadi, ümmet-i Muhammed’den olan

mürai hafızlar,

Allah rızası için tasadduk etmeyenler,

gösteriş için hacca gidenler ve

gösteriş için savaşanlar için hazırlanmıştır.

Ramuz’ül E Hadis – Hz Muhammed (sav)

Osmanlı tarihi

Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, Adalet Bakanı iken borcunu ödemeyen bir adamı kahve içme bahanesiyle dairesine çağırır. Adam içeride oturup kahvesini yudumlarken paşa, onun kapıda duran atını sattırıp borcunu ödetir. Sonra da borçlu şahsa şöyle der:

Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, Adalet Bakanı iken borcunu ödemeyen bir adamı kahve içme bahanesiyle dairesine çağırır. Adam içeride oturup kahvesini...
Osmanlı tarihi

Abaza Mehmed Paşa yakaladığı yeniçerileri neden öldürüyordu ve onlara nasıl işkence ediyordu?

Sultan Osman'ın kapıkulu askerleri tarafından katledilmesinin, taşradaki isyan hareketlerinin artmasında etkili olduğu kesindir. Bunlardan Erzurum Beylerbeyi Abaza Paşa daha Osman'ın...
İslam tarihi

Sadi Şirazi: Abdulkadir Geylani Hazretlerini, Kabe’nin hareminde gördüm. Yüzünü çakıltaşları üzerine koymuş, muttasıl böyle diyordu:

Abdulkadir Geylani Hazretlerini, Kabe'nin hareminde gördüm. Yüzünü çakıltaşları üzerine koymuş, muttasıl böyle diyordu: ''İlahi! Beni affet. Eğer azaba düçar olacaksam...
Osmanlı tarihi

Fatih’in Edirne’deki sarayının tam karşısında bir medrese vardı. Geceleri, bütün şehirde ışıklar söndüğü halde bir mum sabaha kadar yanıyordu. Fatih bir gün merak edip…

Fatih İstanbul'u fethe karar verdikten sonra gerekli her şeyin hazırlanması için yoğun bir faaliyete girişmişti. Toplar dökülüyor, donanmayı takviye etmek...
Osmanlı tarihi

Osmanlı’da hangi padişah ordunun komutanı olmamıştır?

Osmanlı hükümdar ve şehzadesi; dindar olabilir, keyfine düşkün bir hayat sürebilir, ama hepsinin ortak özelliği, ''İslam'ın kılıcı'' vasfını kullanmak ve...
Hun Tarihi

Attila Han’ın Çocukluğu

Roma diplomasisi, yabancılara karşı eski nüfuzunu koruyarak hükümdarlarını kendisine çekme arzusunu takip ediyordu. Propagandasını tamamlamak için de onlardan rehine almayı,...
İslam tarihi

Hz Muhammed’in (s.a.v) hayvanlar hakkındaki sözleri

Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem eşsiz bir şefkat ve merhamet sahibiydi. Onun engin şefkatinden hayvanlar da nasibini almıştı. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi...
İslam tarihi

Hz Yusuf mu daha güzeldi yoksa Hz Adem mi? – İbn Kesir

Bazı alimler, Hz Peygamber'in ''Yusuf'a uğradım. Bir de gördüm ki, ona güzelliğin yarısı verilmiş'' sözü hakkında şöyle demişlerdir: ''Hz Yusuf,...
Osmanlı tarihi

İstanbul’un fethi açık unutulan bir kapıdan mı olmuştur?

Hammer'den Stefan Zweig'e kadar birçok batılı tarihçi ve edebiyatçı İstanbul'un son safhasını şu şekilde anlatırlar: Surların arasında dolaşan bir kaç...
İslam tarihi

Kuran’da geçen ”Makam-ı İbrahim” ne demektir? ”Onda apaçık deliller, İbrahim’in makamı vardır.” (Al-i İmran, 3/97).

''Onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır.'' (Al-i İmran, 3/97). Yani kendisinden sonraki peygamberlerin babası ve zürriyetinden haniflerin imamı Hz İbrahim'in...
Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet ayakta; Kadı Efendi oturuyor ve mahkeme başlıyor. Fatih Sultan Mehmet’in, adamın arsasını zorla iktisab etmekten elinin kesilmesi konusunda karara varılıyor. Fatih Sultan Mehmet’in eli kesilecek. Ama Osmanlı adaletinde…

İşte, Fatih Sultan Mehmet, işte İstanbul'da bir Rum; Fatih Sultan Mehmet talepte bulunuyor, diyor ki: ''Orada cami yapacağım, arazini bana...
İslam tarihi

Lokman Hekim – Dünya ve ahiret nasıl kaybedilir?

Lokman Hekim oğluna şöyle nasihat verir: ''Oğulcağızım, ahiretin için dünyanı feda et; her ikisini de kazanırsın. Sakın dünyan için ahiretini...
Osmanlı tarihi

6 yaşındaki Yavuz Sultan Selim’in attığı oklar hedefini vuruyordu. Bunu gören babası 2. Bayezid…

Yavuz Sultan Selim henüz beş-altı yaşlarında bir çocuktu. Amasya'daki sarayın bahçesinde ok talimi yapıyordu. Yay boyunu aşıyordu ama o bu...
İslam tarihi

Hz Ali’nin, Papa’nın mihrabındaki sözü

“Rütbelerin en yücesi, bilgin kişinin rütbesidir”
İslam tarihi

Sabredenlere dünya ve Ahiret hayatları için 10 fayda vardır – İmam Gazali

Sabredenlere dünya ve Ahiret hayatları için on fayda vardır: 1-Sabırlı olanlar şiddetli belalardan kurtulur. Nitekim Cenab-ı Hak buyuruyor: ''Kim Allah'tan...
İslam tarihi

Firavun, Mısır halkını neden gruplara bölüyordu? İsrailoğulları, Hz İbrahim’den naklettikleri şu hususu kendi aralarında bahsediyorlardı:

''Çünkü Firavun o (Mısır) beldesinde gerçekten azmış, halkını çeşitli sınıflara ayırmıştı.'' (el-Kasas 28/4). Yani Firavun, (Mısır ülkesinde) zorba davrandı, azdı,...
Moğol tarihi

Cengiz Han mı daha çok toprak kazandı yoksa Roma İmparatorluğu mu?

Moğol ordusu 25 yıl içinde, Romalılardan 400 yılda fethettiğinden daha çok toprak ve insan zaptetti. Cengiz Han ve oğulları ve...
İslam tarihi

Göklerdeki Meleklerin ibadet ettikleri Kabe’nin tam üstünde olan Göklerdeki Beyt-i Ma’mur’un özellikleri

Göklerin yaratılış özelliğini belirtirken şöyle demiştik: Yeryüzündeki Kabe, gökteki Beyt-i Ma'mur'un ve diğer yedi kat göklerdeki mabedlerin tam hizasındadır. Öyle...
Osmanlı tarihi

Orhan Gazi bir gün gönül huzuru içinde otururken, ”Denizi geçmek ve o ülkelerin kafirlerini de imana davet etmek gerekir.” diye içine bir düşünce düştü. Bu düşünce içindeyken büyük oğlu Süleyman Paşa babasının eşiğini öperek geldi, izin isteyip içeri girdi. Babası gönlünde her ne varsa tekrarladı, Süleyman Paşa yeri öperek:

Orhan Gazi bir gün gönül huzuru içinde otururken, ”Denizi geçmek ve o ülkelerin kafirlerini de imana davet etmek gerekir.” diye içine bir...
İslam tarihi

Hz Ali – Tövbe ettim demekle tövbe kabul olmaz. Tövbe’nin 6 şartı vardır. Bunlar şunlardır:

Keşşfa'ta şöyle bir olay anlatılır: Bir gün bir Arabi geldi Resul'ün mescidine oturdu. Biraz sonra devamlı olarak ''Estağfirullah, estağfirullah...'' demeye...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x