Hz Muhammed (sav) - ”Allah’ım aramızda şaki ve mahrum bırakma” deyiniz. ”Peki şaki ve mahrum kimdir, biliyor musunuz?” - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - ”Allah’ım aramızda şaki ve mahrum...

Hz Muhammed (sav) – ”Allah’ım aramızda şaki ve mahrum bırakma” deyiniz. ”Peki şaki ve mahrum kimdir, biliyor musunuz?”

-

Rivayete  göre bir defasında Peygamber Efendimiz  sahabelere şöyle tavsiyede bulunur:

”Allah’ım aramızda şaki ve mahrum bırakma” deyiniz. ”Peki şaki ve mahrum kimdir, biliyor musunuz?” Sahabiler: ”Kimdirler, ey Allah’ın Resulü” diye sorarlar. Allah Resülü şöyle der:

”Namazı terkedenlerdir.”

Yine rivayet edildiğine göre, kıyamet günü yüzü ilk olarak kararan  kişi namaz kılmayanlardır. Onun için cehennemde ”Lemlem” adında bir vadi  yapılır. Bu vadide deveboynu kadar kalınlıkta ve bir aylık yol uzunluğunda yılanlar vardır.  Bu yılanlar namazı terk edenleri sokup durur. Yılanın soktuğu kişinin vücudunda yetmiş sene kaynar ve o kişinin etlerini döker.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

İslam tarihi

Ebu Hureyre yaşlılık döneminde ”Allah’ım! Zina etmekten ve adam öldürmekten sana sığınıyorum” diye dua ederdi. ”Yahu! yaşını başını almış adamsın. Hala bu günahlara düşerim diye mi endişe ediyorsun? diye sordular.

Nakledildiğine göre Ebu Hureyre yaşlılık döneminde ''Allah'ım! Zina etmekten ve adam öldürmekten sana sığınıyorum'' diye dua ederdi. ''Yahu! yaşını başını...
Osmanlı tarihi

Süleymaniye Külliyesi’nin yapımı sırasında ”İslam dünyası yine bir şaheseri çıkarıyor,” haberleri ile telaş içine düşen Vatikan bir mermer blok içerisine dışarıdan belli olmayacak şekilde; ”Haç” döktürür ve Sultan Süleyman’a ”Mabedinizin minberi için hediyemizdir,” diye gönderir. Bunu öğrenen Kanuni…

Süleymaniye Külliyesi'nin yapımı sırasında ''İslam dünyası yine bir şaheseri çıkarıyor,'' haberleri ile telaş içine düşen Vatikan bir mermer blok içerisine...
İslam tarihi

Kuran’da geçen 3 İsmi Azam Duası nasıldır?

1- “Senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum” (Enbiyâ 21/87) 2-...
İslam tarihi

Hz Muhammed – Kıyamette üç şeyden daha kıymetli bir şey bulunmayacak

Size öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda şu üç şeyden daha kıymetli bir şey bulunmayacak: 1- Helal para, 2-...
İslam tarihi

Nefsine uyarak cehenneme giden adam

Anlatıldığına göre Ebu'l Hasen er-Razi, vefatından iki sene sonra babasını rüyasında görür. Üzerinde katrandan bir elbise vardır. Babasına: ''Babacığım, seni...
Osmanlı tarihi

Orhan Gazi babası Osman Gazi’den padişahlığı nasıl aldı? Osman Gazi nasıl öldü?

Bazı tarih kitaplarında Osman Gazi 1324 yılında Bursa'nın fethinden önce ölmüş olarak gösterilir. Ancak Halil İnalcık, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İsmail...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) buyuruyor: 7 tür İblis vardır ve görevleri şunlardır:

Hz Aişe'nin şöyle söylediği nakledilmiştir: Sahabeden bir grup, bir akşam Allah Rasülü'nün yanına gelmek üzere toplandılar. Onlar arasında Ebu Bekir,...
İslam tarihi

Cennete ilk girecekler

İbn Abbas’tan (r.a) şöyle rivayet olunmuştur: "Resûlullah'ın ashâbından bir grup oturmuş onun gelmesini beklemekteydiler. Resûlullah (s.a.v) geldi ve onlara yaklaştığında...
İslam tarihi

Hz Nuh’un gemisinin teknolojik üstünlüğü…

İşte tam o sırada  Yüce Allah, Hz Nuh'a gemi yapmasını emretti. O, o zamana kadar büyüklükte eşi görülmemiş ve daha...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah’ın sevdiği kul nasıl anlaşılır?

Alllah bir kulunu sevdi mi yakarışını duymak için onu belaya maruz bırakır. Allah bir kulu sevdi mi, ona dünya işlerini...
Timur tarihi

Timur eğer Çin’i alabilseydi, burada kalıcı olabilir miydi? – İlber Ortaylı

Mümkün mü? Kubilay Han'ı yutmuş bir yer orası. Tam bir gayya kuyusu... Timurlularda ilginç bir taraftır bu, özellikle gayya kuyusu...
Osmanlı tarihi

Osmanlı’da tecavüzcülere verilen ibretlik ceza

Tecavüz suçuna idam cezası Genç tarihçilerimizden Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı, Osmanlı dönemi Balıkesir mahkeme kayıtlarında bulduğu belgelere göre tecavüzcülerin...
İslam tarihi

Ka’b el-Ahbar şöyle anlatır: Salih bir kimse kabre konulduğunda salih amelleri olan namaz, oruç, zekat, sadaka hemen başına gelir. Azap melekleri ölüye ayaklarından sokulmak istediğinde

Ka'b el-Ahbar şöyle anlatır: Salih bir  kimse kabre konulduğunda salih amelleri olan namaz, oruç, zekat, sadaka hemen başına gelir. Azap...
İslam tarihi

Hz Musa vefat ettiğinde Allah Teala ona: ”Ey Musa vefat ettiğinde, ölümü nasıl buldun?”

Rivayet edildiğine göre, Hz Musa vefat ettiğinde Allah Teala ona: ''Ey Musa vefat ettiğinde, ölümü nasıl buldun?'' diye sorar. Hz...
Dünya tarihi

Romalılar Spartaküs’ün 6000 askerini nasıl çarmıha gerdi? Korsanlar Spartaküs’ü nasıl kandırdı? Spartaküs’ün cesedi neden bulunamadı?

Trakyalı bir köle olan Spartaküs, efsaneye göre Roma ordusundan kaçmış, haydutluk yaparak yakalanmış ve köle olarak satılmıştır. Spartaküs M.Ö. 73'te...
İslam tarihi

İmam Gazali: Rivayete göre Zekeriya adında bir zahid, ölüm hastalığına yakalanmıştı. Eceli yaklaşınca bir arkadaşı yanına geldi ve ”Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah” demesini istedi. Zahid bu sözleri söylemek istemedi. Arkadaşı ikinci kez teklif etti, zahid yine yüz çevirdi…

Rivayete göre Zekeriya adında bir zahid, ölüm hastalığına yakalanmıştı. Eceli yaklaşınca bir arkadaşı yanına geldi ve ''Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah''...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – İnsanların en kötüsü kimdir?

İnsanların en kötüsü o fasık insandır ki, Allah'ın kitabını okur, dini bilgiler edinir de sonra facir kimse ile arkadaşlık yapar,...
Selçuklu tarihi

Mevlana’nın aşk sözleri (Rubailer)

Ey yolcu aklını başına al, seferin nereye? Hangi diyara gitmek istiyorsun? Nereye gidersen git, sen bizim gönlümüzdesin... Denizden uzak düşmüş...
İslam tarihi

Hz Bilal-i Habeşi bir gün bir yerde o cılız bedenine bir yığın sopa ve kırbaç yedi. Dayaktan her yanı kan revan içinde kaldı. Öyleyken

Hz Bilal-i Habeşi bir gün bir yerde o cılız bedenine bir yığın sopa ve kırbaç yedi. Dayaktan her yanı kan...
Dünya tarihi

Napolyon Kuran’ı nasıl kullandı?

''Kur'an'ın yalanlarla dolu olduğunu söyleyen Napolyon, Mısır'a ayak bastığından itibaren, halkın sempatisini çekmek için İslâm'ı kullanmaya çalışmıştır. Mısır halkına hitaben...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed ”Allah’ın en sevdiği cihad”

  Allah'ın en çok sevdiği cihad, zalim hükümdarın yüzüne haykırılan...
x