Çelebi Sultan Mehmet, babasının öcünü Timur'dan alıp onları kıra kıra ta Tokat Kalesi'ne kadar sürdü. Timur Tokat Kalesi'ne girip - Dtarihi
Timur tarihiÇelebi Sultan Mehmet, babasının öcünü Timur'dan alıp onları kıra...

Çelebi Sultan Mehmet, babasının öcünü Timur’dan alıp onları kıra kıra ta Tokat Kalesi’ne kadar sürdü. Timur Tokat Kalesi’ne girip

-

Padişahlık Yıldırım Bayazıt Hanoğlu Çelebi Sultan Mehmet’e kısmet oldu. Derhal 70.000 askerle Timur’un arkasından ılgar edip Amasya civarında yetişerek bir satır vurdu ki hala dillerde destandır. Doyumlukları İslam askeri aldı. Ancak Tanrı’nın takdiri o gece Yıldırım Han ateşli bir hastalıktan öldü.

Çelebi Sultan Mehmet, babasının öcünü Timur’dan alıp onları kıra kıra ta Tokat Kalesi’ne kadar sürdü. Timur Tokat Kalesi’ne girip kuşatıldı. Çelebi Sultan Mehmet zafer kazandı, babasının ölüsünü Bursa’ya getirdi. Cami avlusundaki büyük kubbe içine gömerek padişah oldu.

İstanbul tekfuru bu olayları duyunca sevincinden yerinde duramadı. Zaman geçirmeden tellarlar bağırtıp ”Çabuk, İstanbul içinde bir Müslüman kalmasın. Yoksa hepsini kırarım!” diye Müslümanlara şehirden ayrılmaları için bir gün süre tanıdı. Müslümanlar, kimi karadan, kimi denizden olmak üzere İstanbul’dan çıktılar. Edirne ve Tekfur Dağı taraflarına gidenlerin birçoğunu kafirler şehit ettiler.

Bu yara Osmanlılar içine yara oldu. Sonunda Çelebi Sultan Mehmed öldü.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden Seçmeler

Mutlaka Okumalısınız

İSLAM BİLGİNLERİNİN BİLİMSEL BULUŞLARI

Kimya: Cabir Bin Hayyan, kantitatif ve kalitatif prensiplere dayanan...

4. Mehmed Cinci Hoca’ yı yakalayıp paralarının yerlerini nasıl söyletti?

Dördüncü Mehmed cülusundan bir hafta sonra 16 Ağustos 1648'de...