Osmanlı tarihi

Arapları aldatarak Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtıp isyana sevk eden İngiliz casusu Lawrence’ın, yardımcıları Nuri Said, Faysal ve Şerif Hüseyin ile birlikte Şam’da Türkleri katlettikten sonra;

Haberler

Is It Safe to Travel to Europe Now Due to War in Ukraine?

İslam tarihi

Göklerdeki Meleklerin ibadet ettikleri Kabe’nin tam üstünde olan Göklerdeki Beyt-i Ma’mur’un özellikleri – O Beyt’e, günde 70.000 melek

İslam tarihi

Hz Hasan, Muaviye’ye karşı neden Halifelik’ten vazgeçti? Hz Ali’nin şehit edilmesi sonrasında

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman, Piri Reis’i neden idam ettirdi?

İslam tarihi

Allah-u Teala Kıyamet günü kimleri azarlayacak? – Keşşaf tefsirinde nakledildiğine göre Hak Teala meleklere emir veriyor: -Dünyada iken beylere paşalara verilen şeyleri bana getirin. Yine getirin dünyada iken benim için fakirlere verdiklerini.

Osmanlı tarihi

Barbaros Hayreddin Paşa’ya Hayreddin ismini hangi padişah koydu?

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) – Gökten ateş yağsa kurtulacak kişiler:

İslam tarihi

Hz İbrahim Kabe’yi nasıl inşa etti?

Moğol tarihi

Cebe Noyan, Cengizhan’ın düşmanı iken nasıl Cengizhan’ın komutanı oldu? Cebe Noyan, ilk sahneye çıktığı zaman, hasım kabileye mensup genç bir adamdı. Bir harpten sonra

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dört şey vardır ki, bunları kendinde bulunduranın üzerine Allah rahmet saçar, onu cennetine koyar:

Timur tarihi

Timur – Rum ülkesine (Anadolu’ya yöneldiğim vakit, Hz. Şeyh Yesevi hikmetlerinden bir işaret aradım ve ilk açtığım sayfada müjde veren şu dörtlüğe rastladım.

Osmanlı tarihi

Bir gün birisi, Fatih Sultan Mehmet Han’ın yoluna çıkıp: ”Yüz yirmi dört bin peygamberin her birinin hakkı için bana bir akçe ihsan eyle,” demiş. Fatih Sultan Mehmet:

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim ile Venedik elçisi arasında geçen ‘Kılıç Olayı’ – Devletin ileri gelenleri, İstanbul’dan dönen elçiye, dünya sultanı Yavuz Sultan Selim’in nasıl birisi olduğunu sordular. Elçi, ezilip büzülerek:

Osmanlı tarihi

4. Murad’ın devleti soyanlara, rüşvet alanlara verdiği cezalar… – Maaşlarını almak için İstanbul’a gelen sipahilerin ulufelerinin, Gümrük Emini Mehmet Çavuş’un yolsuzluğu yüzünden ödenemediği öğrenilince adı geçen görevlinin Bab-ı Hümayun önünde başı

Osmanlı tarihi

1.Mustafa akli melekelerini yitirmiş miydi?

Hun Tarihi

Tanrı’nın Kırbacı Attila’yı kim öldürdü ve nasıl öldü?

İslam tarihi

Kuran’da geçen 3 İsmi Azam Duası

İslam tarihi

Yahudi Hahamlarının, Hristiyan Rahiplerinin ve Arap Kahinlerinin Peygamber (sav)’in gönderilmesinden bahsetmeleri

İslam tarihi

İslam büyüklerinin namazdaki huşusu – Zühd ve ibadette zirve yapmış bir zat olan Amr bin Zerr’in eli kangren olmuştu. Doktorlar ona

x