Cengiz Han, Çin Seddini nasıl aştı? - Dtarihi
Moğol tarihiCengiz Han, Çin Seddini nasıl aştı?

Cengiz Han, Çin Seddini nasıl aştı?

-

Tıpkı Napolyon gibi, onun da yağız atlara binmiş, iri yarı bin kişilik, hususi bir muhafız alayı vardı. 1121 senesinde Katay’a yapılan bu ilk seferde ordunun henüz o kadar kuvvetli olmadığı da muhtemeldir.

Çin Seddi’ne vardığı zaman Cengiz Han, uzun zamandan beri hudutlardaki aşiretleri kandırdığı için, kapılardan biri dost eller tarafından açıldı. Böylece insan kaybı olmadan ve zaman kaybetmeden bu engeli aştılar.

Çin Seddi’nden içeri girince Moğol tümenleri, aldıkları kesin emirlere uyarak Şan-si ve Çin-li havalisinin muhtelif yerlerine ulaşmak için ayrıldılar.

İmparatorun başlıca büyük ordularından biri de küçük tepeler ve dağlık boğazların kıvrımları arasında istilacı Moğolları aramaya çıkmış, dolaşıp duruyordu. Yeni tayin edilen baş kumandaları o havaliyi bilmediği için köylülerden yol sormaya mecbur oluyordu. Bu istikamete yürüyen Cebe Noyan, bu civarın yollarını ve vadilerini pek iyi hatırında tuttuğu için, bir gece yürüyüşü yaparak düşman ordusunu ertesi sabaha doğru arkadan çevirdi. Moğollar bu orduyu müthiş surette hırpaladılar. Doğuya kaçan döküntüleri de Çin ordularının en büyüğüne ulaşınca ordunun paniğe kapılmasına neden oldu. Bu ordu da sarsıldı ve başındaki general payitahta doğru kaçtı.

Ordunun yaptığı tahribat ve bu ordunun pek yakında bulunuşu Vay Vang’ı dehşet içinde bıraktı ve Ejder tahtında oturan hükümdar, eğer nazırları vazgeçirmeselerdi Yenkin’den kaçacaktı.

Cengiz Han – Harold Lamb

İslam tarihi

Hz İbrahim, ruhunu kabzetmek üzere gelen ölüm meleğine: ”Sen hiç dostunu öldüren bir dost gördün mü?” diye sorunca, Cenab-ı Hak ona vahy göndererek…

Meşhur haberde varid oldu; Hz İbrahim, ruhunu kabzetmek üzere gelen ölüm meleğine: ''Sen hiç dostunu öldüren bir dost gördün mü?''...
İslam tarihi

Hz Ömer suikast geçirip de ölüm döşeğine düşünce… Bu esnada İbn Abbas şöyle dedi: ”Ey mü’minlerin emiri, niye korkuyorsun? Allah sana nice fetihler  ihsan etti,nice şehirleri senin sayende ele geçirdik. Şöyle şöyle yaptın…” Hz Ömer araya girdi ve şöyle dedi:

Hz Ömer suikast geçirip de ölüm döşeğine düşünce oğluna şöyle dedi: ''Yazık bana! Çabuk yanağımı yere değdir, anasız kalasıca!  O...
İslam tarihi

Gülistan ”Gıybet yapmanın kötülüğü hakkında kıssa” – Çok iyi hatırlıyorum. çocukluğumda ibadete hevesli idim. Geceleri kalkar, ibadetle meşgul olurdum. Bir gece babamla beraber oturmuş, gözümü bütün gece hiç yummamış ve kırpmamıştım. Kuran-ı Kerim’i kucağımda tutuyordum, ev halkı uykuya dalmışlardı. Babama dedim ki:

Çok iyi hatırlıyorum. çocukluğumda ibadete hevesli idim. Geceleri kalkar, ibadetle meşgul olurdum. Bir gece babamla beraber oturmuş, gözümü bütün gece...
İslam tarihi

Samiri için Cebrail’in izini görmesi takdir olunmuştu. O da Cebrail’in izinden bir avuç toprak almıştı. Bu sırada Hz Harun’un yanından geçtiğinde Hz Harun ona:

Samiri, İsrailoğullarına komşu olan ve ineğe tapan bir kavimdendi. İsrailoğulları'ndan değildi. Hz Musa ile İsrailoğulları Mısır'dan yola çıktıklarında o da...
Osmanlı tarihi

Fatih Camii avlusunda 25 yaşlarında bir delikanlı Baki’nin yolunu kesip yakasına yapışır ve şairin yalan söylediğini hakaretle anlatır. ”Sen bir beyitinde, eğer aşıklar yalvarırsa güzeller onlara sevgi gösterir” diye yemin ediyordun. Ben tam iki aydır kapısının önünde yalvardığım halde, sevdiğim yüzüme bile bakmadı. Senin yüzünden rezil, rusvay oldum” demesi üzerine Baki:

Şairler Sultanı Baki bir gazelinde; ''Güzeller mihriban olmaz demek yanlıştır Baki Olur vallahi billahi hemen yalvari görsünler'' demektedir. Bu gazelin...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyamette insanlar şu beş şeyi sevip, şu beş şeyi de unutacaklar

1- Dünyayı sevip, ahireti unutacaklar. 2- Serveti sevip, hesaba çekileceklerini unutacaklar. 3- Mahlukatı sevip yaratanı unutacaklar. 4-Günahı sevip tevbeyi unutacaklar....
Osmanlı tarihi

Osmanlı Komutanlarından olan Yıldırım Bayezid  1402’de Ankara  Muharebesi’nde Timur’a esir düşmüştü. İddiaya göre içine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki…

Osmanlı Komutanlarından olan Yıldırım Bayezid  1402'de Ankara  Muharebesi'nde Timur'a esir düşmüştü. İddiaya göre içine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri...
İslam tarihi

Ashab-ı Kehf kaç kişiydi? – Bundan sonra Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ”Kimileri, ”Onlar üçtür, dördüncüleri köpeklerdir” derlerken, kimileri karanlığa taş atarak,

Bundan sonra Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ''Kimileri, ''Onlar üçtür, dördüncüleri köpeklerdir'' derlerken, kimileri karanlığa taş atarak, ''Onlar beştir, altıncıları köpekleridir.''...
İslam tarihi

Rekaiku’l-Ahbar isimli kitapta anlatıldığına göre, kıyamet günü günahları sevaplarından ağır basan bir kulun cehenneme atılması emredilecektir. Bu sırada kirpiklerinden bir tel dile gelerek:

Nitekim Nebiler serveri şöyle buyurmuştur: Sağılan süt memeye dönmedikçe Allah korkusundan ağlayan kimse cehenneme girmez. (İmam Beğavi) Rekaiku'l-Ahbar isimli kitapta...
İslam tarihi

Resulullah (bir gün) yüzü kıpkırmızı vaziyette uykudan uyandı. (Uyandığında:) – ”La ilahe illallah” (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur). Meydana gelmesi yaklaşan kötülükten (ve büyük bir fitneden) dolayı Arapların vay haline! Bugün Ye’cuc ve Me’cuc seddinden…

Resulullah (bir gün) yüzü kıpkırmızı vaziyette uykudan uyandı. (Uyandığında:) – ”La ilahe illallah” (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur). Meydana gelmesi...
İslam tarihi

Allah Teala, Hz Eyyub’e sabredenlerin özellikleri sadedinde şunları vahyetti:

Allah Teala, Hz Eyyub'e sabredenlerin özellikleri sadedinde şunları vahyetti: ''Onların yurdu Darus-Selam'dır. Oraya girdiklerinde onlara şükretmelerini ilham ederim. Şükür sözlerin...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah Teala peygamberler gibi amel eden 18.000 kişiyi neden helak etti?

”Allah Teala, içinde peygamberler gibi amel eden on sekiz bin kişinin bulunduğu bir beldeyi topluca helak etmiştir” oradakiler  ”Ya Resulullah, bu...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dört şey vardır ki ameli yedi yüze çıkartılır:

Dört şey vardır ki ameli yedi yüze çıkartılır: 1-Allah yolunda (zekat, hac ve cihad gibi hususlarda) harcadığın para ki, bunun...
İslam tarihi

Abdulkadir Geylani: (Gizli Şirk) Zenginlikte Şirk

Allah'ın sana lutfuyla vereceği nimetlerle arana giren, mahlukata dayanıp güvenmendir. Mahlukat senin kazanmana perde olup, engel olmaktadır. Ve onlarla olup...
İslam tarihi

Rum Meliki Kayser, Hz Ömer’in devleti nasıl idare ettiğini araştırması için bir elçi gönderdi. Elçi Medine’ye girince halka: ”Hükümdarınız nerededir?”

Rum Meliki Kayser, Hz Ömer'in devleti nasıl idare ettiğini araştırması için bir elçi gönderdi. Elçi Medine'ye girince halka: ''Hükümdarınız nerededir?''...
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın ünlü Akıncı Beyi Gazi Bali Bey’e yazdığı uzunca mektubun bir kısmı şu şekildedir:

Kanuni Sultan Süleyman'ın ünlü Akıncı Beyi Gazi Bali Bey'e yazdığı uzunca mekbun bir kısmı şu şekildedir: ''Her şeyin başı adalettir....
İslam tarihi

Hz Ömer Kuran-ı Kerim’den bir ayet duyduğunda baygınlık geçirip yere düşerdi. Bir gün eline bir saman çöpü alıp,

Hz Ömer Kuran-ı Kerim'den bir ayet duyduğunda baygınlık geçirip yere düşerdi. Bir gün eline bir saman çöpü alıp, ''Keşke ben...
İslam tarihi

İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriye çelişir: 

Uyunül-Ahbar isimli kitapta anlatıldığına göre Şakik-i Belhi şöyle der: ''İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriye çelişir:  Birincisi: ''Biz...
İslam tarihi

”Adamın biri (gelip): ‘Ey Allah’ın Resulü! Babam nerede?’ diye sordu. O da: ‘Baban ateştedir! dedi. Adam dönüp gidecek olunca onu çağırıp: ‘Doğrusu senin baban da benim babam da…

Yine Müslim, Enes b. Malik'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: ''Adamın biri (gelip): 'Ey Allah'ın Resulü! Babam nerede?' diye sordu. O...
İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”5 şey haramdandır”

1-) Emir'in rüşvet alması. Hepsinin en kötüsüdür. Çünkü alemin nizamının bozulmasına neden olur. 2- At aşırma ücreti, 3- Zina ücreti,...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Cehennemin en dehşetli yerinde yanacak 4 Münafık huylu insan…

Cehennemde, kendisinden cehennemin her gün dört yüz kere Allah'a...

Lut kavmi nasıl helak oldu? – Onların başına gelen hiçbir kavmin başına gelmemiştir. Allah onların önce…

Ravnakut-Tefsir'de geçtiğine göre Kelbi şöyle der: Lut kavminin ameli olan...
x