Osmanlı tarihi

Son Bizans İmparatoru İstanbul fethedilirken nasıl öldü? Durumun tehlikeli bir hal aldığını gören Bizans İmparatoru bir kısım adamlarıyla kaçarken,

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim – Bir devlet ne zaman yıkılır?

İslam tarihi

Hz Ali’nin nefs hakkında sözü

Dini Hikayeler

Sırrı Sakati ”Bir Şükre Otuz Yıl Tevbe”

İslam tarihi

Meleklerin hocası cinlerden olan İblis nasıl kafir oldu?

İslam tarihi

Hz İbrahim, bir fakirin sabırsızlık ettiğini görünce şöyle derdi:

Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezid üzerine gelen Haçlı ordusunda en mükemmel  cinsten on bin Fransız  süvarisi vardı ve bunlara  Burgondinya dukasının henüz yirmi iki yaşındaki oğlu, gayet mağrur Prens Korkusuz Jean kumanda ediyordu. Fransızlar:

Osmanlı tarihi

Hürrem Sultan Osmanlı sarayına nasıl getirilmiştir?

Dini Hikayeler

İbrahim Bin Edhem Sözleri

İslam tarihi

İsa Peygamber bir gün gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulur ve sığınacak bir yer arar. Daha sonra bir dağ mağarası görür, içeriye girer. Fakat içeride aslan vardır. Elini aslanın ağzına koyar ve şöyle der:

Dini Hikayeler

İbrahim bin Edhem, Belh şehrinin padişahı idi. Kırk adet veziri vardı. Her gün sarayı için dört bin koyun boğazlardı. Bir söz ile kendi kendine geldi. Tövbe etti. Bu dünyanın geçici olan padişahlığını bırakıp ahiretin baki ve devamlı olan padişahlığına sarıldı. O devamlı olan mülkte padişah oldu. İntibaha gelişinin sebebi şu hadisedir:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in Hz Aişe’nin gıybetine cevabı

İslam tarihi

Allah korkusunu gösteren 7 işaret – Ebu’l Leys es-Semerkandi

Türk tarihi

Eski Türklerde kadının yeri neydi? – Kadının yeri devlet idaresinde

Dini Hikayeler

Hasan-ı Basri ve müslüman olan mecusi – Hasan-ı Basri, Şem’ûn’un Müslüman olmasını çok ister. Hatta bazı geceler sabahlara kadar yalvarır onun ve onun gibiler için hidayet diler. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz bu duaları kâbul eder ve mübareğin tebliğ için beklediği fırsatı önüne çıkarır. Nasıl mı? Anlatalım.

Selçuklu tarihi

Gazneli Mahmud, Selçuklu Sultanı Arslan Yabgu’yu hileyle nasıl yakaladı? Arslan Yabgu nasıl öldü? – Mikail’in torunları Tuğrul ve Çağrı beyler bunları yaşarken, ailenin büyüğü Arslan Yabgu,

İslam tarihi

Hz Musa, Firavun’a: ”İman et, saltanatın sende kalacak” dedi. Firavun: ”Haman’a danışayım” diye cevap verdi. Haman ona şöyle dedi:

Osmanlı tarihi

İlber Ortaylı’ya Fatih Sultan Mehmed hakkında sorulan bazı sorular ve Ortaylı’nın cevapları:

İslam tarihi

Kıyamet günü insanlar Hz Adem, Hz Nuh, Hz İbrahim, Hz Musa, Hz İsa’ya şefaat için gidecekler. Bu büyük peygamberler onları neden geri çevirecek?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dört şey vardır ki, bunları kendinde bulunduranın üzerine Allah rahmet saçar, onu cennetine koyar:

x