Cengiz Han esirlerinin kafasına çivi çakıldığını öğrenince ne yaptı? - Dtarihi
Moğol tarihiCengiz Han esirlerinin kafasına çivi çakıldığını öğrenince ne yaptı?

Cengiz Han esirlerinin kafasına çivi çakıldığını öğrenince ne yaptı?

-

Örneğin, sultanın oğlu Celaleddin ile Ağustos 1228’de yapılan bir savaşta dört yüz Moğol düşmana esir düştü, bu kişiler öleceklerini çok iyi biliyorlardı. Galip taraf, Moğol savaşçılarını yakında yer alan İsfahan’a götürdü, atların arkasına bağladı ve şehir sakinlerini eğlendirmek için sokaklarda sürükledi. Tüm Moğol esirler bir halk eğlencesi şeklinde öldürülüp köpeklere yemek olarak sunuldu.

Moğollar şehrin uygar insanlarını asla affetmedi; intikamlarını alacaklardı.

Moğol ordusunun savaşı kaybettiği bir diğer olayda, Persli galipler tutsakları, Moğol inanışına göre ruhlarının merkezi olan başlarına çivi çakarak öldürdüler.

Bu olay bir yüzyıl sonra 1305 senesinde, Delhi sultanının Moğol esirlerini fillere ezdirerek ölümlerini bir halk eğlencesine dönüştürmesiyle tekrar yaşadı. Ardından da muharebe sırasında öldürülen ya da yakalanan Moğolların kesilmiş başlarından bir kule inşa edildi.

Cengiz Han

Dini Hikayeler

Hz Muhammed ve bir Arap beyi arasında geçen konuşma

Uyeyne bin Hasın isminde bir Arap beyi vardı. Gelip Efendimize dedi ki: -Ya Resulullah, senin sohbetine gelelim. Lakin şu eski...
Türk tarihi

Haccac-ı Zalim, Kuteybe bin Müslim, Abdurrahman gibi kan dökücü Arap komutanları Türkleri nasıl katletti?

Gerçi Haccac-ı Zalim, Kuteybe bin Müslim, Abdurrahman gibi kan dökücü fakat yetenekli komutanların yönettiği Arab ordularının zor ilerleyişinin bir başka...
İslam tarihi

Lokman Hekim’e sormuşlar: ”Edeb ve terbiyeyi kimden öğrendiniz?”

Lokman Hekim'e sormuşlar: ''Edeb ve terbiyeyi kimden öğrendiniz?'' Şu karşılığı vermiş: ''Edebsizlerden, terbiyesizlerden. Çünkü onların bana hoş gelmeyen hareketlerini yapmaktan...
Osmanlı tarihi

Hızır (as) Fatih Sultan Mehmed’in astırdığı Ayasofya’ da ki Altın Top’un altında neler yapıyor?

İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed bu hadiseyi bildiğinden kubbenin ortasına bir zincir ile bir de uğur saydığı altın top...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah şu üç kişiye bakmaz;

''Allah şu üç kişiye bakmaz; zalim idarecilerine, zina eden ihtiyara, kibirli fakire.'' Yöneticelere Altın Öğütler - İmam Gazali  
İslam tarihi

İnsan iradesini inkar eden, kendini, rüzgarın önündeki yaprak misali kaderin mahkumu görüp, işlediği suçları kadere yükleyen cebriyeci bir adam, yolda giderken güzel bir hurma bahçesine rastladı. ”Kader bu bahçeyi karşıma çıkardığına göre,

İnsan iradesini inkar eden, kendini, rüzgarın önündeki yaprak misali kaderin mahkumu görüp, işlediği suçları kadere yükleyen cebriyeci bir adam, yolda...
İslam tarihi

Zülkarneyn, yaya olarak hacca gitmişti. Hz İbrahim, onun hacca gelmekte olduğunu duyunca…

İshak bin Bişr, Abdullah bin Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. ''Zülkarneyn, salih bir hükümdardı. Allah, onun amelinden razı oldu ve...
İslam tarihi

Allah Teala’nın Hz Musa’ya zenginlik ve fakirlik geldiğinde söylemesi istediği söz

Rivayete göre Allah Teala, Hz Musa'ya şöyle der: Dünya nimetlerini sana yönelmiş görürsen; ''Bu işlediğim günahın, peşin verilen cezasıdır'' de....
Osmanlı tarihi

Sultan İbrahim’i nasıl öldürdüler? Ertesi gün Sultan İbrahim’in saraydan kaçtığı dedikodusu yayıldı. Hemen mimar çağrılıp Sultan İbrahim’in hapsedildiği iç köşkün kapı ve pencereleri tuğla ile örüldü. İçerden Sultanın bağrışları geliyordu. Onun yürekler

8 Ağustos 1648'de Babüssaade önünde kurulan tahta 4. Mehmed  oturtuldu ve biat töreni yapıldı. Sultan İbrahim'in katına çıkan bir heyet,...
Moğol tarihi

Çinliler’in eşekle birlikte kazığa oturttuğu: Moğol Hükümdarı Ambakay

Moğollar, büyük olasılıkla göçebe imparatorlukların kalbinde yaşanmış zafer dolu öykülerinden etkilenerek kendi varlıklarını ortaya koyma özlemini duyuyor, yani birleşmek istiyordu....
İslam tarihi

Hz İbrahim işlediği bir hatayı hatırlayınca baygınlık geçirir ve kalbinin çarpıntısı (deyim yerindeyse) millerce uzaktan duyulurdu. Allah Teala’nın emri ile bir gün kendisine Cebrail (a.s) geldi ve dedi ki, ”Cebbar olan Allah (c.c) sana selam ediyor ve ‘Dostundan korkan bir dost gördün mü? sual buyuruyor.” Hz İbrahim (a.s) Cebrail’e şöyle cevap verir:

Hz İbrahim işlediği bir hatayı hatırlayınca baygınlık geçirir ve kalbinin çarpıntısı (deyim yerindeyse) millerce uzaktan duyulurdu. Allah Teala'nın emri ile...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Zina eden kişiye yapılan lanet

Yedi kat gökler, yedi kat yerler ve dağlar zina yapan adama lanet ederler. Zinakarların edep yerlerinin kokusu muhakkak cehennem ehlini...
İslam tarihi

Hz Musa’ya beddua eden Bel’am bin Baura, nasıl helak oldu? Bel’am, eşeğinden inmeden ona bir daha vurduğunda eşek yürüdü. Öyle ki Bel’am, Hüsban Dağı’nın tepesine çıktı ve orada Hz Musa ile İsrailoğulları’nın karargahını gördüğünde beddua etmeye başladı. Yalnız

İbn İshak, Hz Musa'nın Beytü'l Makdis'e gidişini anlatırken Bel'am bin Baura kıssasını da zikretmiştir. Yüce Allah, Bel'am bin Baura hakkında...
Osmanlı tarihi

Kore Savaşı sırasında bir Amerikan bataryasının isabet alıp parçalanmasından sonra, dört dakika gibi kısa bir süre içinde Amerikalıların bataryayı tekrar kurup ateşe başladıklarını ve bu çok süratli ikmal karşısında Türk binbaşısının hayretler içinde kaldığını gören Amerikalı General:

Kore Savaşı sırasında bir Amerikan bataryasının isabet alıp parçalanmasından sonra, dört dakika gibi kısa bir süre içinde Amerikalıların bataryayı tekrar...
İslam tarihi

Hz Süleyman Rabbine özünü bağlayınca Belkıs’ı ona boyun eğdirmiştir. Belkıs ki emrinde on iki komutan vardı, onların her birinin emrinde yüz bin asker bulunuyordu. Hz Süleyman’ın ordusunda

Süleyman- Belkıs kıssasını bu şekilde ayrıntılı olarak anlattım; çünkü düşünenler için bu kıssadan alınacak dersler olup bu çerçevede başlıca şu...
İslam tarihi

Kuran’da geçen Sebe’ kavmi, Arim seline neden maruz kaldı? – Sebe’ halkının imrenilecek bir halde bol rızıkları, çok meyveleri ve bereketli ekinleri vardı. Bununla beraber onlar,

Yüce Allah (bu konuyla ilgili olarak) şöyle buyurmaktadır: ''Doğrusu Sebe' kavmi için oturduğu yerlerde büyük bir ibret vardır. (Onların,) biri...
İslam tarihi

Kıyamette ölümün boğazlanması

Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girdiklerinde ölüp getirilip cennetle cehennem arasında boğazlanacak. Sonra bir münadı şöyle seslenecek: ''Ey cennet...
Timur tarihi

Osmanlı topraklarına giren Timur, 18 günlük bir kuşatmanın ardından 10 Ağustos 1400’de Sivas’ı teslim aldı. Kaleyi savunan 4000 askeri kan dökmemeye söz verdiği için diri diri…

Timur batıya doğru harekete geçtiğinde Osmanlılar, Memlüklüler, Altınordu ve Kadı Burhaneddin Ahmed Beyliği arasında ona karşı bir ittifak oluşturulmaya çalışıldı....
İslam tarihi

Hz Ömer seher vakti mescide namaz kılmaya giderken Ebu Lü’lü karanlıktan istifade ederek Hz Ömer’i karnından bıçakladı. Mü’minlerin Emiri Hz Ömer etrafına…

Bir rivayette ise, hadise şöyle cereyan etmiştir: Hz Ömer seher vakti mescide namaz kılmaya giderken Ebu Lü'lü karanlıktan istifade ederek...
Dünya tarihi

Roma İmparatorluğu Yahudileri dünyanın dört bir yanına nasıl sürdü?

Titus'un Kudüs işgali Yahudilere büyük zarar verse de yaptıklarından geri durmayacak, şehir huzur ararken daha büyük bir karmaşanın içine düşecektir....
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x