450 kişilik ticaret kervanının yağmalandığını duyan Cengiz Han nasıl intikam aldı? - Dtarihi
Moğol tarihi450 kişilik ticaret kervanının yağmalandığını duyan Cengiz Han nasıl...

450 kişilik ticaret kervanının yağmalandığını duyan Cengiz Han nasıl intikam aldı?

-

Tarihe Otrar faciası olarak geçen ve 450 kişilik Cengiz Han’a bağlı ticaret kervanının Harzemşahlar Devleti’nin Otrar Valisi tarafından katledilmesi hadisesi adeta batı seferini fitilleyen ateş oldu.

Cengiz Han’ın tazminat ve Otrar valisinin kendisine teslim edilmesi talepleri Muhammed Harzemşah tarafından reddedildi. Ayrıca Harzemşah’a göndermiş olduğu elçilerden biri öldürüldü.

Buna rağmen soğukkanlılığını muhafaza eden Cengiz Han öncelikle Harezmşahlar Devleti ile Moğol İmparatorluğu arasında yer alan Karahıtay İmparatorluğu’nu ortadan kaldırmakla işe başladı.

Nitekim Cengiz Han’ın ünlü noyanlarından Cebe’nin komutasındaki Moğol ordusu 1218 yılında Karahıtayları mağlup ederek bu devleti yıktı. Daha sonra 1219 yılında Cengiz Han yönetimi altındaki 200.000 kişilik Moğol ordusu ile Harezmşahlar Devleti üzerine başlattığı seferle bir yılı aşkın bir sürede Otrar, Buhara, Semerkant, Hocend, Ürgenç gibi İslam doğusunun mühim ticaret ve kültür merkezlerini ele geçirerek tahrip etti.

Türklerin Tarihi

Son İçerikler

Haccac-ı Zalim, Hz Ebubekir’in torunu Abdullah bin Zübeyr’i nasıl şehit etti?

Bugün Mekke müzesinde bu 3 ahşap sütundan bir tanesi sergilenmektedir. Yine bu inşaat sırasında, Kabe binasının dışında olan Hicr-i...

Melekler ona rastlayınca korkup ürktüler. En çok ürken de, İblis idi. Onun yanında vardıkça ona vuruyor, ceset de küpün tınlanışı gibi sesler çıkarıyordu.  Bu...

Yüce Allah, meleklere: -''Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onun şeklini tamamlayıp, ona ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secdeye kapanın!'' (Sad...

Sıfırın bulunuşu

780-850 yılları arasında yaşamış olan Mûsâ el-Harezmi rakamlara “0” (sıfır) ilâve ederek bugün  kullandığımız sayıları meydana getirmiştir. Kitab el-Cebr...

İbn Abbas şöyle der: ”Kıyamet günü nice tevbe edenler gelir, bu kişilerin tevbe ettiği sanılır fakat gerçekte onlar tevbe etmemişlerdir” çünkü bu kişiler…

Nasuh tevbe ise; kulun hem içten/kalpten hem de dıştan/görünüşten bir daha dönmemek üzere tevbe etmesidir. Sadece görünüşte tevbe eden...

Zülkarneyn’e Büyük İskender diyenlerin hataları

Hafız İbn Asakir de ''Tarih-i Dımeşk'' adlı eserinde İkinci Zülkarneyn'e; el Makedoni (Makedonyalı) el-Yunani (Yunanistanlı) el-Misri (Mısırlı) şeklinde lakaplar)...

Timur hangi ülkede milli bir kahraman görülür?

Timur ''demir'' demektir. Temür, Demir ya da Tamir gibi kullanım biçimleri de vardır. Nitekim modern Türk tarihçiliğinin şekil kazandığı...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x