Cengiz Han'ın savaş dehası komutanı Sabatay (Subutay) Avrupa'yı neden istila etmekten vazgeçti? - Ancak Viyana'dan binlerce kilometre uzaktaki bir kişinin... - Dtarihi
Moğol tarihiCengiz Han'ın savaş dehası komutanı Sabatay (Subutay) Avrupa'yı neden...

Cengiz Han’ın savaş dehası komutanı Sabatay (Subutay) Avrupa’yı neden istila etmekten vazgeçti? – Ancak Viyana’dan binlerce kilometre uzaktaki bir kişinin…

-

Rusya’yı ele geçiren Moğollar, 1242 yılında Avrupa kapılarındaydı. Bir Hristiyan ordusunu Polonya’da, diğerini Macaristan’da yok ettiler. Öncüleri Viyana ve Adriyatik önlerinde görünmüştü. Asya’yı atlarının nalları altında ezmişler, sıra Avrupa’ya gelmişti.

Cengiz Han’ın en önemli komutanlarından, bir savaş dehası Sabatay’ın idaresi altındaki Moğol atlıları Viyana’yı ele geçirmeye hazırlanıyordu. Ancak Viyana’dan binlerce kilometre uzaktaki bir kişinin ölümü Avrupa’yı bu felaketten kurtardı. Büyük Han Ögedey ölmüştü. Moğol töreleri han öldüğünde, yenisini seçmek için ana yurda dönmelerini gerektiriyordu.

Bu yüzden Sabatay, Avrupa’ya saldırıyı yarı yolda bırakıp, emrindeki birliklerle ana yurda döndü. Moğollar bir daha Avrupa’ya geri dönmediler, o tarihten itibaren Çin ve Arap topraklarını istila etmek için uğraştılar. Bir ölüm Avrupa’yı, Asya’nın uğradığı felakete maruz kalmaktan kurtarmıştı.

Sorularla Osmanlı İmparatorluğu

Mutlaka Okumalısınız