Cengizhan Kankardeşi Camuka’yı nasıl öldürdü? – Kısa bir süre sonra halazadesi hilekar Camuka esir edildi ve huzura getirildi. Timuçin: – >
Menü Kapat

Cengizhan Kankardeşi Camuka’yı nasıl öldürdü? – Kısa bir süre sonra halazadesi hilekar Camuka esir edildi ve huzura getirildi. Timuçin:

Kısa bir süre sonra halazadesi hilekar Camuka esir edildi ve huzura getirildi.

Timuçin:

Ne akıbet bekliyorsun? diye sordu.

Camuka hiç tereddüt etmeden:

-Seni yakalamış olsaydım sana çektireceğimin aynını! cevabını verdi.

Camuka ilk gün küçük parmakların mafsallarını, takip eden günlerde bütün uzuvları kesmekten ibaret olan Çin işkencesini kastetmekte idi.

Burçuninkilerin soyundan gelenlerin gözü karaydı. Timuçin soylu bir reisin kanını akıtmayı meneden kendi halkının geleneğini takip ederek Camuka’yı ipekli bir yay ipi ile boğulmaya mahkum etti.

İstemeyerek harbe giren Ong Han (Daha sonraları Cengiz Han olarak bilinecek Temuçin’in babası Yesügey’in kan kardeşidir (anda). Temuçin’in ilk yıllarında Temuçin’e yardımcı olmuştur.) ise kendi topraklarının dışına çıkmış, var gücüyle kaçıyordu. O da bir Türk kabilesinin iki muharibi tarafından ele geçirilerek öldürüldü. Vakanüvislerin anlattığına göre gümüşle kaplatılan kafası, reislik çadırında, bir takdis eşyası halinde muhafaza edildi. Oğlu da tamamen aynı şekilde öldürüldü.

Cengizhan – Harold Lamb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x