Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın öldürttüğü Şehzade Mustafa nasıl birisiydi?

İslam tarihi

Allah Teala’nın en çok buğzettiği kişiler

Osmanlı tarihi

Ertuğrul Gazi’nin Osman Gazi’ye Şeyh Edebali hakkında söylediği söz

Timur tarihi

Ankara Savaşı ile Osmanlı’ya Darbe Vuran Timur Nasıl Bir Liderdi?

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed, Ayasofya’ya girdiğinde ne yaptı? Fatih Sultan Mehmed, Topkapı kapısından şehre girerek, Ayasofya Kilisesi’ne gitti ve oraya gelince atından indi, yere kapanarak toprak alıp başının üstüne götürdü; bu esnada patrik, papazlar, pek çok halk kadın çocuk toplanmışlardı; padişah durumun fevkalade olduğunu görerek:

Osmanlı tarihi

Kanuni’nin Fransa Kralı Francois’e yazdığı meşhur bir mektup var. Mektubun ve olayın aslı nedir?

Osmanlı tarihi

Padişah III.Murat için oynadığı oyunu bitirdikten sonra kendisine bahşiş verileceği sırada maskara, şöyle der: ”Bugün altın istemiyorum padişahım. Onun yerine yüz değnek vurulsun.” III.Murat, bu isteği

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah Teala şu 5 kişiye gazap eder

İslam tarihi

Hz Muhammed – Kıyamette üç şeyden daha kıymetli bir şey bulunmayacak

İslam tarihi

Kuran’a göre Kıyamette kimler tartıya giremiyecek?

İslam tarihi

Cehennem köpekleri kimlerdir?

Dini Hikayeler

Hz. Ömer’in (R.A.) halifeliği döneminde ibadet ehli, son derece takva sahibi bir genç vardı.Bu gencin evine giden yolu bir kadının kapısının önünden geçiyordu. Kadın her defasında gencin yoluna çıkarak çirkin tekliflerde bulunuyor, fakat genç, Allah korkusundan ona iltifat etmiyordu. Yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken, kadın tekrar karşısına çıktı.

Hun Tarihi

Attila Roma üzerine yürümek istiyordu. Attila 15 yıl önce Prenses Honoria’nın kendisine gönderdiği nişan yüksüğünü bahane edip, aşağıdaki mektubu Roma İmparatoruna yazdı:

İslam tarihi

Hz Davud ibadethanesinde oturmuş, Zebur okurken yerde sürünen kırmızı bir kurt görür ve içinden ”Acaba Allah’ın bu kurdu yaratmaktan muradı, ne ola ki!” diye düşünür. Bunun üzerine Allah’ın izni ile dile gelen kurt ona şöyle der:

Timur tarihi

Timur nasıl topal kaldı? – Nüanslara girmeden söylersek, Timur’un aksaklığı ile ilgili iki temel rivayet var. Bunların ilki onun gençliğinde koyun

Osmanlı tarihi

”Sin, Şın’a girdiğinde Muhyiddin’in kabri meydana çıkar.” sözü Yavuz Sultan Selim’in dikkatini çekmişti. Bu işaret zaman zaman

İslam tarihi

Feridüddin Attar – 4 şey bedbahtlığa sebep olur

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v), Tebük Gazvesi dönüşünde şöyle buyurmuştur:

İslam tarihi

Hz Nuh’un gemisinin teknolojik üstünlüğü

İslam tarihi

Hz Muhammed ”Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, kulların da Allah üzerindeki hakkı”

x