Önüne geçilmez… Çünkü Targutay adlı, kendisi de çakır gözlü Burçikinlerin soyundan gelen bir savaşçı, kendisini Güney Gobi’nin hakimi olduğunu ilan etmişti. Targutay, Moğollara düşman bir kabile olan Tayciyutların reisi idi.

Bu adam, Timuçin’in taraftarlarından ekserisini kendi bayrağı altında sıralamaya ikna etmiş ve ihtiyar bir kurdun sürünün başına geçmeye hazırlanan bir yavruyu öldürmek üzere kovalaması gibi, genç Moğol Hanı’nı gözlemeye başlamıştı. Hiçbir haber verilmeden av başladı. Süvari kıtaları, dört nala Moğolların çadırlar şehri ordu’ya geldiler ve bazıları, otlayan sürüleri dağıtmak üzere etrafa yayıldılar. Bizzat Targutay, bayrağın dalgalandığı çadıra doğru yöneldi.

Timuçin ve arkadaşları, savaşçıların saldırısı karşısında firar ettiler.

Houlen (annesi) güvenlikteydi, Targutay Timuçin’i arıyordu.

Timuçin’in yedek hayvanı olmadığı için onu yakalayacaklarından emindiler. Timuçin , gizlenmeye elverişli bir dağa doğru yoluna devam etti.

Orada günlerce kaldıktan sonra, açlık öylesine dayanılmaz bir hal aldı ki, Tayciyutlarla burun buruna gelme riskini göze alarak saklandığı yerden çıktı. Kendisini gördüler, yakaladılar ve boynuna, omuzları üzerine yerleştirilen ve iki ucu esirlerin bileklerini sıkıştıran ”kang” isimli tahta boyunduruk vurulmasını emreden Targutay’ın huzuruna götürdüler.

Cengizhan – Harold Lamb

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Eski Türklerde kadın doğurduğu zaman söylenen söz
Eski Türklerde bir kadın doğurduğu...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Allah Teala şu 5 kişiye gazap eder
Peygamber Efendimiz'in  şöyle buyurduğu rivayet...
Read more
Cengiz Han düşmanlarının hilelerine, hile ve aldatmaca ile karşılık vermeyi öğrenmişti. Fakat
Düşmanlarının hilelerine, hile ve aldatmaca...
Read more
Cengiz Han gözlerini tedavi eden Hekim'i neden öldürdü?
Cengiz Han yeri geldiğinde hoşgörü...
Read more
Hz Yahya İblis'le karşılaştığında ona ''Ey Allah düşmanı, insanlardan en sevdiğin kim, söyle!'' der İblis:
Hz Yahya İblis'le karşılaştığında ona...
Read more
Hz Nuh, gemisine Allah Teala’nın emrettiği gibi her canlı türünden birer çift almıştı. Bir gün gemide, tanımadığı bir yaşlı gördü. Yanına gidip: ”Gemiye niye girdin?” diye sordu. Yaşlı şöyle dedi:
Rivayet edildiğine göre, Hz Nuh,...
Read more
Hasan-ı Basri'nin Örnek Ahlakı
Hasan Basri Hazretleri hastalanmıştı. Yahudi...
Read more
3. Mehmed bir gün şehir içinden saraya doğru dönerken karşısına bir derviş çıkarak ''Padişahım, elli altı gün sonra büyük bir hadise zuhur edecek, gafil olmayınız.'' dedi.Bu sözleri duyan herkesi
3. Mehmed bir gün şehir...
Read more
Mevlana'nın vasiyeti
''Size, gizlide ve açıkta Allah'tan...
Read more
Hz Yusuf ve zindandaki iki mahkumun rüya yorumu
Bildiğimiz sebeplerle Kenan diyarından Mısır'a...
Read more
Dünya tarihi
       
Read more
Hz Muhammed ''Allah'ın en çok sevdiği ameller''
Allah'a amellerin en sevimlisi vaktinde...
Read more
Hz Musa döneminde İsrailoğulları 40 yıl çölde neden yaşamıştır? Yusuf Peygamber'den bir süre sonra İsrailoğulları Mısırlılar tarafından köleleştirilecek ve bir kurtarıcı beklemeye başlayacaklardır. Bekledikleri kurtarıcı
Yusuf Peygamber'den bir süre sonra...
Read more
Timur'u, Büyük İskender ve Cengizhan'dan ayıran özellik - Harold Lamb
O, ne Büyük İskender gibi...
Read more
Hz İsa'nın yeryüzünde ineceği yer
Hz İsa Dımeşk/Şam şehrindeki ''Beyaz...
Read more
Toktamış Han'ın Timur'a mektubu
Timur'a takdim edildikten sonra Toktamış'ın...
Read more
Cehennemliklerin beş duası vardır. Allah Teala bunların dördüne cevap verir, beşinci isteklerini de söyledikten sonra bir daha ebedi olarak konuşamazlar. Birinci dualarında şöyle derler:
Cehennemliklerin beş duası vardır. Allah...
Read more
Hz Ömer'in, Hz Muhammed'e söylediği söz
Bir gün Hz Ömer, Peygamberimizin...
Read more
Hz Musa ve güzel sakallı sofu - Hz Musa zamanında gece gündüz ibadet eden bir sofu vardı. Fakat ibadetinden hiçbir haz ve zevk alamıyordu.
Hz Musa zamanında gece gündüz...
Read more
Ebû Hafs-ı Haddâd ''Allah Rızası İçin'' kıssası
Ebû Hafs-ı Haddâd, Ebû Bekr-i...
Read more
Kanuni Sultan Süleyman'ın İspanya Kralına Mektubu
Ben ki, Sultanlar sultanı, Akdeniz’in ve...
Read more
İslam Neden Hak Dindir?
Eğer yerde ve gökte Allah’tan...
Read more
Hz Muhammed - Üzüntü ve kederle karşılaşınca söylenecek sözler
Biriniz bir üzüntü ve kederle...
Read more
İmam-ı Azam'ın babasındaki kul hakkı korkusu
İmam-ı Azam Hazretleri, Hanefi mezhebinin...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Tevbe kapısı ne zaman kapanır?
''Şüphesiz ki Allah, can boğaza...
Read more
Cinler, Hz Adem yaratılmadan önce nasıl cinayetler işleyip kan döktüler? Bazıları, meleklerin, Ademoğlunun yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağını; Adem’den önce cinler ve binler
Yüce Allah meleklere hitap ederek...
Read more
Sadeddin Köpek nasıl öldü?
Türkiye Selçuklu Devleti tarihinin etkili...
Read more
Hz Muhammed (s.a.v) ''Cehennem ehli beş sınıftır''
1- Hiçbir tama-i zahir olmayan...
Read more
Büyük İskender'in son üç arzusu
Ölümün eşiğinde, Büyük İskender komutanlarını...
Read more
Allah'a sığınmak hakkındaki hadisler
Allah Rasulu (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ''Bir...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code