Dini Hikayeler

Yüce Allah (c.c.) İbrahim Peygamber’i kendine dost ilan ettiğinde meleklerin şöyle bir sorusuna muhatap olur: – Cebrail (a.s.)insan kılığına bürünerek İbrahim Peygamber’i denemek için yanına varır. 

İslam tarihi

Ömer b Hattab (ra) bir cenazeye katılmıştı. Daha önce kimsenin görmediği bir adam da cenazede bulunuyordu. Bu kişi, cenaze namazı kılınıp ölü defnedildiği zaman, elini kabrin üzerine koydu ve şöyle dedi:

Dini Hikayeler

Müşriklerle yapılan bir harpte Zeyd bin Desine Hazretleri esir düşmüştü. O sıralarda henüz Ebu Süfyan iman etmemişti. Zeyd Hazretlerini şehid etmek üzere götürüyorlardı. Kumandan mevkiinde olan Ebu Süfyan, Hz. Zeyd’e yaklaştı ve:

İslam tarihi

Cüneyd-i Bağdadi şöyle der: İmam Şafii dünyada hak söyleyen kimselerdendi. Bir mü’min kardeşine Allah hakkında nasihat verdi ve onu Allah’tan korkutarak şunları söyledi:

Dini Hikayeler

Abdullah bin Mübarek ve çoban’ın konuşması

Türk tarihi

Gök Tanrı ya da nam-ı diğer Kök Tengri inancıyla İslamiyet’in benzemesi söz konusu muydu?

Timur tarihi

Ahmed Yesevi’nin ölümünden sonra kerametleri devam etmiştir. Hoca Ahmed, kendisinden iki asır sonra yaşayan Emir Timur’un rüyasına girerek ona

İslam tarihi

Hz Adem ile Hz Musa’nın Mele-i Alada tartışması – Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır: Hz Adem ile Hz Musa tartıştılar. Hz Musa, Hz Adem’e:

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in, Sadrazam Piri Mehmet Paşa’ya sorduğu ‘Osmanlı ne zaman yıkılır?’ sorusunun cevabı:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in Hz Aişe’nin gıybetine cevabı

Türk tarihi

Türklerin toplu olarak İslam’a geçişleri ne zaman başladı?

İslam tarihi

Kuranda cennete girecekler

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyametin kopmasından önce olacak 10 büyük olay

İslam tarihi

Hz İbrahim Kabe’yi nasıl inşa etti?

İslam tarihi

İmam Gazali – Sabrın faydası dört şeyde toplanır:

Göktürk Tarihi

Göktürk Hükümdarı kendi şahsi servet yapmıyor, halkına nasıl dağıtıyordu? – Ahmet Taşağıl

Dünya tarihi

Büyük İskender’in altın tabutlu bedenini kim çaldı?

Osmanlı tarihi

Tiryaki Hasan Paşa, 10.000 askeriyle 100.000 bin düşman askerini Kanije’de nasıl bozguna uğrattı?

İslam tarihi

Kabir azabının varlığını bildiren vesikalardan bazıları şöyledir: İmam-ı A’zam hazretleri buyurdu ki:

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) – Yüce Allah’ın öfkelendiği kul

x