Cengiz Han düşmanlarının hilelerine, hile ve aldatmaca ile karşılık vermeyi öğrenmişti. Fakat - Dtarihi
Moğol tarihiCengiz Han düşmanlarının hilelerine, hile ve aldatmaca ile karşılık...

Cengiz Han düşmanlarının hilelerine, hile ve aldatmaca ile karşılık vermeyi öğrenmişti. Fakat

-

Düşmanlarının hilelerine, hile ve aldatmaca ile karşılık vermeyi öğrenmişti. Fakat taraftarlarından herhangi birine söz verince bu sözü mutlaka yerine getirirdi.

   

”Bir reis için sözünde durmamak iğrenç bir şeydir” diyordu.

Cengizhan – Harold Lamb

Son İçerikler

Anadolu ismi nereden geliyor?

''Anatolia'' bilindiği gibi Yunancada ''doğu'' anlamına gelir. Küçük Asya da, yine Yunanlıların tabiriyle, Büyük Asya'nın bir uzantısı manasındadır. Bizse...

Abdullah İbn Mübarek kılıç kılıca cenk ettiği kafiri sonra nasıl müslüman etti? İbn Mübarek bir keresinde iri yarı bir kafirle cenk ediyordu. Uzun süre...

İbn Mübarek bir keresinde iri yarı bir kafirle cenk ediyordu. Uzun süre vuruştular yenişemediler. İran topraklarında eskiden Mecusiler yani...

Hz Muhammed (sav) – Cehennemliklerin özellikleri nelerdir?

Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: ''Cehennemlikler; bütün kötü huylu, kalbi katı, kibirli, havalı, mal biriktirip onu hayırda kullanmayarak insanlara...

Sultan Kılıçarslan nasıl şehid edildi?

Sultan Kılıçarslan, ordusunun mağlup olduğuna kesin olarak kanaat getirdikten sonra en azından canını kurtarabilmek amacıyla bineğini Habur Nehri'ne sürdü....

‘Yüce Allah Hz Eyyub’a (afiyet verince ona) cennetten bir takım elbise giydirdi. Derken Hz Eyyub (bulunduğu yerden az) uzaklaşıp bir kenarda oturdu. Bu sırada...

''Yüce Allah Hz Eyyub'a (afiyet verince ona) cennetten bir takım elbise giydirdi. Derken Hz Eyyub (bulunduğu yerden az) uzaklaşıp...

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Murad Paşa’yı bozguna uğratmanın sevinciyle hemen bir eğlence tertip ettirdi. Bu eğlence sırasında Uzun Hasan şevke gelip kızgın bir şekilde...

Otlukbeli Savaşı'ndan önce Rumeli Beylerbeyi Has Murad Paşa Akkoyunlularla girdiği mücadeleyi kaybedince Osmanlı Devleti'nin ileri gelen beylerinden Turhan Bey'in...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor