Cennete ilk girecekler - Dtarihi
İslam tarihiCennete ilk girecekler

Cennete ilk girecekler

-

İbn Abbas’tan (r.a) şöyle rivayet olunmuştur:

   

“Resûlullah’ın ashâbından bir grup oturmuş onun gelmesini beklemekteydiler. Resûlullah (s.a.v) geldi ve onlara yaklaştığında konuştuklarını işitti. Onlardan birisi şöyle diyordu:

‘Allah Teâlâ halk ettikleri arasından birisini (İbrâhîm’i a.s) halîl edindi.’

Diğer birisi ise şöyle diyordu:

   

‘Allah Teâlâ’nın Mûsâ (a.s.) ile konuşması daha acâib değil mi!?’

Bir diğeri de şöyle dedi: ”Îsâ (a.s) kelimullahtır ve O’ndan bir rûhdur.’ diyordu.

Bir diğeri de ‘Âdem (a.s.) de Allah Teâlâ’nın seçtiğidir’ diyordu.

   

Bunların üzerine Hazret-i Resûlullah (s.a.v) yanlarına vardı, onlara selam verdi ve şöyle buyurdu:

‘Sözlerinizi ve şaşkınlıklarınızı işittim. Kuşkusuz ki Allah Teâlâ İbrâhim’i (a.s) halîl edindi. Gerçekten Mûsâ (a.s.) ile konuştu, bu da doğrudur. Îsâ’yı (a.s) yükseltmiştir; bu da doğrudur. Âdem’i (a.s.) seçmiştir; bu da doğrudur.

Ancak haberiniz olsun ki ben Allah Teâlâ’nın habîbiyim ve bunda övünme yoktur.

   

Kıyamet gününde hamd sancağını taşıyan ben olacağım; ancak bunda övünme yoktur.

Ben şefaat ediciyim ve şefaati ilk kabul olunanım; ancak bundan övünme yok.

Cennet kapılarının halkalarını ilk ben çalacağım. Cennetin kapısı bana açılacak ve ben ve ümmetimin fakir mü’minleri birlikte cennete gireceğiz; ancak bunda övünme yoktur.

   

Ben öncekilerin ve sonrakilerin en kerîmiyim; ancak bunda övünme yoktur.

(Taberânî Mucemu’l-Kebîr c.10 s.175 / Heysemî Mecmâü’z-Zevâid; c.8 s.201-255)

Son İçerikler

Attila’nın mezarı neden bilinmiyor?

Tarihi kaynaklarda(Jordanes) Attila’nın cenaze merasimi şöyle anlatılmıştır: -“Ordugahın ortasındaki ipek çadırın içerisinde Atilla’nın naaşı duruyordu.Bunun etrafında Hun askerlerinden seçilmiş suvariler...

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: Doğrusu Ye’cuc ile Me’cuc, (Zülkarneyn’in inşa ettiği sedden kurtulmak için) her gün o seddi kazarlar. Öyle ki seddin…

Resulullah (bir gün) yüzü kıpkırmızı vaziyette uykudan uyandı. (Uyandığında:) - ''La ilahe illallah'' (Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur). Meydana gelmesi...

Fatih Sultan Mehmed’in rüyada gördüğü ‘’7 güneş’’ ne anlama geliyor?

İstanbul'da  bu haberi işiten Fatih Sultan Mehmed Han, torunu için dualar etti ve ''Lala Selim'i çok sevdim'' buyurdu. Ertesi gün...

Allah’a sığınmak hakkındaki hadisler

Allah Rasulu (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ''Bir kez Allah'a sığınan kişiyi Allah o gün bitinceye kadar koruması altına alır.'' Bir başka hadiste...

Kanuni Sultan Süleyman’ın Son Sözleri

''Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Süleyman bu dünyadan eli boş gitmiştir.'' - Kanuni...

Firavun, dört kazık çaktırmıştı, Hz Asiye’yi onların üzerine yatırtır, üstüne değirmen taşı koyarak kızgın güneş altına terk ederdi. Hz Asiye bir gün dayanamayıp başını...

Rivayet edildiğine göre, Firavun'un karısı Hz Asiye validemiz Allah'a iman ettiğini Firavun'dan saklıyordu. Firavun, Hz Asiye'nin iman ettiğini öğrenince...

Mutlaka Okumalısınız

Şehzade Bayezid’e ”Yıldırım” ünvanı nasıl verildi?

Osmanoğulları'nın dördüncü hükümdarı olan 1. Bayezid gerek Osmanlı kaynaklarında,...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor