Dini Hikayeler

Ebû Hafs-ı Haddâd ”Allah Rızası İçin” kıssası

İslam tarihi

Halife Ömer bir gece odasında çalışırken kapısı açıldı ve bir ziyaretçi içeriye girdi, selam verdi. Ancak Hz Ömer çalışma masasından kaldırıp bu selamı almadı. Çalışmasına devam etti.

Osmanlı tarihi

Bu kardeşler Batılı kaynaklarda Barbaros kardeşler olarak mı geçiyordu yoksa sadece Hızır’a mı Barbaros denilmişti?

İslam tarihi

Hallac-ı Mansur’un Allah aşkı

Selçuklu tarihi

Malazgirt Savaşından önce Selçuklu kuvvetleri Bizans ordusuna zayiat verdiriyor. Hatta ünlü komutanlarından Basilakes esir alınıyor. Muharebe öncesi durumlar nasıldı. Bizden barış teklifi bile gidiyor değil mi?

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim döneminde Kürtler Osmanlı’ya neden katılıyor?

Dünya tarihi

Masonların kökeni nereye dayanıyor?

Dini Hikayeler

Gemideki Köle

Dini Hikayeler

Hz. Musa üç yüz seneden beri bir kayanın üzerinde secde eden bir adama rastladı. Adamın gözyaşları sel olmuş akıyordu. Musa (as), ağlayarak onun yanında durdu, Allah’a şöyle niyâz etti: -“Ya İlahî! Bu kuluna acımaz mısın?” Allah Teâlâ, -“Ona merhamet etmem” buyurdu. Hz. Musa, bunun sebebini sorunca Allah şöyle cevap verdi:

Osmanlı tarihi

3. Mehmed bir gün şehir içinden saraya doğru dönerken karşısına bir derviş çıkarak ”Padişahım, elli altı gün sonra büyük bir hadise zuhur edecek, gafil olmayınız.” dedi.Bu sözleri duyan herkesi

Moğol tarihi

Cengiz Han’ın torunu Kubilay Han Japonya’yı almak için Dünya’nın gördüğü en korkunç donanmalardan birini hazırlamıştı ama

Osmanlı tarihi

Ahmet Vefik Paşa Rumelihisarı’nın üst tarafında kurulan Robert Kolej arsasını Amerikalı misyonerlere satmıştır. Bu zatın vasiyet ettiği gibi Eyüp Sultan’a gömülmek istediğini; fakat zamanın padişahı Abdülhamit Han’ın buna katiyen müsade etmeyerek:

Osmanlı tarihi

3. Selim, sapığı nasıl ikiye böldü? – III.Selim Han gayet cesur, silahşörlükte de hüner sahibi bir kimseydi. Zaman zaman tebdili kıyafet ederek halkın arasına karışır, istek şikayetlerini öğrenirdi. Bir gün

İslam tarihi

”Müslümana sövmenin boyutu”

Dini Hikayeler

Cüneyd-i Bağdadi ve ”Allah rızasının önemi” kıssası

Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah nasıl taraftar topluyordu?

İslam tarihi

Hz Mikail ve Hz Cebrail arasında şöyle bir olay geçti: Hz Cebrail:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”İnsanları cennete ve cehenneme sokan 2 şey”

İslam tarihi

Hz Muhammed ”Allah’ın en sevdiği cihad”

Göktürk Tarihi

Bilge Kağan ihtilalle nasıl hükümdar oldu?

x