İşte, içinde bulunduğumuz bu zamanda Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) yetmiş bin âlimin deccala hizmet edeceğini ve çok çok dikkatli olunması gerektiğini ifade etmiştir. Nitekim Hz. Muhammed (sav) bir hadis-i kutsi’de şöyle söylemiştir:

“Ahir zamanda bir grup insan türeyecek bunlar din ile dünyayı talep edecekler. İnsanlara karşı yumuşak (dindar dünyayı terk etmiş) görünmek için koyun postuna bürünürler. Dilleri şekerden tatlıdır, kalpleri ise canavarların kalbi gibidir. Allah onlara şöyle der: 
– Bana karşı laubalilikte mi bulunuyorsunuz? Şanıma ve azametime yemin ederim ki Ben onlara kendilerinden (çıkaracağım) öyle bir fitne göndereceğim ki (değil fiilen fenalıklar işleyenler) içlerindeki iyiler bile şaşkına dönecekler. Ne def edebilecekler, ne de ondan paçalarını kurtarabilecekler.” (Kütüb-i Sitte, Cilt:13, Sayfa: 457)

Bu esrarengiz kişileri haberdar edip Müslümanları dikkatli olmaları konusunda uyaran sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in hadisleri şöyledir;

1. Deccal Ispahan (isfahan) Yahudilerinden çıkacaktır. Onunla beraber başlarında sarıklı yetmiş bin (Müslüman görünümlü) Yahudi vardır. (Mevsuatu’s Sunne, El-kütüb’s-Sitte ve Şüruhuha 22, Müsnedu, Ahmed B. Hanbel 3-4, Tunus: Daru Sahnun, 1992. c.22. sf.224)

2. İsfahan Yahudilerinden taylasanlı yetmiş bin kişi deccalın ardından gider. (Sahih-i Müslim, c.8, sf.500)

3. Ümmetimden başları sarıklı 70 bin kişi deccal’a tabii olacaktır. (Ebu Bekir Abdürrazzak b. Hemmam, Abdürrazzak es San’ani , El Musannef, XI, sf.393)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code