Dini Hikayeler arşivleri - Dtarihi

Dini Hikayeler

Hz Ali ve Allah Teala’ya inanmayan birisinin tartışması

Bu sırra binaen Hz Ali Allah'ı inkar eden bazı mülhidlere şöyle demiştir: 'Eğer senin dediğin hak ise hem sen, hem de biz kurtuluruz. Eğer benim...

Rivayet ediliyor ki, Mısır Azizi’nin hanımı – Hz Yusuf yeryüzünün hazinelerine sahip olduktan sonra- bir merasim gününde, yolunun kenarında oturarak, memleketin on iki bin...

Rivayet ediliyor ki, Mısır Azizi'nin hanımı - Hz Yusuf yeryüzünün hazinelerine sahip olduktan sonra- bir merasim gününde, yolunun kenarında oturarak, memleketin on iki bin...

Hz Yunus Cebrail’den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail (as) ona eli ayağı cüzzamdan kopmuş, gözü kör olmuş birisini gösterdi. O şöyle...

Rivayet ediliyor ki, Hz Yunus Cebrail'den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail aleyhisselam ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş, gözü kör olmuş bir kimseyi...

İnbisatın misali, siyah Berh’in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim’i Musa aleyhisselama Berh’ten yedi seneden beri kıtlık çeken İsrailoğulları için yağmur...

İnbisatın misali, siyah Berh'in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim'i Musa aleyhisselama Berh'ten yedi seneden beri kıtlık çeken İsrailoğulları için yağmur...

Siyah köle Belh ile Hz Musa arasında geçen olay – Allah, Hz Musa’ya: – Muhakkak, Belh, benim güzel kulumdur. Ancak onda bir kusur vardır....

Şahıs ne zaman Allah'ın gayrisiyle ünsiyet peyda ederse, Allah'ın gayrisiyle peyda ettiği ünsiyet nisbetinde Allah sevgisinden kaybeder, Allah muhabbetinin derecesinden düşer. Siyah köle Belh Allah'tan...

Dört adam yolculuk ediyordu. Uzun yolculukları boyunca şehirden şehre uğramışlar farklı zamanlarda farklı yerlerde konaklamışlardı. O gün de yorgun argın bir şehre girmişlerdi. Hepsi...

Dört adam yolculuk ediyordu. Uzun yolculukları boyunca şehirden şehre uğramışlar farklı zamanlarda farklı yerlerde konaklamışlardı. O gün de yorgun argın bir şehre girmişlerdi. Namaz...

Hz Lokman’a atılan büyük iftira – Lokman, kudretli bir hükümdarın hizmetinde bulunuyordu. Hükümdarın gözünde…

Lokman, kudretli bir hükümdarın hizmetinde bulunuyordu. Hükümdarın gözünde diğer çalışanlar kadar kıymetli değildi. Çalışanlar da onu hor görüyordu. İnsanlar Lokman'ı dış görünüşüyle değerlendiriyorlardı. Onun iç...

Hz Süleyman saltanat tahtında oturmuş, rüzgarda onu havada götürüyordu. O esnada taht birden sallanmaya, ters dönmeye başladı. Hz Süleyman tahta: ”Düzgün olsana!” deyince, taht...

Hz Süleyman saltanat tahtında oturmuş, rüzgarda onu havada götürüyordu. Ülkesinin üzerinden geçerken insanların ve cinlerin kendisine yaptığı itaate ve boyun eğmelerine bakarak kendi kendine:...

Son Haberler

Mete Han babasını ıslık okuyla nasıl öldürdü?

Ordunun sorumluluğunu üstlenen Mete, Hun sarayında üstü örtülü otorite ve hakimiyet tesis etmeye başladı. Rütbeli ve rütbesiz askerlerin de...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Hz Ali ve Allah Teala’ya inanmayan birisinin tartışması

Bu sırra binaen Hz Ali Allah'ı inkar eden bazı mülhidlere şöyle demiştir: 'Eğer senin dediğin hak ise hem sen, hem...

Rivayet ediliyor ki, Mısır Azizi’nin hanımı – Hz Yusuf yeryüzünün hazinelerine sahip olduktan sonra- bir merasim gününde, yolunun kenarında oturarak, memleketin on iki bin...

Rivayet ediliyor ki, Mısır Azizi'nin hanımı - Hz Yusuf yeryüzünün hazinelerine sahip olduktan sonra- bir merasim gününde, yolunun kenarında...

Okumalısın

Mete Han babasını ıslık okuyla nasıl öldürdü?

Ordunun sorumluluğunu üstlenen Mete, Hun sarayında üstü örtülü otorite...

Hz Ali ve Allah Teala’ya inanmayan birisinin tartışması

Bu sırra binaen Hz Ali Allah'ı inkar eden bazı...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Bunlarda İlgini ÇekebilirRELATED
Recommended to you

Kıyamet günü 60 yaşına girenlere özel seslenilecek çağrı

Kıyamet günü olduğu zaman, bir münadi seslenecek: ''Nerede altmış yaşına...

Hz Musa – Allah kimin namazını kabul eder?

Allah Teala, Hz Musa'ya şöyle vahyetti: ''Ben, sadece benim azametim...
x