”Dönemin yükselen bir başka korsanı da Turgud Reis’tir… Modern tarih yazımında Barbaros’un halefi gibi gösterilir. Ancak durum bu kadar basit değildir.” Durum tam olarak nedir Turgud Reis kimdir? | Dtarihi
Osmanlı tarihi''Dönemin yükselen bir başka korsanı da Turgud Reis'tir... Modern...

”Dönemin yükselen bir başka korsanı da Turgud Reis’tir… Modern tarih yazımında Barbaros’un halefi gibi gösterilir. Ancak durum bu kadar basit değildir.” Durum tam olarak nedir Turgud Reis kimdir?

-

Sultan’ın Casusları’nda şöyle bir ifadeniz vardı: ”Dönemin yükselen bir başka korsanı da Turgud Reis’tir… Modern tarih yazımında Barbaros’un halefi gibi gösterilir. Ancak durum bu kadar basit değildir.” Durum tam olarak nedir hocam ve Turgud Reis kimdir?

Turgud Reis Türk asıllıydı. Gelibolulu bir aileden geliyor. Barbaros’tan bağımsız olarak Cerbe ve İtalya’ya saldırmayı tercih ediyordu. Sonradan Trablusgarp’a beylerbeyi atanacak. Dolayısıyla Turgud, Barbaros’un yaveri gibi lanse edilmemeli. Beraber sefere çıktıkları olmuştur evet, ama korsanlık kariyerleri farklı gelişmiş.

Başka bir problem şu; Barbaros öldükten sonra Turgud direkt onun yerine geçmedi, zaten 1540’ların sonunda Osmanlı ile de arası bozuktu. Çünkü Osmanlılar, İspanyollar ile barış yaptığı halde Turgud korsanlık yapmaya devam etti ve İstanbul’u dinlemedi; zira ekmeğini oradan kazanıyor. Benzer tutumları Avusturya serhaddinde de görebiliriz. Buradaki akıncılar savaşın bitmesine rağmen yağmaya devam eder, çünkü adamların başlıca geçim kaynağı o. Bu yağma belirli bir ölçüde kaldığı sürece iki başkent tarafından da hoş görülür, buna ”Kleinkrieg” yani ‘ufak savaş’ denirdi. Ancak Turgud işi büyütüp Tunus sahillerindeki Mehdiye’yi fethedince problem çıkacak ve Habsburg donanmasını üstüne çekecek. 1550’de bu donanma Mehdiye’ye saldırınca da Osmanlılar sessiz kalamıyor ve iki büyük imparatorluk arasındaki barışı bozan Turgud oluyor.

Emrah Safa Gürkan

Mutlaka Okumalısınız

Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes olduğu söylenir. Gerçek midir bu görüş?

Bu Bahis Oğuz Destanı'nda geçer. Şecere-i Türki'de geçer. Ortadoğu...

Hz Muhammed ”Hangi amel Allah’a sevimlidir?”

Abdullah ibnu Mesud'dan - Allah ondan razı olsun- O...
x