ABD’li araştırma kuruluşu PEW’in 230 ülke ve bölgeyi ele alarak yaptığı anket ve araştırmalar sonucunda dünyada 10 kişiden 8’i bir dini grup içinde yer aldığı ortaya çıktı. Bu da 2010 yılı verilerine göre 6,9 milyarlık dünya nüfusunun %84’ünü oluşturuyor.

2,2 Milyar Hristiyan – 1,6 Milyar Müslüman

Rapora göre dünya nüfusunun%32’si (2,2 milyar) Hristiyan,%23’ü (1,6 milyar) Müslüman, %15’i (1 milyar) Hindu, %7’si (500 milyon) Budist ve %0,2’si (14 milyon) Yahudi. Ayrıca %6’sı (400 milyon) geleneksel dinlere inanan, Afrika, Amerika, Asya ve Avustralya bölgelerindeki insanlardan oluşuyorken, %1’i ise (58 miyon) Jainizm, Sihizm, Şintoizm, Taoizm, Tenrikyo ve Zerdüştlük gibi diğer dünya dinlerine inanıyor.

1,1 Milyar Dinsiz

Hristiyanlar ve Müslümanların ardından en büyük üçüncü grup olan herhangi bir dine inanmayanların dünya nüfusuna oranı ise %16 (1,1 milyar) olarak belirlendi. Bu grupta Tanrı’ya ya da evrensel bir ruha inanan, fakat kendisini herhangi bir dinin üyesi olarak görmeyen insanlar da yer alıyor.

Herhangi bir dini inanmayanların üçte biri  (yüzde 76) Asya-Pasifik bölgesinde yer alıyor. Sadece Çin’de yer alan dinsiz sayısı ise 700 milyon.

Müslümanlar En Genç, Yahudiler En Yaşlı

Rapora göre dini grupların ortalama yaşlarına bakıldığında ilk sırada 23 yaş ortalaması ile Müslümanlar, ikinci sırada 26 yaş ortalaması ile Hindular yer alıyor. Raporda dünya nüfusunun ortalama yaşı 28 olarak belirleniyor. Hristiyanların yaş ortalaması 30, diğer dünya dinleri gruplarının yaş ortalaması 32, geleneksel dinlerin üyelerinin yaş ortalaması 33, dinsizler ile Budistlerin yaş ortalaması ise 34 olarak hesaplandı. En yaşlı grup ise 36 yaş ortalaması ile Yahudiler oldu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code