Dünya nüfusu’nun dinlere göre dağılımı - Dtarihi
Dünya tarihiDünya nüfusu’nun dinlere göre dağılımı

Dünya nüfusu’nun dinlere göre dağılımı

-

ABD’li araştırma kuruluşu PEW’in 230 ülke ve bölgeyi ele alarak yaptığı anket ve araştırmalar sonucunda dünyada 10 kişiden 8’i bir dini grup içinde yer aldığı ortaya çıktı. Bu da 2010 yılı verilerine göre 6,9 milyarlık dünya nüfusunun %84’ünü oluşturuyor.

   

2,2 Milyar Hristiyan – 1,6 Milyar Müslüman

Rapora göre dünya nüfusunun%32’si (2,2 milyar) Hristiyan,%23’ü (1,6 milyar) Müslüman, %15’i (1 milyar) Hindu, %7’si (500 milyon) Budist ve %0,2’si (14 milyon) Yahudi. Ayrıca %6’sı (400 milyon) geleneksel dinlere inanan, Afrika, Amerika, Asya ve Avustralya bölgelerindeki insanlardan oluşuyorken, %1’i ise (58 miyon) Jainizm, Sihizm, Şintoizm, Taoizm, Tenrikyo ve Zerdüştlük gibi diğer dünya dinlerine inanıyor.

1,1 Milyar Dinsiz

   

Hristiyanlar ve Müslümanların ardından en büyük üçüncü grup olan herhangi bir dine inanmayanların dünya nüfusuna oranı ise %16 (1,1 milyar) olarak belirlendi. Bu grupta Tanrı’ya ya da evrensel bir ruha inanan, fakat kendisini herhangi bir dinin üyesi olarak görmeyen insanlar da yer alıyor.

Herhangi bir dini inanmayanların üçte biri  (yüzde 76) Asya-Pasifik bölgesinde yer alıyor. Sadece Çin’de yer alan dinsiz sayısı ise 700 milyon.

Müslümanlar En Genç, Yahudiler En Yaşlı

   

Rapora göre dini grupların ortalama yaşlarına bakıldığında ilk sırada 23 yaş ortalaması ile Müslümanlar, ikinci sırada 26 yaş ortalaması ile Hindular yer alıyor. Raporda dünya nüfusunun ortalama yaşı 28 olarak belirleniyor. Hristiyanların yaş ortalaması 30, diğer dünya dinleri gruplarının yaş ortalaması 32, geleneksel dinlerin üyelerinin yaş ortalaması 33, dinsizler ile Budistlerin yaş ortalaması ise 34 olarak hesaplandı. En yaşlı grup ise 36 yaş ortalaması ile Yahudiler oldu.

Son İçerikler

Padişah III.Murat için oynadığı oyunu bitirdikten sonra kendisine bahşiş verileceği sırada maskara, şöyle der: ”Bugün altın istemiyorum padişahım. Onun yerine yüz değnek vurulsun.”...

Padişah III.Murat için oynadığı oyunu bitirdikten sonra kendisine bahşiş verileceği sırada maskara, şöyle der: ''Bugün altın istemiyorum padişahım. Onun yerine...

Yavuz Sultan Selim oğlu Kanuni’ye neden Süleyman ismini koydu?

İleride Avrupalı kralların üzengi öpmek için sıraya geçecekleri büyük bir devlet adamı olan Kanuni'nin doğum haberi Yavuz Sultan Selim'e...

Hz Muhammed (s.a.v) ”Anne, babaya sövmek büyük günahtır”

''Büyük günahlardan biri de kişinin anne ve babasına lanet etmesidir.'' Bunun üzerine Allah Rasulu: Ey Allah'ın Rasulu! Kişi kendi...

Hz Muhammed (s.a.v) ”Dine zararlı 3 kimse”

''Dinin afeti üç zümredir: ''Facir ve fasık olan fakih ve alim, zalim hükümdar, cahil müctehit.''  Hz Muhammed (s.a.v) (Rumuz-ül E Hadis)

Fakirler cennete zenginlerden kaç sene önce girecek?

''Ey fakir muhacirler topluluğu! Kıyamet günündeki bir nura kavuşacağınızdan dolayı sevininiz.Siz cennete zenginlerden yarım gün (dünya hesabıyla beş yüz...

Abdullah bin Amr bin As, babasından naklederek anlatır: Babası kendine sorar: ”Acaba can çekişenler, ölümü niçin anlatmazlar?”

Abdullah bin Amr bin As, babasından naklederek anlatır: Babası kendine sorar: ''Acaba can çekişenler, ölümü niçin anlatmazlar?'' Biz de cevaben derdik...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor