İbni İshak şöyle der:

”Kureyş kafirleri Ashab-ı Kiram’ın hicret edeceğini ve Peygamber Efendimiz’in taraftarlarının arttığını görünce ondan korkmaya başladılar; zira bu taraftarların bir gün onlarla savaşacaklarını biliyorlarlardı. Bunun üzerine Kusay bin Kilab’ın evi olan Dar’un Nedve’de toplandılar. Toplantılar genelde bu evde yapıldığı ve kararlar bu evde alındığı için buraya böyle isim vermişlerdi. Kureyşilerin dışında, kırk yaşına ulaşmamış kişiler bu toplantılara katılamazdı. Ebu Cehil başkanlığında bir cumartesi günü toplandılar. Bundan dolayı da cumartesiye hile ve aldatma günü dendiği rivayet edilir.

Necid’li bir ihtiyar kılığına giren İblis de aralarındaydı. İblis’in toplantıya katılması şöyle oldu: Toplantı başlamadan önce ipek cübbeli, gösterişli bir ihtiyar kılığında kapıda beliriverdi. Kafirler ”Bu da kim? dediler. İblis:

”Necid’liyim. Toplandığınızı duydum; ne konuşacağını ve hangi kararları alacağınızı duymaya geldim. Bu arada birkaç fikir ve tavsiye de bulunabilirim” dedi.

”İçeri girebilirsin” dediler Böylece toplantıya katıldı. İçeride Peygamber Efendimiz hakkında görüş bildiriyorlardı. Yüz kişiydiler; bir rivayete göre on beş kişiydiler. İçlerinden -daha sonra Bedir’de kafir olarak öldürülen- Ebu’l-Buhteri ortaya şöyle bir teklif attı:

”Onu demir parmaklıklar ardına hapsedin, üzerine de kapıyı kilitleyin. Sonra daha önce bu şekilde yapılıp da ölen şairler gibi ölmesini bekleyin.”

Necid’li İhtiyar hemen araya girerek şöyle der:

”Bu fikir isabetli olmaz; Allah’a yemin olsun ki, siz onu demir parmaklıklar ardına hapsederseniz dostları baskın düzenliyerek onu kurtarır; elinizden alırlar. Sonra daha da çoğalarak geri döner ve size galip gelirler. Bu yüzden bence bu görüş isabetli değil, başka bir yol düşünün.”

Esved bin Rabia bin Amr el-Amiri şöyle bir teklifte bulunur:

”Onu aramızdan çıkartarak, beldemizden sürgün edelim, istediği yere gitsin. Orada ne yaparsa yapsın, bizi ilgilendirmez.”

Necid’li yine araya girer ve şöyle der:

”Allah’a yemin olsun ki bu da isabetli bir görüş değildir. Yahu, ne güzel konuştuğunu, çok akıllı olduğunu ve insanların kalbini nasıl fethettiğini görmüyor musunuz? Allah’a yemin olsun ki, bunu yaparsanız bir Arap kabilesine yerleşir; sözleriyle oradaki insanları etrafına toplar ve size karşı kışkırtır. Sonra gelir elinizdeki her şeyi sizden alır ve size istediği her şeyi yapar. Başka bir çare düşünün” derim.

Bunun üzerine Ebu Cehil söz alır ve şu görüşü ortaya atar:

”Allah’a yemin olsun ki benim sizinkilerden çok farklı olan bir görüşüm var: Şöyle düşünüyorum, her kabileden güçlü, atılgan ve cesur bir genç bulacaksınız, her birinin eline keskin bir kılıç vereceksiniz, hepsi birden üzerine atlayıp bir adam vuruyormuş gibi vurarak onu öldürecekler ve ondan sonsuza dek kurtulmuş olacağız. Tüm kabileler suç ortağı olacağı için Abdi Menafoğulları hepsiyle savaşmaya cesaret edemez. Biz de onun diyetini veririz, olay böylece hallolur.”

Necid’li yine söz alır ve:

”Bu görüş çok isabetli, bence tek çıkar yol budur” der. Böylece Peygamber Efendimiz’i öldürmek üzere görüş birliğine vararak oradan dağıldılar. Bu sırada Cebrail Peygamber Efendimiz’e gelerek:

”Bu gece, her zaman yattığın yatağına yatma” dedi.

Gece olunca Peygamber Efendimiz’in kapısının önünde sessizce toplandılar. Uyuyuncaya kadar onu gözetleyip sonra üzerine çullanacaklardı. Peygamber Efendimiz Hz Ali’ye yatağına yatıp uyumasını emretti Hz Ali, Peygamberimizin cuma ve bayram günlerinde giyeceği yeşil hırkasını üzerine alarak yatağa yattı. Böylece Hz Ali, hayatını ortaya koyarak Peygamberimizi koruyan ilk kişi oldu. Bu konuda Hz Ali şöyle bir şiir söylemiştir:

Canımla korudum, toprağa basan en hayırlı kişiyi,

Beyt-i Atik’i ve Hacerül Esved’i tavaf edeni,

Allah Resülünü, ki kafirlerin tuzağından korkmuştu,

Gerçekte onu bu tuzaktan Allah korudu,

Allah Resülü emin olarak sabahladı mağarada,

Yüceler Yücesi’nin koruması altında,

Ben, bana yapacaklarını düşünerek geçirdim, geceyi,

Ölüme ve eserati adamıştım, kendimi.

Pusu kurdukları gece Peygamber Efendimiz kapıdan çıkarak onların yanından geçti. Allah Teala onların gözünden görme duyularını kaldırdığı için hiçbiri onu fark edemedi. Efendimiz elindeki toprağı onların üzerine attı ve şu Ayet-i Kerimeleri okudu:

Yâ Sîn. ﴾1﴿ (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin. ﴾2-4﴿ Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. ﴾5-6﴿ Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. ﴾7﴿ Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. ﴾8﴿ Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. ﴾9﴿ Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. ﴾Yasin 9)

Efendimiz bu Ayet-i Kerimeleri okuyarak aralarından geçip gitti. Bir müddet sonra biri geldi, orada bekleyenlere: ”Burada ne bekliyorsunuz, böyle?’‘ diye sordu. ”Muhammed’i bekliyoruz!” dediler. O kişi de: ”Allah sizi hayal kırıklığına uğrattı. O sizin aranızdan geçip gitti, bunu yaparken de başınızın üzerine toprak serpti. Başınızın üstündekini görmüyormusunuz?” dedi. Onlar ellerini başlarının üzerine götürdüklerinde başlarındaki toprağı o zaman fark ettiler. Toprağı görünce hemen fırlayıp eve daldılar ve yatakta Peygamberimizin hırkasına sarılı halde yatan Hz Ali’yi buldular: ”İşte Muhammed! Üzerinde hırkası var uyuyor!” Bu düşünce ile sabaha kadar yanında beklediler, sabah olup yataktan Hz Ali kalkınca afalladılar ve ”Gece yanımıza gelen adam doğru söylemiş” dediler. Bunun üzerine şu Ayet-i Kerime nazil oldu:

”Hatırla ki, kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni (yurdundan) çıkarmaları için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah da (onlara) tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir.”

Bu olaydan sonra Allah Teala, Peygamber Efendimiz’in Medine’ye hicret etmesine izin verdi

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sovyetler'in Kuruttuğu Göl Aral Gölü!
Orta Asya'yı pamuk ambarı yapmayı...
Read more
Sadi Şirazi Sözleri
İki kişi hasret çekerek; ah...
Read more
Ünlü firavunlar ve yaptıkları eserler nedir?
*Keops/Khufu (4. Hanedanlık). Eski Dünyanın...
Read more
Azgın kafir Kudar bin Salif, Hz Salih'in devesini nasıl öldürdü? Deveyi öldürme işini onlardan üstlenenlerin lideri Kudar bin Salif bin Cenda idi. Bu kişi,
İşte bu sebeple Hz Salih,...
Read more
Münafıklığın Alameti Namazda Tembellik :
Kur'an'da münafıklarla ilgili şu ifadeler...
Read more
Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı ordusunda savaşmış Sırp askerleri...
1389'daki I.Kosova savaşında ölen Sırp...
Read more
İlteriş Kutluk Kağan Türkleri 30 yıl süren Çin hakimiyetinden nasıl kurtardı?
Kutluk Devleti demek hiç doğru...
Read more
Selçuk Bey oğlu Mikail'i nasıl şehit verdi?
Oğuzların Kınık Boyu'na mensup olan...
Read more
Bir gün Hz Yakub namaz kılardı. Hz Yusuf da kundağıyla yanıbaşında yatmakta idi. Namazda iken Hz Yusuf’a göz ucuyla baktı. Bunun üzerine derhal Hak Teala’dan nida geldi ve dedi ki:
Bir gün Hz Yakub namaz...
Read more
Kimler cehennemden çıkartılıp cennet nimetlerini görüp; tekrar cehenneme gidecek?
Ey şu kimselerin pişmanlığı! Artık...
Read more
İstanbul'un fethi açık unutulan bir kapıdan mı olmuştur?
Hammer'den Stefan Zweig'e kadar birçok...
Read more
4. Murad tütün içmeyi neden yasaklattı?
2 Eylül 1633 günü  Cibali ...
Read more
Hz Nuh'un gemiyi yapması ve geminin ebatı
Bazı selef alimleri der ki:...
Read more
Cafer-i Sadık'ın Süfyan-ı Servi'ye Öğütleri
Süfyan-ı Sevri şöyle der: Cafer-i Sadık'ın...
Read more
Tapınak Şövalyeleri ile Haşhaşiler nasıl yakınlaştı?
Haçlı seferleri sırasında kutsal topraklara...
Read more
Sayıları kim buldu
Sayılar, saymada ve ölçmede kullanılan...
Read more
Lokman Hekim'e hikmeti kimden öğrendiniz? diye sormuşlar O da şu cevabı vermiş:
Lokman Hekim'e hikmeti kimden öğrendiniz?...
Read more
Mesnevi ''Allah Kulunu Nasıl Zikreder''
Adamın biri, geceleri devamlı Allah'ı...
Read more
İbrahim Edhem ve Balıklar
İbrahim Edhem Hazretleri Belh şehrinin...
Read more
Semud kavminin imtihanı: Kayadan çıkan dişi deve
Onlar, Hz Salih'den; kendilerine getirdiği...
Read more
Timur'un lakaplarından birisi de 'Sahipkıran.' Bu ne demektir? Niçin bu lakap verilmiştir?
Sahipkıran teriminin bir unvan, lakap...
Read more
Yine bir gün Hz Peygamber: ”Ben Miraç gecesinde cehenneme uğradım, halkına baktım ve çoğunun fakir olduğunu gördüm.” buyurduklarında sahabe: ”Ya Resulallah, maldan mı fakirdiler?” sorusuna:
Yine bir gün Hz Peygamber:...
Read more
Hz Muhammed (sav) ''İnsanların kaçta kaçı cehenneme girecek?''
"Kıyamet günü Azîz ve Celîl...
Read more
CENGİZ HAN'IN,BUHARA NUTKU...
Cengiz Han, at üstünde şehre...
Read more
Hz Musa'nın Nil Nehri'nde bir sandığa konulması ve annesine vahyedilmesi
Yüce Allah bununla ilgili olarak...
Read more
4. Murat ve Şarapçı
Padişah 4. Murad, içkiye ve...
Read more
Hasan-ı Basri ve Zalim Haccac
Halkın kendisinden tir tir titrediği...
Read more
Firavun'un amcasının oğlu nasıl müslüman oldu? O anda, inancını o güne kadar gizlemiş olan Firavun ailesinden bir mü'min şöyle haykırdı:
''O anda, inancını o güne...
Read more
Hicretin kırkıncı yılında, Ramazan ayının on dokuzunda Hz Ali'ye suikast yapıldı, ağır yaralandı. Allah'ın Aslanı durumunun gittikçe ağırlaştığını hissediyordu. Devamlı olarak Kelime-i tevhid ile ayet-i kerimeler okuyordu. Bir ara yanına...
Hicretin kırkıncı yılında, Ramazan ayının...
Read more
Cüneydi Bağdadi'nin talebesine musallat olan şeytan
Cüneyd-i Bağdâdî'nin talebelerinden biri şeytanın...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code