Ebu Cehil nasıl öldürüldü ve kellesine ne yapıldı? İbn Hişam der ki: Ebu Cehil, Bedir Savaşı günü şu şiiri söyleyerek çarpışıyordu: - Dtarihi
İslam tarihiEbu Cehil nasıl öldürüldü ve kellesine ne yapıldı? İbn...

Ebu Cehil nasıl öldürüldü ve kellesine ne yapıldı? İbn Hişam der ki: Ebu Cehil, Bedir Savaşı günü şu şiiri söyleyerek çarpışıyordu:

-

İbn Hişam der ki: Ebu Cehil, Bedir Savaşı günü şu şiiri söyleyerek çarpışıyordu:

”Avan Savaşı benden intikam almaz. 

İki senelik azı dişlerim çıkmış, yaşım yenidir.

Annem beni bugün için doğurmuştur.”

İbn İshak der ki: Resulullah, düşmanın işini bitirince, (sahabilere) Ebu Cehil’in ölüler arasında aranılmasını emretti.

Abdullah b. Abbas ile Abdullah b. Ebi Bekr’ın anlattığına göre; Ebu Cehil’in karşısına çıkan ilk kişi, Selemenoğulları’nın kardeşi olan Muaz b. Amr b. el-Cemuh idi. Bu kişi der ki:

”Ebu Cehil’in, ağaçlıklar arasında olduğunu bir topluluktan duydum. Onlar, Ebu Cehil’e, hiçbir kimsenin ulaşamayacağını söylüyorlardı. Ben, bunu işittiğim zaman Ebu Cehil’i öldürmeyi kafama koydum. Bunun üzerine o tarafa yönelip gittim. Fırsat bulduğumda hemen onun üzerine hamle yaptım. Ona öyle bir darbe indirdim ki, ayağını baldırının yarısıyla birlikte uçurdu. Allah’a yemin ederim ki, baldırı uçarken tıpkı öğütülmek üzere değirmen taşının altına atılan hurma çekirdeğine benziyordu. Oğlu İkrime ise omuzuma bir darbe indirip kolumu kesti. Öyle ki kolum ile vücudum arasında sadece bir deri parçası kalmıştı. Bu durumda onunla savaşmak bana çok eziyet geldi. Gün boyunca kolumu sürükleyerek savaştım. Eziyete dayanamaz hale geldiğimde ayağımı kolumun üzerine bastım Böylece kolumu koparıp attım.”

Sonra Muavviz b. Afra’ yaralı durumda olan Ebu Cehil’e rastladı. Ona bir darbe vurdu ki, Ebu Cehil’i yerinden kalkamaz hale getirdi. Onu, can çekişirken bıraktı. Muavviz b. Afra’, şehid edilinceye kadar çarpıştı.

Bütün bunlar, Resulullah’ın ölüler arasında Ebu Cehil’in aranıp bulunmasını emrettiği sırada gerçekleşmişti.

Abdullah b. Me’sud devamla der ki: ”Ben, Ebu Cehil’i son nefesini verirken buldum. Onu(n Ebu Cehil olduğunu) tanıdım. Ayağımla onun boynuna bastım. Ebu Cehil, bana:

‘Ey koyunların çobancığı! Sen erişilmesi zor olan yerlere çıkmışsın!’ dedi.

Sonra onun başını (gövdesinden) kopardım. Onu(n başını), Resulullah’a getirdim ve:

‘Ey Allah’ın Resulü! İşte Allah’ın düşmanı Ebu Cehil’in başı!’ dedim. Resulullah:

‘Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’a yemin ederim ki, bu, gerçekten Ebu Cehil’in başı mıdır? diye sordu. Ben de:

‘Evet, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’a yemin ederim ki, bu, Ebu Cehil’in başıdır!’ dedim.

Sonra Ebu Cehil’in başını Resulullah’ın önüne attım. O da, (bundan dolayı) Allah’a hamd etti.

Hz Peygamber’in Hayatı – İbn Kesir

Ünlülerden sözler

Abdulkadir Geylani Sözleri

”… Günahlarınız gökten yağan yağmur damlaları kadar çok. O halde her an yapacağınız tövbeleriniz de günahlarınıza denk olsun.” Dua ipini...
İslam tarihi

Hz Süleyman güç yüzüğü ile neler yapıyordu?

Hiçbir değerli taş, Hz Süleyman'ın yüzüğündeki kadar kıymetli olamaz! Onun bütün itibarı ve şanı da, o yüzükten geliyordu, çünkü kaştaki...
İslam tarihi

Hz Cebrail Lut kavmini nasıl kör etti? Öyle ki yüzlerindeki göz çukurları tamamen kapanıp dümdüz hale geldi. Gözlerini kaybeden o ahlaksızlar, duvarlara tutunarak…

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ''Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımız konusunda uyarmıştı, fakat onlar bu uyarılara karşı kuşku duydular....
İslam tarihi

Karınca yuvasını yakan Hz Üzeyir peygambere Allah’u Teala’nın ikazı…

Resulullah şöyle buyurdu: Peygamberlerden bir peygamber, bir ağacın altında konakladı. Derken onu bir karınca soktu. (Ağacın altından) eşyasını(n çıkarılmasını) emretti....
İslam tarihi

Hz Musa’nın ölüm meleğinin gözünü çıkardı hadisini nasıl anlamalıyız?

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır: ''Ölüm meleği, (önceleri) insanlara açıkça gelirdi. Hz Musa'yada (aynı şekilde) geldi....
İslam tarihi

Hz Musa’nın vefatı nasıl olmuştur? Hz Musa’nın vefat etmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

Daha önce belirttiğimiz üzere Tih Çölü'nden Hz Musa ile birlikte Yuşa İbn Nun ile Hz Musa ile Hz Harun'un kız...
Osmanlı tarihi

Orhan Gazi bir gün gönül huzuru içinde otururken, ”Denizi geçmek ve o ülkelerin kafirlerini de imana davet etmek gerekir.” diye içine bir düşünce düştü. Bu düşünce içindeyken

Orhan Gazi bir gün gönül huzuru içinde otururken, ''Denizi geçmek ve o ülkelerin kafirlerini de imana davet etmek gerekir.'' diye...
İslam tarihi

Zülkarneyn, yaya olarak hacca gitmişti. Hz İbrahim, onun hacca gelmekte olduğunu duyunca…

İshak bin Bişr, Abdullah bin Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. ''Zülkarneyn, salih bir hükümdardı. Allah, onun amelinden razı oldu ve...
İslam tarihi

Hz Ali – Tövbe ettim demekle tövbe kabul olmaz. Tövbe’nin 6 şartı vardır. Bunlar şunlardır:

Keşşfa'ta şöyle bir olay anlatılır: Bir gün bir Arabi geldi Resul'ün mescidine oturdu. Biraz sonra devamlı olarak ''Estağfirullah, estağfirullah...'' demeye...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim Cihan hakimiyeti davasında çok kudretli bir simadır. Onun, kendisini Rodos seferine teşvik edenlere:

Yavuz Sultan Selim Cihan hakimiyeti davasında çok kudretli bir simadır. Onun, kendisini Rodos seferine teşvik edenlere: ''Ben cihangirliğe alışmış iken...
Türk tarihi

İlk Müslümanlığı kabul eden Türk devleti hangi devlettir?

11. asrın sonu ve 12. asrın başlarında Anadolu'da Selçukiler ortaya çıktığı zaman, ilk Müslüman Türk devleti bugünkü Doğu Türkistan'da çoktan...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim ve babası 2. Beyazıd’ın savaşı

Sultan II. Bayezid, oğlu Şehzade Selim ile yaptığı savaş sırasında daha önce Selim ile anlaşan paşalarının Bayezid Han'a; Selim'in askerinin...
İslam tarihi

Hz Davud’un cehennem hakkındaki sözü

Hz Davud şöyle der: ''Ya Rabbi, daha güneşin sıcağına sabredemezken cehennemin sıcağına nasıl sabredeceğim! Rahmetinin sesine dayanamıyorum; peki ya gazabının...
Osmanlı tarihi

Sultan 1. Ahmed ve hanımı Aziz Mahmud Hüdayi Hz.’lerine abdest almak için su dökerken valide sultan bir keramet görmek ister. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri:

Aziz Mahmud Hüdai Hz. önceleri Bursa'da kadılık yapıyordu. Kadılığı bırakıp Şeyh Üftade Hz mürid oldu. Kısa zamanda yükselip insanları irşad...
Moğol tarihi

Cengizhan ”Bir İslam alimine: ”İnsanoğlu, döktüğüm kandan dolayı beni lanetle mi anacak? diye sordu.”

Bir İslam alimine: ''İnsanoğlu, döktüğüm kandan dolayı beni lanetle mi anacak? diye sordu. Anlamaya teşebbüs ettiği ama sonra umursamadan zihninden...
İslam tarihi

İsrailoğulları Hz Musa’ya neden ‘Sen git Rabbinle birlikte savaş dediler? Orada, içinde zorba bir kavmin yaşamakta olduğu bir şehir buldular. Buranın insanları

Sonra geçip Arz-ı mukaddese gittiler. Orada, içinde zorba bir kavmin yaşamakta olduğu bir şehir buldular. Buranın insanları ahlaksızdılar. Anlatıldığına göre...
İslam tarihi

Gülistan ”Hırsızla arkadaşlık eden dervişlerin sonu” – Sabahtan akşama kadar bütün gün yol yürüdük. Gece olunca bir kale burcunun dibinde uyuduk. Derviş sandığımız hırsız, arkadan ibriğini alarak taharete gidiyorum, diye uzaklaştı. Meğerse

Birkaç seyyah birlikte seyahat ediyorlardı. Birbirleriyle hem safa, hem de cefa ortağı olmuşlardı. Onlarla arkadaşlık etmek istedim. Muvafakat etmediler. Dedim...
İslam tarihi

Lokman Hekim’e hikmeti kimden öğrendiniz? diye sormuşlar O da şu cevabı vermiş:

Lokman Hekim'e hikmeti kimden öğrendiniz? diye sormuşlar O da şu cevabı vermiş: ''Hikmeti körlerden öğrendim. Çünkü onlar değnekleriyle, bastonlarıyla bir...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Ye’cüc bir ümmettir. Me’cüc de bir ümmettir. Her biri dörtyüz bin ümmettir. Onlardan her birinin soyundan eli silahlı bin erkek görmeden ölmez.” Dedim ki: ”Ey Allah Resülü! Onları bize anlatır mısın?” Şöyle buyurdu:

Onun Huzeyfe'den rivayeti: ''Ye'cüc bir ümmettir. Me'cüc de bir ümmettir. Her biri dörtyüz bin ümmettir. Onlardan her birinin soyundan eli...
İslam tarihi

Allah Teala kimin belini kıracak? – Bir kudsi hadiste Allah Teala şöyle buyurur: ”Ululuk, ridam; azamet gömleğimdir. Bunların birinde

Bir kudsi hadiste Allah Teala şöyle buyurur: ''Ululuk, ridam; azamet gömleğimdir. Bunların birinde bana ortak koşanın hiç aldırmadan belini kırarım!''...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

1. Abdülhamit korkunç bir haber alır ve aniden felç geçirir ve ölür. 1.Abdulhamid’in aldığı kötü haber neydi?

27. Osmanlı Padişahı 1. Abdülhamit (1725-1789) döneminde Tuna boylarında...

İmam Gazali – Sabrın faydası dört şeyde toplanır:

Sabrın faydası dört şeyde toplanır: 1-Allah'a itaatle sabr-u sebat etmek 2-Günah...
x