Ebu Leheb, (Peygamber (sav)’e gidip) : Ey Muhammed! Abdülmuttalib cehennem ateşine girer mi? diye sordu. Peygamber (sav): | Dtarihi
İslam tarihiEbu Leheb, (Peygamber (sav)'e gidip) : Ey Muhammed! Abdülmuttalib...

Ebu Leheb, (Peygamber (sav)’e gidip) : Ey Muhammed! Abdülmuttalib cehennem ateşine girer mi? diye sordu. Peygamber (sav):

-

Hafız Ebu’l-Ferec İbnü’l Cevzi konuyla ilgili olarak şu rivayeti nakletmiştir: ”Ebu Talib ile Hatice beş gün ara ile vefat edince, Resulullah’ın başına iki musibet birden gelmiş oldu. Bunun üzerine Resulullah evine kapandı. Dışarıya çıkmasını azalttı. Kureyşliler, daha önce O’na karşı yapmaya nail olamadıklarını ve O’na karşı cesaret edemediklerini yapmaya başladılar.

Bu durum Ebu Leheb’e ulaştı. Ebu Leheb, Resulullah’ın yanına gelip:

‘Ey Muhammed! Ebu Talib hayatta iken yaptıklarını ve yapmak istediklerini yapmaya devam et. Hayır Lat’a yemin ederim ki, ben ölünceye kadar hiç kimse sana ilişemez!’ dedi.

Bu sırada İbnü’l Gaytala, Resulullah’a sövmüştü. Ebu Leheb, (bunu duyunca hemen) İbnü’l Gaytala’nın yanına gidip ona hakaret etti. Onu tokatlayınca da İbnü’l Gaytala bağırarak kaçmaya başlamış ve:

‘Ey Kureyş topluluğu! Ebu Leheb, (atalarının) dininden çıkmış!’ dedi.

Bunun üzerine Kureşliler gidip Ebu Leheb’in yanına durdular (ve ona karşı çıkıştılar). Ebu Leheb de:

‘Abdulmuttalib’in dininden ayrılmış değilim. Ancak ben, yapmak istediği işi yaparken kardeşimin oğluna haksızlık edilmesine razı değilim. Bu sebeple onu koruyacağım!’ dedi. Kureyşliler:

‘İyi yapmışsın. Güzel yapmışsın. Akrabalık bağlarına riayet etmişsin!’ dediler.

Resulullah birkaç gün bu halde devam etti. Gidip geliyordu. Kureyşlilerden hiçkimse O’na sataşmıyordu. Çünkü Ebu Leheb’ten korkmuşlardı. Nihayet Ukbe b. Ebu Muayt ile Ebu Cehil, Ebu Leheb’in yanına gelip ona:

‘Kardeşinin oğlu Muhammed’e: ‘Babam Abdulmuttalib şu an nerededir? diye sor’ dediler.

Bunun üzerine Ebu Leheb, Peygamber’e:

-‘Ey Muhammed! Şimdi (babam) Abdulmuttalib nerededir?’ diye sordu. Peygamber:

‘Kavmi ile beraberdir!’ buyurdu.

Ebu Leheb, Ukbe b. Ebi Muayt ile Ebu Cehil’in yanına çıkıp gitti ve:

‘Muhammed’e, (sizin dediğiniz soruyu) sordum. Bana; Abdulmuttalib’in, kendi kavmi ile beraber olduğunu söyledi!’ dedi. Ukbe b. Muayt ile Ebu Cehil:

‘Muhammed, Abdulmuttalib’in ateşte olduğunu iddia ediyor!’ dediler. Bunun üzerine Ebu Leheb, (Peygamber’e gidip):

‘Ey Muhammed! Abdulmuttalib cehennem ateşine girer mi?’ diye sordu. Peygamber:

‘Abdülmuttalib ne halde öldü ise, o halde ölen herkes ateşe girer!’ buyurdu. Ebu Leheb:

‘Allah’a yemin ederim ki, artık ebediyen senin düşmanın düşmanın olarak kalacağım. Çünkü sen, Abdülmuttalib’in cehennem ateşinde olduğunu iddia ediyorsun!’ dedi.

Bunun üzerine Ebu Leheb ile diğer Kureyşliler, Resulullah’a karşı şiddetli tavırlar takınmaya başladılar.

Hz Peygamber’in Hayatı – İbn Kesir

Mutlaka Okumalısınız

x