Said ibnu Museyyeb, babasından haber verdi. O şöyle dedi:

Allah Rasulu Ebu Talib’in ölümü yaklaştığında, Allah Rasulu onun yanına geldi. Amcasının yanında Ebu Cehil ibnu Hişam ile Abdullah ibnu Ebi Umeyye vardı.

Allah Rasulu Ebu Talib’e dedi ki:

”Ey amca! La ilahe illallah, de. Bu kelimeyle Allah katında sana şahidlik edeyim.”

Ebu Cehil ve Abdullah ibnu Ebi Umeyye:

Ey Ebu Talib! Abdulmutalib’in dininden yüz mü çeviriyorsun?

Allah Rasulu onun La ilahe illallah demesini telkin etmeye devam etti. Bu arada o ikisi de aynı sözlerini tekrar edip durdular.

Ebu Talib son söz olarak: Ben Abdulmutalib’in dini üzereyim, dedi ve La ilahe illallah demekten kaçındı.

Allah Rasulu şöyle buyurdu: ”Vallahi bundan yasaklanmadığım sürece Allah’tan seni bağışlamasını dileyeceğim”

Buna binaen Allah Azze ve Celle şu ayeti indirdi:

”Kendilerinin cehennem ehlinden oldukları iyice belli olduktan sonra, yakın akraba da olsalar, müşrikler için (Allah’tan) af ve mağrifet dilemek ne Peygamber için, ne de müminler için yapılacak iş değildir.” (Tevbe 113)

(Buhari)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şeytanın son nefeste insana telkinleri - Rivayete göre Zekeriya adında bir zahid, ölüm hastalığına yakalanmıştı. Eceli yaklaşınca bir arkadaşı yanına geldi ve ''Lailahe illallah, Mehammedün Resulullah'' demesini istedi. Zahid bu...
Rivayete göre Zekeriya adında bir...
Read more
Kabirde insanı azap meleklerinden koruyacak 5 şey
Ka'b el-Ahbar şöyle anlatır: Salih bir ...
Read more
Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır: ''Ölüm meleği, (önceleri) insanlara açıkça gelirdi. Hz Musa'yada (aynı şekilde) geldi. Hz Musa da (onun ölüm meleği olduğunu anlamayınca) ona...
Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre...
Read more
Hz Ömer devlet malını nasıl koruyordu?
İslam dininin ikinci halifesi olan...
Read more
Bişr-i Hafi günah çukurundan nasıl tevbe etti
Bişr-i Hafi. Genç. Günah çukuruna...
Read more
Hz Nuh ile birlikte gemiye kaç kişi bindi?
Alimler, gemide Hz Nuh'la birlikte...
Read more
Firavun nasıl öldü?
Nihayet Hz Musa'ya kavmiyle yani...
Read more
Allah Teala aklı yarattı ve ona: ”Bana yönel” dedi. O da yöneldi. Sonra ”geri dön” buyurdu, o da döndü. Arkasından şöyle buyurdu:
Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet...
Read more
Hz Süleyman'ın şeytanları çalıştırması
Birtakım şeytanlar ve cinler Hz....
Read more
Teknolojiyi geride bırakan hayvanlar
Günümüzün modern uçaklarından F.15 kartala...
Read more
Cengizhan'ın Otrar olayından sonraki konuşması
Osman Turan, İbn-i Bibi'yi kaynak...
Read more
Genç Osman'ın kanını dava eden Abaza Mehmed Paşa yakaladığı Yeniçerileri niçin öldürüyordu?
Hanedanın kanını dava etme bahanesiyle...
Read more
Hz İbrahim ve Cebrail
Yüce Allah (c.c.) İbrahim Peygamber'i...
Read more
Lokman Hekim'in 4.000 bin peygamberden öğrendiği 8 şey
1-Namazda iken huzurda olduğumuzu muhafaza...
Read more
Eski Mısır'ın Yedi Harikası
1- Yapılar: Sakkara'daki Step Piramidi...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Allah Teala kimlerin adını cehennemin kapısına yazar?
Ebu Nuaym Peygamber Efendimiz’in şöyle...
Read more
Hz Zekeriyya nasıl şehit oldu? Anlatıldığına göre Hz Zekeriyya bir gün Yahudilerden kaçar. Onlar da peşine düşerler. Peşindekiler ona yaklaştığında bir ağaç görür:
Anlatıldığına göre Hz Zekeriyya bir...
Read more
Hz Musa'nın annesinin aldığı tedbir
Müfessirlerin anlattığına göre Hz Harun,...
Read more
Anadolu'nun kapıları Türklere ilk defa Malazgirt'le mi açıldı? - Ahmet Taşağıl
Anadolu'nun kapıları Türklere ilk defa...
Read more
Müslüman olan Berke Han'ın Baybars'a söylediği söz
"Baybars şunu bilsin ki; kendi...
Read more
İslam Neden Hak Dindir?
Eğer yerde ve gökte Allah’tan...
Read more
Bilge Kağan döneminin tarihte nadiren görülen bir özelliği var. Tabiri caizse üçlü bir yönetimden söz edebiliyoruz.
Eski Türklerde hükümdarlar mutlak değildi....
Read more
Cem Sultan'ın Osmanlı'yı ikiye bölelim teklifine 2. Bayezit nasıl cevap verdi?
Bu sürüp giden kavgadan bıkan...
Read more
Kabir azabını inkar edenler bu Ayet ve Hadislerden haberleri yok
Kabir azabının varlığını bildiren vesikalardan...
Read more
Melikşah nasıl öldürüldü?
Melikşah öldürüldü diyorsunuz, yediği av...
Read more
Timur neden anne tarafından Cengiz Han soyundan geldiğini iddia etmiştir?
Timur, 14. asırda Türk dünyasının...
Read more
Şah İsmail'in Anadolu'da taraftar toplamasının nedeni neydi?
Anadolu'da her zaman gayri memnun...
Read more
Hz Musa demiştir ki: ”Ya Rabbi, zina edenin cezası nedir?” Mevla Teala şöyle cevap vermiştir: 
Rivayet edildiğine göre Hz Musa...
Read more
Kuranda ve Hadislerde Allah ile Aldatmak
Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi...
Read more
Eski İran padişahlarından Feridun'un sarayın kemerinde yazan şiir
Eski İran'ın, adeletiyle nam kazanmış...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code