12 yaşında Hükümdar olan Fatih Sultan Mehmet'in tahta oturduğunu duyan Avrupa 100.000 bin kişilik bir ordu toplamıştı. Bunun üzerine genç padişah... - Dtarihi
Osmanlı tarihi12 yaşında Hükümdar olan Fatih Sultan Mehmet'in tahta oturduğunu...

12 yaşında Hükümdar olan Fatih Sultan Mehmet’in tahta oturduğunu duyan Avrupa 100.000 bin kişilik bir ordu toplamıştı. Bunun üzerine genç padişah…

-

Sultan II. Murat Han,  İstanbul ‘u birkaç kez kuşatmasına rağmen fetih ona bir türlü nasip olmamıştı.  Hacı  Bayram Veli: ”İstanbul’un fethi kundaktaki küçük şehzadeniz ile bizim Köse’ye nasip olacaktır” demişti. Kundaktaki şehzade Fatih Sultan Mehmet, Köse  ise Hacı Bayram Veli  talebesi  Akşemseddin idi. Sultan II. Murat Han,  İstanbul’un, fatihi olacak II. Mehmet ‘i en iyi şekilde yetiştirdi. İstanbul’un bir an önce fethetmesi için, kendisini tahtından fedakarlık edip,  Sultan II. Mehmet’i on iki yaşında tahta oturttu.

   

Osmanlı tahtına çocuk yaşta bir hükümdarın oturduğunu duyan Avrupa,  sevince gark olup; Osmanlı’yı balkanlardan atma ümidine düştüler. Hızla Osmanlı’ya karşı bir Haçlı Seferi düzenleyip , 100 bin kişilik bir orduyla Osmanlı topraklarına girdiler.

Bunun üzerine  Vezirazam Çandarlızade Halil Paşa,  durumu Sultan II.Murat Han’a  bildirdi ise de Sultan Murat tahta geçmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine genç padişah Sultan II.Mehmet derhal bir mektup kaleme alarak,  babası sultan II.Murat Han’a:

”Eğer Padişah siz iseniz ordunuzun başına geçiniz;yok eğer Padişah biz isek; size emrediyorum!  Hemen ordunun başına geçiniz” diyerek henüz çocuk yaşta iken düşündürücü zeka dolu bir paradoks sunarak babasının ordunun başına geçmesini sağlamıştır.

   

Kaynak: Osmanlı’dan Hikayeler

Son İçerikler

Karun servetini nasıl topladı? Karun’un ”simya” sanatını bildiğini veya İsm-i A’zam (duasın)ı ezberlemiş olduğunu ve bunu malları toplamak için kullanmış olduğunu iddia edenlerin görüşüne...

Karun'un düşüncesinin bu şekilde reddedilmesi, bizim, onun ''Bu (servet) bana, bendeki bilgiden dolayı verilmiştir.'' (el-Kasas, 28/78) sözünün anlamı hakkında...

Yahudi Hahamlarının, Hristiyan Rahiplerinin ve Arap Kahinlerinin Peygamber (sav)’in gönderilmesinden bahsetmeleri

Muhammed b. İshak der ki: Hz Muhammed'in peygamber olarak gönderilme zamanı yaklaştığında Yahudi hahamları, Hristiyan rahipleri ve Arap kahinleri;...

Sonra Yüce Allah, Hz Musa’ya elini koynuna koymasını emretti. Sonra da elini çıkarmasını emretti. Bir de ne görsün, cilt hastası olmadığı halde

Sonra Yüce Allah, Hz Musa'ya elini koynuna koymasını emretti. Sonra da elini çıkarmasını emretti. Bir de ne görsün, cilt...

Babası 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim’e beddua etmiş midir?

Bazı kaynaklarda geçiyor. Ama bu karışık devirleri anlatan tarihçiler, işe hislerini de karıştırmışlar; biraz da tuttukları kliklere göre hadiseleri...

İstiaze ne demektir?

''Maazallah'', Allah'a sığınıyorum, O'nun koruması altına giriyorum'' demektir. Kul, böyle diyerek şeytanın şerrinden, vesvesesinden korunmak için Allah'tan korunma talebinde...

Cem Sultan’ın vatanından ayrılırken söylediği sözler

Fatih'in ölümü üzerine Osmanlı tahtına geçmek uğrunda ağabeyi İkinci Bayezit'le taht ve taç kavgasına girişen Cem; bunda muvaffak olamayarak...

Mutlaka Okumalısınız

Kazım Karabekir – Erzincan’dan Erivan’a Ermeni Katliamları:

"Askerimizin Erzincan'a girmesini müteakip bizzat Erzincan'a gittim. Kendi gözlerimle...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor