İslam tarihi

Abdulkadir Geylani Hz. – Lanet olasıca iblis, ömrü boyunca eşi benzeri görülmedik üç çığlık atmıştır. Bu olaylar şunlardır:

İslam tarihi

Cüneyd-i Bağdadi şöyle der: İmam Şafii dünyada hak söyleyen kimselerdendi. Bir mü’min kardeşine Allah hakkında nasihat verdi ve onu Allah’tan korkutarak şunları söyledi:

Mısır tarihi

Eski Mısırlılar Güneşin iki kere battığı yerden doğduğuna neden inanıyordu?

Osmanlı tarihi

3. Mehmed bir gün şehir içinden saraya doğru dönerken karşısına bir derviş çıkarak ”Padişahım, elli altı gün sonra büyük bir hadise zuhur edecek, gafil olmayınız.” dedi.Bu sözleri duyan herkesi

İslam tarihi

Hz Adem kaç yıl Allah’a yalvarıp tevbesi kabul oldu?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Kıyamet günü, bir topluluk kabirlerinden, ağızlarından ateşler fışkırarak kalkarlar” oradakiler, ”Kimdir bunlar, Ey Allah’ın Resülü?”

İslam tarihi

Hz Şuayb’in peygamber geldiği Medyen kavmi neden helak oldu?

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim döneminde Kürtler Osmanlı’ya neden katılıyor?

Timur tarihi

Timur, her biri 1500 insan başından oluşan 28 tane kule diktirdi mi?

Timur tarihi

Timur eğer Çin’i alabilseydi, burada kalıcı olabilir miydi? – İlber Ortaylı

İslam tarihi

Firavun, dört kazık çaktırmıştı, Hz Asiye’yi onların üzerine yatırtır, üstüne değirmen taşı koyarak kızgın güneş altına terk ederdi. Hz Asiye bir gün dayanamayıp başını semaya kaldırdı ve:

Türk tarihi

Enver Paşa’nın Mustafa Kemal hakkındaki sözleri

Dini Hikayeler

Rüyasında Hz Muhammed (sav)’i gören Bayezid’i Bestami’ye peygamberimiz neden nazar eylemedi?

Dini Hikayeler

Ebu Derda (Resulullah’ın ashabındandır) ticaretle uğraşan bir tüccardı. Malı mülkü çoktu. Zengindi. Malının hepsini Allah-u Teala’nın rızası için Efendimize verdi. Karısına, çoluk çocuğuna bir şey bırakmadı. Karısıyla kendisi bir gömlek içinde kaldılar. Dışarı çıkmak icap ettiği zaman o gömleği Ebu Derda giyerdi. Hanımı evde zikirle meşgul olurdu. Bir gün Efendimize dediler ki:

Dini Hikayeler İslam tarihi

Hz İsa’dan sonra çıkan bir deccalin sinsi planı – Hz İsa’nın ölümünden sonra Yahudilerin başkanı müslümanları öldürmeye başlamış, öldürmeyle başa çıkamayacaklarını anlayınca yardımcısına bir çözüm bulmasını istemiş. O da;

İslam tarihi

Hasan Basri Hazretleri’ne sordular: ”Müslüman nedir ve kimdir?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dört şey vardır ki, bunları kendinde bulunduranın üzerine Allah rahmet saçar, onu cennetine koyar:

Dünya tarihi

Bazı ünlü mumyalar

Hun Tarihi

Attila’nın Roma ile yaptığı antlaşmanın maddeleri – Galip gelme gurur ve inancıyla titreyen, bu belirgin ve haşin sesi hiçbir zaman işitmemişlerdi. Attila, onların taleplerini, tekliflerini dinlemek bile istemedi. Ret ve tereddüt kabul etmeyen bir amir sıfatıyla göğüslenecek kati emirlerdi. Attila’nın tekliflerinin pazarlığa tahammülü yoktu. Talebini birkaç sözle şöylece özetledi:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Ümmetimde cahiliyet adetinden kalma dört şey

x