Muhterem vatandaşlarıma !
Mebusan Meclisinin dağıtılmış olması dolayısıyle, otuz seneden beri memlektte hüküm sürerek, birçok namuslu vatan evladının mahvına ve birçok aile yuvalarının sönmesine sebep olan istibdat idaresi, son zamanda gene şiddetini göstermeye başladı . zaten keyfi bir idare neticesi, birçok ihtilaler Içinde kana boyanan vatan ve milletimizi büsbütün zayıflatarak yakında mahvedecek olan bu istibdata nihayet vermek lazımdır. Ben, işte bu istibdata karşı milletimin haklarını muhafaza Için her şeyimi feda ettim. İcabederse bu uğurda hayatımı da esirgemeyeceğim .

Siz , ey vatanın namuslu ve fakat her şeyden habersiz olan evladı Sizin de benimle bu yolda yürümenizi veya bu işte tarafsız kalmanızı dilerim
Aleyhime hareket edecek olanların göreceklerı zararların maddi ve manevi mesullyet kendilerine aittir Yaşasın Vatan , Yaşasın millet!

Osmanlı Terakkiyi ittihat Cemiyelinin
Rumeli Teşkilatı Dahiliye ve
Kuvve-i lcrailiye müfettişi
Umumlsl ve Osmanlı Erkan ı harbiye Blnbaşısı
Enver bin Ahmet

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hz Muhammed (s.a.v) ''Münafıkların Özellikleri''
''Her kimde şu dört haslet...
Read more
Nizamülmülk'ün öldürülmesinde de Melikşah'ın eşi Terken Hatun'un parmağı var mıydı?
Kesin vardır demek için yeterli...
Read more
Alimlerden biri İblis'e: ''İnsanoğluyla nasıl oynadığını bana göster'' der. İblis:
Alimlerden biri İblis'e: ''İnsanoğluyla nasıl...
Read more
Eyyub Peygamber ve Kıskanç Şeytan
Eyyub (a.s.) Suriye dolaylarında halkı...
Read more
Çandarlı Halil Paşa İstanbul'un fethine neden karşı çıkıyordu?
Anadolu ve Rumeli arasında bölünmüş...
Read more
Hristiyan ve Hazret-i Ali'nin Zırhı
Hazret-i Ali (r.a)'ın, halifeliği zamanında,...
Read more
​Harun Reşit İle İhtiyar
Harun Reşit Veziri ile birlikte...
Read more
'' Hz Üzeyir, Rabbine yalvarırken: -''Ey Rabbim! Sen mahlukatı yaratıyor, dilediğini saptırıyor dilediğini de hidayete erdiriyorsun!''' dedi. Üzeyir'e:
''Üzeyir, Rabbine yalvarırken: -''Ey Rabbim! Sen...
Read more
Hz Muhammed (sav) - ''Allah'ın (Arşının) gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı (kıyamet) gün(ün) de Allah, şu yedi kimseyi gölgelendirecektir. (Bu yedi kişi şunlardır):
1- Adaletli imam. 2- Tenhada Allah'ı...
Read more
Dünyada Cengiz Han'ın soyundan olan 200 milyon Türk olduğu söyleniyor, doğru mudur? - Ahmet Taşağıl
Dünyada Cengiz Han'ın soyundan olan...
Read more
Cengizhan'ın Otrar olayından sonraki konuşması
Osman Turan, İbn-i Bibi'yi kaynak...
Read more
Kanuni Sultan Süleyman - Devlet nasıl biter ve çökertilir?
Kanuni Sultan Süleymanın kafasına takılan...
Read more
Hz Muhammed ve Sahabe'den Ebu Derda arasında geçen konuşma
Ebu Derda (Resulullah'ın ashabındandır) ticaretle...
Read more
4. Murad'ın şair Nef'i ile ilişkisi. Nef'i nasıl ölüyor?
Şair deyince hemen sormam lazım....
Read more
Atatürk'ün düşman gemilerine cevabı
‘’Birkaç gün sonra da Samsun’a...
Read more
Ortaçağ İşkencesi - Sıçan işkencesi
Bir insanı dev boyutlu sıçanlarla...
Read more
Hz Peygamber birinin ''şeytan helak olsun'' dediğini duymuştu. Ona,
''Deme böyle; çünkü senin bu...
Read more
Papa, Fatih Sultan Mehmed'de Hristiyan ol teklifinde bulundu mu? - İlber Ortaylı
Fatih'in Hristiyan olmak için girişimde...
Read more
Rivayet ediliyor ki, Cenab-ı Hak, Yakub aleyhisselâm vahiy göndererek sordu: – Bilir misin, neden seninle evladın Yûsuf’un arasını ayırdım? Yâkub (a.s.):
Rivayet ediliyor ki, Cenab-ı Hak, Yakub aleyhisselâm...
Read more
Cengizhan'ın 3 oğluna nasihati - Fetihlerin ne kadar geniş bir alana yayıldığını göstermek için ziyarete gelen elçileri birbiri ardından huzuruna çağırdı. Üç oğluna şu nasihatte bulundu:
Fetihlerin ne kadar geniş bir...
Read more
Kıyamet günü Allah Teala'nın yüzüne bakmayacağı üç sınıf insan
Ebû Zer radıyallahu anh’den rivayet...
Read more
Bâyezîd-i Bistâmî ve Mecusi
Bâyezîd-i Bistâmî yağmurlu bir havada...
Read more
Şu dört şeyi yapmadığı halde Allah Teala'yı sevdiğini söyleyen yalancıdır - İmam Gazali
İmam Gazali İhyaü Ulumi'd-Din adlı...
Read more
Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye Şeyh Edebali hakkında söylediği söz
Ertuğrul Bey her işini onunla...
Read more
Attila Han'ın Kutsal Kılıcı Bulması
Kutsal kılıç, Hunların ilk atası...
Read more
Büyük İskender'in: ''Doğu ve Batı ülkelerini nasıl fethettin? sorusuna cevabı:
Büyük İskender'e demişler ki: ''Doğu...
Read more
Münafıkların Yaptırdığı Mescid, Mescid-i Dırar
"(Münafıklar arasında) Bir de (mü’minlere)...
Read more
50 Kuran Mucizesi
 
Read more
2. Bayezid’ in anne-babası kafir olan iki çocuğa duası
Sultan 2. Bayezid yumuşak huylu...
Read more
Engizisyon İşkence Aleti – İşkence Sandalyesi (Engizisyon Sandalyesi)
Ortaçağ'da işkence aleti olarak kullanılan...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code