ENVER BEY'IN HALKA IHTILAL BEYANNAMESI - Dtarihi
Türk tarihiENVER BEY'IN HALKA IHTILAL BEYANNAMESI

ENVER BEY’IN HALKA IHTILAL BEYANNAMESI

-

Muhterem vatandaşlarıma !
Mebusan Meclisinin dağıtılmış olması dolayısıyle, otuz seneden beri memlektte hüküm sürerek, birçok namuslu vatan evladının mahvına ve birçok aile yuvalarının sönmesine sebep olan istibdat idaresi, son zamanda gene şiddetini göstermeye başladı . zaten keyfi bir idare neticesi, birçok ihtilaler Içinde kana boyanan vatan ve milletimizi büsbütün zayıflatarak yakında mahvedecek olan bu istibdata nihayet vermek lazımdır. Ben, işte bu istibdata karşı milletimin haklarını muhafaza Için her şeyimi feda ettim. İcabederse bu uğurda hayatımı da esirgemeyeceğim .

Siz , ey vatanın namuslu ve fakat her şeyden habersiz olan evladı Sizin de benimle bu yolda yürümenizi veya bu işte tarafsız kalmanızı dilerim
Aleyhime hareket edecek olanların göreceklerı zararların maddi ve manevi mesullyet kendilerine aittir Yaşasın Vatan , Yaşasın millet!

Osmanlı Terakkiyi ittihat Cemiyelinin
Rumeli Teşkilatı Dahiliye ve
Kuvve-i lcrailiye müfettişi
Umumlsl ve Osmanlı Erkan ı harbiye Blnbaşısı
Enver bin Ahmet

 

Son İçerikler

Hz Muhammed (sav) – Devlet malı çalmanın cezası, savaşta ölse bile yeri cehennemdir – Ebu Hureyre – Allah ondan razı olsun- şöyle dedi:

Ebu Hureyre - Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Hayber'i fethettik. Ancak ganimet olarak altın ve gümüş elde etmedik. Ganimet...

Allah Teala, Hz Adem’in tevbesini kabul ettiğinde melekler onu tebrik etti. Cebrail ve Mikail yanına gelerek, ”Gözün aydın ey Adem, Allah tevbeni kabul etmiş”...

Hasan-ı Basri'den rivayet edildiğine göre Allah Teala, Hz Adem'in tevbesini kabul ettiğinde melekler onu tebrik etti. Cebrail ve Mikail...

Yahudiler Hz Zekeriyya’yı saklandığı ağacın içinde testereyle kesip nasıl şehid etti?

Anlatıldığına göre Hz Zekeriyya bir gün Yahudilerden kaçar. Onlar da peşine düşerler. Peşindekiler ona yaklaştığında bir ağaç görür: ''Ey ağaç...

”Nuayman (bin Amr bin Rıfa el-Ensari) ashab arasında içkiye düşkün bir kimseydi. Sık sık yakalanır ve cezalandırılırdı. Bir gün sarhoş olarak Peygamber Efendimizin huzuruna...

''Nuayman (bin Amr bin Rıfa el-Ensari) ashab arasında içkiye düşkün bir kimseydi. Sık sık yakalanır ve cezalandırılırdı. Bir gün...

Allah Teala ”Şu beş yerde ise istekleri kayda bağlamış, dilerse vereceğini bildirmiştir:”

Şu beş yerde ise istekleri kayda bağlamış, dilerse vereceğini bildirmiştir: 1- Zenginlik: ''Allah dilerse fazlından sizi zengin eder'' (Tevbe Suresi 28) 2-...

Yavuz Sultan Selim Mısır fetholunup Kutsal Emanetler ve hilafet İstanbul’a taşındığında, Yavuz,

Yavuz Sultan Selim Mısır fetholunup Kutsal Emanetler ve hilafet İstanbul'a taşındığında, Yavuz, emin adamlarından biri olan Kemal Paşazadeyi Mısır'ın...

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed (sav) – İnsanların en hayırlıları kimdir?

İbn Hibban ve Beyhaki şu Hadis-i Şerif'i rivayet eder: Bir...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor