İsrailoğullarının birçoğunu katledip esir eden Buhtunnasr ile Ermiya peygamber arasında geçen konuşma - 'Sen şu kavmi başlarına gelecek musibetleri uyarıyor muydun?' diye sordu. Ermiya peygamber: - Dtarihi
İslam tarihiİsrailoğullarının birçoğunu katledip esir eden Buhtunnasr ile Ermiya peygamber...

İsrailoğullarının birçoğunu katledip esir eden Buhtunnasr ile Ermiya peygamber arasında geçen konuşma – ‘Sen şu kavmi başlarına gelecek musibetleri uyarıyor muydun?’ diye sordu. Ermiya peygamber:

-

”Buhtunnasr, (İsrailoğulları’na) yapacağını yapınca, ona:

– ‘İsrailoğulları’nın bir adamı vardı. Onları, başlarına gelecek musibetler hususunda uyarıyor, seni onlara niteliyor ve anlatıyordu. Senin, İsrailoğulları’nın savaşçılarını öldüreceğini, zürriyetlerini esir edeceğini, ibadet yerlerini yıkacağını ve kiliselerini yıkacağını haber veriyordu. Fakat İsrailoğulları onu yalanladılar, (çeşitli ifadelerle) suçladılar, dövdüler, bağladılar ve hapse attılar!’ denildi.

Bunun üzerine Buhtunnasr, (Ermiya peygamberin hapisten çıkarılmasını) emretti. Ermiya peygamber de, hapisten çıkarıldı. Buhtunnasr, Ermiya peygambere:

– ‘Sen şu kavmi başlarına gelecek musibetleri uyarıyor muydun?’ diye sordu. Ermiya peygamber:

– ‘Evet!’ diye cevap verdi. Buhtunnasr:

– ‘Ben zaten bunu bilmekteydim!’ dedi. Ermiya peygamber devamla:

– ‘Allah beni onlara peygamber olarak gönderdi. Fakat onlar beni yalanladılar!’ dedi. Buhtunnasr:

– ‘İsrailoğulları seni yalanladılar, dövdüler ve hapse attılar öyle mi?’ dedi. Ermiya peygamber:

– ‘Evet!’ dedi. Buhtunnasr:

– ‘Peygamberlerini yalanlayan ve Rablerinin çağrısını yalanlayan topluluk ne kötü bir topluluktur! Benimle (Babil diyarına) gelme durumun var mı? (Eğer gelirsen) sana ikramda bulunurum ve iyi davranırım. Eğer kendi memleketinde kalmak istersen sana güvence veririm!’ dedi. Ermiya peygamber, ona:

– ‘Ben şimdiye kadar Allah’ın güvencesinden/emanından ayrılmadım. Hiçbir saat/an bile onun güvencesinden çıkmadım. Eğer İsrailoğulları Allah’ın güvencesinden çıkmamış olsalardı senden ve bir başkasından korkmazlardı. Senin onlar üzerinde bir otoriten olmazdı!’ dedi.

Buhtunnasr, Ermiya peygamberden bu sözleri işitince onu kendi haline bıraktı. Bunun üzerine Ermiya peygamber, kendi diyarı olan İlya/Kudüs şehrinde kaldı.

Peygamberler Tarihi – İbn Kesir

İslam tarihi

Sonra her tepeden akın edip gelen Ye’cuc-Me’cuc’u gönderecek. Onların ilk bölümü Taberiye gölüne gidip oradaki suyun hepsini içecek. Sonradan gelenler orada su bulamayarak şöyle diyecekler:

Sonra Allah, İsa'ya: ''Ben bazı kullarımı çıkardım ki kimse onlarla savaşamaz. Haydi kullarımı Tur dağına götür!' diye vahyedecek. Sonra her...
İslam tarihi

Hz Ömer halife iken, Nu’man’ı başkumandan tayin edip bir ordu ile İran’ın fethi için göndermişti. Nihavend ve Hemedan’ı fethettikleri zaman, Hz Muğire’nin elinde esir olan bir Mecusi Acem, cebinden bir kutu çıkararak:

Hz Ömer halife iken, Nu'man'ı başkumandan tayin edip bir ordu ile İran'ın fethi için göndermişti. Nihavend ve Hemedan'ı fethettikleri zaman,...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in Muaz bin Cebel’e nasihati

Taberani'nin rivayetine göre Muaz bin Cebel şöyle der: Allah Resülü bir defasında elimden tuttu ve birlikte bir mil kadar yürüdükten...
Moğol tarihi

Moğol ordusu güneyin görkemli şehirlerine doğru yola çıktığında kendilerine fazlasıyla güvenen Curşeliler onları bekliyor ve Moğolların ilerleyişini alaylı bir şekilde izliyorlardı. Çinli bir alim, Jurched’in Cengiz Han’a şunu söylediğini kaydeder:

Gizli Tarih'e göre, Cengiz Han halkının ve müttefiklerinin kendisinin tam olarak ne yapmaya çalıştığını kavradıkları konusunda ikna olunca kurultaydan çekilip...
İslam tarihi

Allah Teala gökleri ve yeri yaratınca Sur’u da yaratıp İsrafil’in eline verdi. O da onu ağzına koyarak ”Ne zaman  üflemekle emrolunacağım” diye  gözlerini Arş’a  dikerek bekler vaziyettedir. ”Ya Resulallah! Sur nedir?” diye sordum. Bana:

Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: Allah Teala gökleri ve yeri yaratınca Sur'u da yaratıp İsrafil'in eline verdi....
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in , Şah İsmail ile santranç oynadı mı? – Bu yıllarda gizlice İran’a gittiği, hatta Şah İsmail ile karşılıklı santranç oynadığı gibi

Selim daha sonra Şah İsmail'in baskıları sonucu Akkoyunlu topraklarından kaçmak zorunda kalan Sünni halkı, Trabzon bölgesine yerleştirdi. Bu iskan hareketi,...
İslam tarihi

Gülistan ”Gıybet yapmanın kötülüğü hakkında kıssa” – Çok iyi hatırlıyorum. çocukluğumda ibadete hevesli idim. Geceleri kalkar, ibadetle meşgul olurdum. Bir gece babamla beraber oturmuş, gözümü bütün gece hiç yummamış ve kırpmamıştım. Kuran-ı Kerim’i kucağımda tutuyordum, ev halkı uykuya dalmışlardı. Babama dedim ki:

Çok iyi hatırlıyorum. çocukluğumda ibadete hevesli idim. Geceleri kalkar, ibadetle meşgul olurdum. Bir gece babamla beraber oturmuş, gözümü bütün gece...
İslam tarihi

İmam Gazali: Sahabe’den bazıları şöyle der: ”Zinadan sakının! Çünkü o, üçü dünyada üçü de ahirette olmak üzere insanı altı şeye düçar eder:

Sahabe'den bazıları şöyle der: ''Zinadan sakının! Çünkü o, üçü dünyada üçü de ahirette olmak üzere insanı altı şeye düçar eder....
Dünya tarihi

Adolf Hitler’in Son Sözleri

''Cesedimi Ruslar'ın eline asla vermemelisiniz, beni Moskova'da heykel yaparlar.'' - Adolf Hitler
İslam tarihi

Ahmed er-Rifai Hazretleri bir gece evine gelmektedir. Evin kapısını aralık bulup içeri girince bir hırsızla karşılaşır. Hırsız Hz Pir’i görünce çok korkar. O ise hırsızı

Sufi menkıbeleri arasında eve veya dergaha gelen hırsıza karşı gösterilen iyi muamele sonucu, onun ıslah olup iyi insanlar safına katıldığına...
İslam tarihi

Hz Musa yerde uzanmış, saçı sakalı toprak olmuş, başının altında kerpiç ve elbisesini örtü yapmış uyuyan birine rastlar. Manzara karşısında Hz Musa, Allah’a niyaz eder:

Başka bir rivayete göre, Hz Musa yerde uzanmış, saçı sakalı toprak olmuş, başının altında kerpiç ve elbisesini örtü yapmış uyuyan...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in Necaşi’ye gönderdiği mektup

Beyhaki ''ed-Delail'' adlı eserinde ''Peygamber'in Necaşi'ye gönderdiği Mektup Bahsi'nde şöyle der: ''Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Resulullah Muhammed...
Osmanlı tarihi

Bir gece Kazıklı Voyvoda, Fatih Sultan Mehmed’in ordusuna baskın yaptı. Anadolu askeri üzerine düştü. Aralarına girmedi. Sonra kapu halkına ve bazı yeniçeri…

Bir gece Kazıklı Voyvoda, sultan ordusuna baskın yaptı. Anadolu askeri üzerine düştü. Aralarına girmedi. Sonra kapu halkına ve bazı yeniçeri...
İslam tarihi

Abdulkadir Geylani: (Gizli Şirk) Zenginlikte Şirk

Allah'ın sana lutfuyla vereceği nimetlerle arana giren, mahlukata dayanıp güvenmendir. Mahlukat senin kazanmana perde olup, engel olmaktadır. Ve onlarla olup...
Moğol tarihi

Tayciyutların reisi Targutay’ın Cengizhan’a yaptığı ”kang” işkencesi…

Önüne geçilmez... Çünkü Targutay adlı, kendisi de çakır gözlü Burçikinlerin soyundan gelen bir savaşçı, kendisini Güney Gobi'nin hakimi olduğunu ilan...
İslam tarihi

Lokman Hekim – Dünya ve ahiret nasıl kaybedilir?

Lokman Hekim oğluna şöyle nasihat verir: ''Oğulcağızım, ahiretin için dünyanı feda et; her ikisini de kazanırsın. Sakın dünyan için ahiretini...
Dünya tarihi

Yaşadığı çağın en güçlü ve ünlü bilim adamı Albert Einstein, çağdaşı olan sessiz sinema döneminin devi sayılan Charlie Chaplin rastlaştıkları bir gün ona iltifat etmek ister. -Sizin

Yaşadığı çağın en güçlü ve ünlü bilim adamı Albert Einstein, çağdaşı olan sessiz sinema döneminin devi sayılan Charlie Chaplin rastlaştıkları...
Selçuklu tarihi

Alparslan’ın kibre kapıldığı ve Allah’ın kendisini bu kibir nedeniyle cezalandırdığını söylediği rivayet edilir. Aslı var mıdır bu söylentinin?

Alparslan'ın kibre kapıldığı ve Allah'ın kendisini bu kibir nedeniyle cezalandırdığını söylediği rivayet edilir. Aslı var mıdır bu söylentinin? Bu bilgiyi...
Osmanlı tarihi

Osman Gazi 1326’da öldüğünde 68 yaşındaydı. Bu sırada Bursa kuşatması devam ediyordu. Orhan Gazi babasının ağırlaştığını öğrenince; Turgutalp, Saltukalp, kendi imamı Yahşi Fakih ve Çandarlı Halil ile birlikte babasının başucuna gitmiştir. Osman Gazi oğluna:

Osman Gazi 1326'da öldüğünde 68 yaşındaydı. Bu sırada Bursa kuşatması devam ediyordu. Orhan Gazi babasının ağırlaştığını öğrenince; Turgutalp, Saltukalp, kendi...
İslam tarihi

Hz İsa’ya insanların fitne bakımından en tehlikeli olanı kimdir? diye soruldu. Hz İsa:

İnsanların fitne bakımından en tehlikeli olanı kimdir? diye soruldu. Hz İsa: ‘Alimin zellesidir. Çünkü alim, zelle yapıp hata yaptığı zaman...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x