Ertuğrul Gazi nasıl vefat etti? Ertuğrul Gazi'nin vefat etmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir: - Dtarihi
Osmanlı tarihiErtuğrul Gazi nasıl vefat etti? Ertuğrul Gazi'nin vefat etmeden...

Ertuğrul Gazi nasıl vefat etti? Ertuğrul Gazi’nin vefat etmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

-

Bazısı Süleymanşah’ın üç oğluna uydular ki biri Sunkur Tegin’dir. Biri dahi Erdungrıl’dır. Biri Gündoğdu’dur. Fırat suyunun başından bu üç kardeş geldikleri yola döndüler. Pasin ovasına, Sürmeli Çukuru’na vardılar. Erdungrıl orda kaldı. Kardeşleri ile gitmedi. Bir dört yüz kadar göçer ev ile kaldı. O iki kardeş yine asıl vatanlarına gittiler. Ertungrıl o arada bir nice müddet durdu. Yaylasında yayladı. Kışlasında kışladı.

Bir nice zaman sonra Sultan Alaaddin dahi Rum ülkesine yöneldi. Kısmet olduğu kadar fethetti. Padişah oldu. Bunun tafsili çoktur. Ben intisar ettim. ONun için ki Osmanlı Hanedanının menkıbelerini anlatayım.

Erdungrıl Gazi bunu işitti ki Selçuk Hanedanı neslinden Sultan Alaaddin, Acem’den Rum’a gelip padişah oldu: ”Öyleyse bize dahi vacib oldu ki erin kadri, kıymeti bilinir memlekete gidelim, biz de gaza edelim.” dedi.

Ertungrıl Gazi’nin Rum’a (Anadolu’ya) gelmesine dair nice rivayetler vardır. En doğrusu benim anlattığımdır. O, oğlu Saru Yatı’yı Sultan Alaaddin’e gönderdi: ”Bize de yurt gösterin. Varalım, gaza edelim.” dedi. Sarı Yatı babasının haberini Sultan Alaaddin’e getirdi. Sultan Alaaddin de bunların geldiklerine gayet sevindi. Sultan Önü’nün ve Karaca Hisar’ın tekfürü muti olup Sultana haraç verirdi. Domaniç Dağı’nı ve Ermeni Beli’ni bunlara yayla verdi.

Saru Yatı babasına geldi. Bu haberi verdi. Ertungrıl Gazi dahi kabul etti. O vakit yürüyüp Ankara’ya geldiler. Yerlerinde sakin oldular. Ertungrıl Gazi zamanında savaş olmadı. Yaylaklarında yayladılar. Kışlaklarında kışladılar.

O zaman Sahip Kara Hisar (Afyon) ilinde Germiyanlılar’ın atası Alişar vardı. Bir de Çavdar derler bir Tatar zümresi vardı. Bu Kara Hisar ili ile Bilecik ilini zaman zaman gelirler, vururlar, yıkarlardı. Bu Erdungrıl Gazi’nin gelmesiyle o kafirlerin ili o Tatarlar’dan emin olmuştu.

Geldiklerinden bir nice yıl sonra Erdungrıl Gazi, Allah rahmetine vardı. Erdungrıl Gazi’nin Rum’a (Anadolu’ya) gelmesine dair nice rivayet vardır. En doğrusu benim anlattığımdır.

Söğüt’te Osman Gazi’yi babasının yerine layık gördüler. Osman Gazi, babasının yerine geçince yakın komşu kafirlerle iyi geçinmeye başladı. Fakat Germiyanoğlu ile düşmanlığa başladı.

Aşıkpaşaoğlu Tarihi

Son İçerikler

Eski Mısır’ın Mumyalama ekibinin görevleri

*Sır Kalfası (hery seshta). Baş mumyacıdır. Mumyalama tanrısı Anubis gibi giyinir, büyük (ürkütücü) bir çakal maskesi takar. Mumyanın başının...

Eski Mısır’ın Yedi Harikası

1- Yapılar: Sakkara'daki Step Piramidi dünyanın ilk büyük taş yapısıydı. Giza'deki Büyük Piramit şaşırtıcı şekilde, her biri 2,5 ton...

İstiaze ne demektir?

''Maazallah'', Allah'a sığınıyorum, O'nun koruması altına giriyorum'' demektir. Kul, böyle diyerek şeytanın şerrinden, vesvesesinden korunmak için Allah'tan korunma talebinde...

Allah arşı taşıyacak melekleri yarattığında onlara: Arşımı taşıyın, dedi. Fakat onlar arşı taşıyamadılar. Bunun üzerine Allah Teala onlara yedi kat göklerdeki melek sayısında melek...

İbn Abbas şöyle anlatmıştır: Allah arşı taşıyacak melekleri yarattığında onlara: Arşımı taşıyın, dedi. Fakat onlar arşı taşıyamadılar. Bunun üzerine Allah...

Hz Muhammed (sav) ”İnsanlar fakirlere buğzedip, dünyaya tamahkarlıklarından dolayı para kazanmak için yarıştığında Allah onlara dört bela verir:

Hz Ali Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğu rivayet eder: ”İnsanlar fakirlere buğzedip, dünyaya tamahkarlıklarından dolayı para kazanmak için yarıştığında Allah onlara...

Hz Muhammed (sav) – Cennetin en alt derecesi şudur:

Cennetin en alt derecesi şudur: Bir kişinin emrinde on bin hizmetçisi bulunacak, her hizmetçinin elinde iki tabak olacak ki, biri...

Mutlaka Okumalısınız

Turhan Sultan, Kösem Sultan’ı neden boğdurarak öldürdü?

Kösem Sultan, Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesi ve Mehmed'in tahta...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x