Dini Hikayeler

Ebu Cehil kendi kazdığı kuyuya nasıl düştü? Ebu Cehil bir gün şöyle bir tuzak hazırlamıştı: Evine girilen yolun üzerine bir kör kuyu kazdıracak, sonra da bir bahaneyle Hz. Peygamber’i evine çağırarak kör kuyuya

İslam tarihi

Allah’u Teala ruhları, rızıkları kaç bin yıl evvel yarattı? Ölümün şiddeti karşısında meleklerin durumu

Dini Hikayeler

Cüneyd-i Bağdadi ve ”Allah rızasının önemi” kıssası

İslam tarihi

Cehenneme herkes uğrayacak mı?

Mısır tarihi

Eski Mısırlılar Amon Ra’ya neden taparlardı?

İslam tarihi

Allah Teala, Hz Adem’i yeryüzüne indirdiği zaman ona dört şey vahyetti ve dedi ki: Ey Adem Senin ve zürriyetinin ilmi şu dört şeyden ibarettir.

İslam tarihi

Hz Muhammed – Kıyamet alametleri Kuran okuyan ama onunla amel etmeyen insanlar

Osmanlı tarihi

Ruslar Enver Paşa’yı nasıl öldürdü? Pamir Dağı eteklerinde sisin aralanmaya başlamasıyla Yarkov topçu birliklerine ateş emri verdi. Enver Paşa yatağından fırlayarak uyandı. Kılıcını kınından çekerek

İslam tarihi

Nuh Peygamber’in torunu Yunan’ın soyundan gelen İskender-i Zülkarneyn, ebedi hayat veren ve insanüstü güçler kazandıran bir

İslam tarihi

Lokman Hekim’e sormuşlar: ”Edeb ve terbiyeyi kimden öğrendiniz?”

İslam tarihi

Hz Adem oğlu Hz Şit’e şu beş şeyi nasihat etti ve bunları oğullarına da söylemesini istedi:

Dini Hikayeler

İmam-ı Azam ‘ın kayıp parayı buldurması

İslam tarihi

Abdulkadir Geylani Hz. – Takva sahibi olabilmek için kişide şu 10 özellik bulunmalıdır:

İslam tarihi

Deccalin cenneti ve cehennemi nasıldır? Huzeyfe (ra)’dan: [Allah Resülü (sav) buyurdular ki:] ”Deccalin yanında yeralanları ondan bile iyi bilirim: Onun yanında iki nehir akmaktadır. Biri görünürde

Dini Hikayeler

Çok eski devirlerde Kifl adında bir adam vardı. Kifl, ahlâkî ve insanî değerlere önem vermeyen, para kazanmak için her yolu meşru gören çok zengin bir adamdı. Bir gün, kapısına borç için bir kadın geldi. Bu kadın yakın zamanda kocasını kaybetmiş, namuslu, kendisini çocuklarına adamış bir anneydi.

Osmanlı tarihi

Japon İmparatorunun Sultan Abdülhamit’ten: Osmanlı alimleri istemiştir. Bunun üzerine Ulu Hakan çaresizlik içinde,karşı tarafa menfi müspet arası, zaman kazandıran dolaylı bir cevap vermiştir. Abdülhamit Han’ın kalbinde yara olan bu hadise hakkında daha sonraları (Ali fethi Bey’e:

Dünya tarihi

Kafirlerin beklediği Kutsal Kan’ın taşıyıcısı kabul edilen Mesih’in özellikleri

Timur tarihi

Emir Timur’un ermeni çetecilere yaptığı şey

İslam tarihi

İsa peygamberin 3 nasihati – Rivayete göre Hz İsa şöyle demiştir: ”İyilik şu üç şeyde kendini belli eder: Konuşmak, bakmak ve susmak. Kim Allah’tan başka şeylerden konuşuyorsa onun konuşması

Timur tarihi

Timur, artık savaşacağı Müslüman devlet kalmayınca, uzun müddet düşünüp hazırlığını yaptığı Çin seferine çıkmadan önce bilgin ve din adamlarını çadırına topladıktan sonra Allah’a şöyle dua etti:

x