Eski Türkler klasik manada Şamanist miydiler? Türk inancı için neler diyebilirsiniz? Mesela Bilge Kağan’ın dini inanışı neydi, nasıldı?

Eski Türkler klasik anlamda Şamanist değildiler. Şamanizm, Budizm ile karışmış bozkır inançlarının şeklidir. Ve aslında bir din değil büyü sistemidir. Bunun yanında Eski Türklerin üçe ayrılan inanç sistemi mevcuttu. Yukarıda, gökte soyut bir Tanrı olduğuna inanırlardı. Buna Gök Tanrı diyoruz. Tabiat kuvvetlerine de saygı gösterirlerdi. Yaşadıkları dünyanın unsurlarına, yani onların birer ruhları olduğunu kabul ederlerdi. Yıldırım, gök gürültüsü veya diğer tabiat olaylarından çok çekinirlerdi. Bilge Kağan eski Türk inancına sahipti.

Ahmet Taşağıl

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here