Timur tarihi

Timur’un 3 yıllık İran seferi sırasında neler yaşandı?

Dünya tarihi

Tarihin en ünlü komutanlarından olan Makedonyalı Kralı Büyük İskender köklü bir eğitime de sahipti. Bilgili, otoriter ve akıllı bir devlet adamıydı. Dostu olduğu kadar düşmanı da vardı bu büyük komutanın. Bir gün birileri gelerek şöyle dedi ona:

İslam tarihi

Hz Lokman oğluna şöyle nasihatte bulunur: ”Ey oğulcağızım, dünya, içinde birçok insanın boğulduğu engin bir denizdir. Onun için

Osmanlı tarihi

Padişah 4. Murad, içkiye ve tütüne koyduğu katı yasaklarla nam salmıştı. Tebdil-i kıyafetle sokakta gezerken, elinde şarap şişeleri, kafa çekmeye giden Bektaşi Babası’nı görmüş. Durup selam vermiş ve sormuş.

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyamet günü insanlardan şu dört kısmı sorgusuz sualsiz cennete girecektir:

Dünya tarihi

Kız Kulesi, Hero ve Leandros adlı iki aşığın hazin öyküsünü dile getirir: Efsaneye göre Hero,

İslam tarihi

Lokman Hekim’in oğluna nasihatları

Dünya tarihi

Bazı ünlü mumyalar

Osmanlı tarihi

4. Murad ölmeseydi Batı’ya nasıl yürüyecekti?

İslam tarihi

Allah Teala, Hz Adem’i yeryüzüne indirdiği zaman ona dört şey vahyetti ve dedi ki: Ey Adem Senin ve zürriyetinin ilmi şu dört şeyden ibarettir.

Osmanlı tarihi

”Sin, Şın’a girdiğinde Muhyiddin’in kabri meydana çıkar.” sözü Yavuz Sultan Selim’in dikkatini çekmişti. Bu işaret zaman zaman

Selçuklu tarihi

Tuğrul Bey’in Son Sözleri – Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey,1063’de 70 yaşında Rey şehrinde öldü. Ölümünden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

Dini Hikayeler

Hazreti İbrahim Halilullah bir gün Allah’ın vahyiyle bir dağa çıkıyor. Allah (c. c.) orada acaip şeyler göreceğini vahyediyor. Bu vahiy üzerine İbrahim Aleyhisselam dağa çıktığında bir mezar görüyor.

İslam tarihi

Zülkarneyn, salih bir hükümdardı. Anlatıldığına göre Hz Hızır, onun ordusunun öncü kuvvetlerinin başındaydı. Hz Hızır, o zamanda

Mısır tarihi

Eski Mısırlılar Amon Ra’ya neden taparlardı?

İslam tarihi

Hz İsa yolda giderken bir kafatasına rastladı. Ayağı ile dürterek: ”Konuş” dedi. Kafatası dile gelerek:

İslam tarihi

Hz Süleyman döneminde Belkıs’ın tahtını Asaf B. Berhiya göz açıp kapayıncaya kadar nasıl getirdi?

Dünya tarihi

İskender, Aristo’ya sorar: ”İdareci için adalet mi daha önemlidir, yoksa cesaret mi?” Aristo:

Timur tarihi

Timur ve Cengiz Han’ın doğduğunda avucunda neden kan bulunmuştur?

İslam tarihi

Hz Ali – Kıtlık, devlet başkanlarının zulmü-hıyaneti, düşmanlarının galibiyeti neden olur?

x