Eski Türklerde kadın doğurduğu zaman söylenen söz | Dtarihi
Hun TarihiEski Türklerde kadın doğurduğu zaman söylenen söz

Eski Türklerde kadın doğurduğu zaman söylenen söz

-

Eski Türklerde bir kadın doğurduğu zaman şöyle sorulurmuş: Tilkü mü togdı azu böri mü?

Yani; “Tilki mi doğdu, yoksa kurt mu?”

Dîvânu Lugati’t-Türk.

Türk milleti, kızını tilki gibi kurnaz; erkeğini kurt gibi güçlü ve yiğit görürmüş.

Mutlaka Okumalısınız

Sabredenlere cennette ne kadar ödül verilecektir?

Allah Teala'nın azabından kurtulup onun sevap ve merhametine kavuşmak...
x