Dtarihi Evliyaullahtan Hatem-i Esam, Allah Teala'ya nasıl güvenirdi? - Dtarihi

Evliyaullahtan Hatem-i Esam, Allah Teala’ya nasıl güvenirdi?

Paylaş

Loading

Hatem-i Esam denilen evliyaullahtan biri vardı. Tevekkül edip dururdu. Hiç esbaba mukayyet olmazdı. Bir gün münafıklardan bazıları gelip ona sordular ki:

-Ya Hatem! Senin yemeğin nerden gelir? Biz seni hiç kesb ve kazanç üzere iken görmedik.

Hatem dedi ki:

-Ben Rahman’dan yerim.

Münafıklar dediler ki:

-Senin rızkın gökten mi iner?

-Doğru söylüyorsunuz. Benim rızkım gökten iner, dedi. Sonra ”Rızkınız ve vadolunduklarınız göklerdedir.” (el-Zariyat,22) ayetini okudu.

Münafıklar maskaraya aldılar ve dediler ki:

-Senin rızkın bacadan iner, sen sessiz sadasız otur.

Hatem ded ki:

-Dokuz ay anamın karnında rızkım bacadan inerdi.

Münafıklar:

-Şimdi var, yanı koyun uzan yat. Rızkın gelsin de görelim. Nasıl yiyeceksin, dediler. Hatem dedi ki:

-İki yıl beşikte yattım. Allah-u Teala rızkımı eksik etmedi. O zamandan bu zamana kadar esbaba tevessül nedir bilmiyorum. Allah-u Teala’ya tevekkül edip oturmaktayım. Beni kendi hazinesinden besler.

Müzekkin Nüfus – Eşrefoğlu Rumi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x