Osmanlı tarihiYeniçeri Ağası Kurtçu Doğan, Fatih Sultan Mehmed'den neden dayak...

Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan, Fatih Sultan Mehmed’den neden dayak yedi?

-

- Reklam -spot_img

Karaman seferinden dönüşte yeniçerilerin küstahça bir gösterisi, genç sultana bu asker üzerinde hakkıyla oteritesini kurma fırsatını verdi. Hatırlanacağı üzere, Halil Paşa’nın nüfuzu altında olan yeniçeriler, 1446’da çıkardıkları isyanla Sultan Mehmed’in tahttan inmesine başlıca sebep olmuşlardı. Bu defa padişahın yolu üzerinde müsellah olarak iki saf halinde durdular. Sultan aralarından geçerken ”Padişahımızın ilk seferidir ihsan gerek” diye bağrıştılar.

Ruhi’ye göre ‘‘Turahan Bey ile Hadım Şehabettin Paşa, padişaha bunların kaziyyelerin arz edüp mecmusın kırmak gerek deyü igva edicek padişahın gazabını dahi gazabı biraz sakin olub bunlara on kese akçe ihsan” etti.

Burada, genç sultanın yeniçerilere rakip çevrelere mensup bu iki kumandana başvurmuş olması anlamlıdır. Yeniçerilerin 1446’da öldürmeye teşebbüs ettikleri Şehabeddin Paşa’nın onlara karşı düşmanlığı şüphe götürmez. Turahan Bey ise kapıkulunun daimi rakibi olan uc kuvvetlerinin en nüfuzlu ve kıdemli başbuğu idi. Bir an önce Rumeli’ne geçmeye çalışan Sultan Mehmed, bu tehdit dolu küstahça hareket karşısında hiddetini yenmek zorunda kaldı.

Fakat birkaç gün sonra padişah bir konakta, Chalkokondyles’e göre Gelibolu’ya geçtikten sonra bir Divan topladı ve mesele tartışıldı (bu toplantıda şüphesiz Çandarlı Halil de hazırdı). Yunan tarihçiyi takip edersek, yeniçeriler arasında seferden kaçanları tespit için genel bir yoklama yaptırdıktan sonra padişah, Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan’ı sıkı bir dayak cezasına çarptırdı. Bununla da kalmayarak azletti ve Amasya’ya sürgün gönderdi. O, aynı zamanda bu harekete meydan veren yayabaşılarını da aynı şekilde yüzer sopa vurdurarak cezalandırdı ve vazifelerine son verdi. Bu şiddetli cezalandırmalar, yeni padişahın azim ve cesaretini ispat etmekteydi. Sultan, bununla yeniçerilere, babasının sağlığında kendisi bir çocuk olarak tahtta iken yapmış olduklarını tekrar etmelerine müsaade etmeyeceğini göstermiş oluyordu.

Sultan Mehmed, vaktiyle Halil Paşa ile işbirliği ederek yeniçerileri ayaklandırmış ve kendisinin tahttan inmesine sebep olmuş olan kudretli yeniçeri ağasını böyle cezalandırmış, karşıtlarından birine daha işten el çektirmiş oluyordu. Kurtçu Doğan’ın yerine yeniçeri ağalığına Mustafa Ağa getirildi.

Fatih Sultan Mehmed Han

Son İçerikler

Cengiz Han kendisini öfkelendiren İmam’ı öldürdü mı? İmam, biraz duraksayarak Cengiz Han’a çok sayıda insan öldürdüğünü, bu yüzden…

Cengiz Han'ın dünyadaki imajı hakkında düşünüp düşünmediğini tahmin etmek güç. Kendisini nasıl gördüğüne dair küçük bir işaret, Cengiz Han'a...

Cengiz Han nasıl öldü? – Tangut’a savaş açmak üzere Gobi’de ilerlediği 1226-1227 kışı sırasında bir gün, Cengiz Han vahşi at avlamak için durdu. Bindiği...

Son akınında, Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşunu takip eden yıl olan 1207'de istila ettiği ilk yabancı düşman olan Harzem seferi için...

Hz Yunus Cebrail’den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail (as) ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş, gözü kör olmuş bir kimseyi gösterdi....

Rivayet ediliyor ki, Hz Yunus Cebrail'den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail aleyhisselam ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş,...

İnbisatın misali, siyah Berh’in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim’i Musa aleyhisselama Berh’ten yedi seneden beri kıtlık çeken İsrailoğulları için yağmur...

İnbisatın misali, siyah Berh'in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim'i Musa aleyhisselama Berh'ten yedi seneden beri...
- Reklam -spot_imgspot_img

Hz Muhammed (sav) – Allah kanatlar verip cennete o kanatlarla uçacak insanlar kimlerdir?

Yine buyurdu: ''Kıyamet günü geldiğinde, Cenab-ı Hak, ümmetimin bir taifesine kanatlar verir. Onlar kabirlerinden cennetlere uçarlar. Cennetlerde diledikleri şekilde gezer...

Romalılar Spartaküs’ün 6000 askerini nasıl çarmıha gerdi? Korsanlar Spartaküs’ü nasıl kandırdı? Spartaküs’ün cesedi neden bulunamadı?

Trakyalı bir köle olan Spartaküs, efsaneye göre Roma ordusundan kaçmış, haydutluk yaparak yakalanmış ve köle olarak satılmıştır. Spartaküs M.Ö....

Mutlaka Okumalısınız

- Reklam -spot_imgspot_img

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor