Evet. Böyle bir rivayet var. Sultan Fatih, ikinci defa tahta çıkınca kardeşi Şehzade Ahmet’i öldürtüyor. Annesi, İsfendiyar Beyliği prensesi idi. Rejim sallantıya düşebilirdi. Çünkü onun için nümayişler yapıldı ve taht krizi yaşandı. Sultan Fatih de böyle bir hal tarzı buldu.

Tabii bu husus, Sultan Fatih’ten önce de vardı. Ta Sultan 1. Murad devrinde vardı. Sultan Fatih, bu hali, yani icabında umumun menfaati için şehzadelerin idam edilmesi prensibini, bir kanuna tabi kılmıştır. Burada çocuk yaşta olması hazin ise de, aslında hedef o değil, onu kullanarak isyan edenlerdir. Çocuğun bir günahı yok tabii ki, lakin mesela annesi ve asker içinden bazı çevreler onun adını kullanarak isyan ediyorlar. Şahsi bir hal değil.

Türklerin Serüveni – Ekrem Buğra Ekinci