Fatih Sultan Mehmet - Dtarihi
Osmanlı tarihiFatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet

-

Babası 2. Murad’ın ölümünden 13 gün sonra Manisa’dan Edirne’ye gelen 2. Mehmet 1451 yılında 19 yaşında iken padişah oldu. Padişahlığı 1451-1481 yılları arasında 30 yıl sürdü. Osmanlı tarihinde cülüs (tahta çıkış) bahşişini ilk veren padişah oldu. Yine Osmanlı topraklarına saldıran Karamanoğlu İbrahim Bey için İshak Paşa’yı Karaman Seferi’ne yolladı. Yine barış yapıldı. Bu seferden dönerken Boğaziçi’ni geçerek Edirne’ye gitti. 1452 yılında 4 ay gibi kısa bir zamanda Rumeli Hisarı’nı yaptırdı.

2.Mehmet savaş meclisini Edirne’de toplayarak İstanbul’un alınmasına karar verdi. Macar Urban’a toplar döktürdü. 1 Şubat 1453 tarihinde de 150 bin piyade ve süvari, 130 topluk 14 batarya ve 10 bin ikmal arabası halinde Edirne’den hareket etti. Ceneviz ve Venediklilerden yardım gören Bizanslılar 80 bin halk, 20 binden fazla asker ve 25 gemi ile surlarla çevrili İstanbul’un savunmasına geçtiler. Kuvvetli surlar, Haliç’in ağzına gerilen zincir (parçası askeri müzede) ve kimyasal bileşimi anlaşılmayan Rum ateşi Türklere ağır kayıp verdirdi. Osmanlı ordusu İstanbul surları önünde Topkapı-Yedikule arasında mevzilendi. İshak Paşa, Mahmud Paşa, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa, Dayı Karaca Paşa ile 67 gemilik donanmanın başında Baltaoğlu Süleyman gibi komutanlar da görev aldılar. Akşemseddin, Molla Gürani ve Sinan gibi şeyhlerin konuşmaları da ordunun moralini artırdı. 6 Nisan 1453 tarihinde savaş verilen taarruz emri ile başladı. İstanbul kuşatması 54 gün sürdü. Baltaoğlu Süleyman donanması ile Bizans’a yardım getiren 5 gemi ile rüzgar yüzünden başa çıkamayınca Hamza Bey donanmanın başına getirildi. Donanma yağlı kazıklar üzerinde Tophane’den 1,5 km. kaydırılarak Kasımpaşa’da Haliç’e indirildi. 29 Mayıs 1453 salı günü sabah olurken Türk ordusu İstanbul’a girdi. 2. Mehmet te Eğri kapıdan beyaz atı ile Ayasofya’ya gelip namaz kılarak zaferi için duada bulundu ve hutbesini okuttu. Ayakkabılarından anlaşılan son Bizans İmparatoru 11. Constantinos ‘un cesedi 2.Mehmet’in emri ile tören yapılarak gömüldü. Fatih kendisini Ortodoks dininin koruyucusu ve Roma İmparatoru (Kaysarı Rum) olarak ilan ettti. Bu savaşta Osmanlılar 15 bin şehit, Bizanslılar 4 bin ölü verdiler. Böylelikle 1058 yıllık Bizans İmparatorluğu yıkıldı. 1453 yılı da Ortaçağın sonu, Yeniçağın başı sayıldı. Osmanlı İmparatorluğu aynı zamanda bu tarihte yükselme devrini başlattı. Bu başarı İslam dünyasında sevinç, Hristiyan dünyasında üzüntü yarattı. Bizans halkına insancıl davrandı. Yeniden patrik seçti. Şehrin imarına geçti. İlk Belediye başkanı kadı Hızır Reis ve ilk valisi Subaşı Karıştıran Süleyman Paşa oldu. Ayasofya gibi büyük kiliseler camiye çevrildi. Fatih Eyüp Sultan, Fatih camilerini, Çinili köşkü, Yedikule’yi, Topkapı Sarayı, Mahmut Paşa’da Kapalıçarşı ve Mahmud Paşa camisini yaptırdı.

1454, 1455 ve 1456 yıllarında Sırbıstan’a üç sefer yaptı. 1458-1459 yıllarında Mora’ya iki sefer yaparak Avrupa’daki toprakları genişletti. 1461 yılında Amasra ve Sinop’u, Trabzon’u ele geçirdi. Böylelikle İsfendiyaroğulları ve Trabzon Rum İmparatorluğu’nu ortadan kaldırdı. 1462 yılında Midilli adası alındı. Birçok kişiyi kazığa vurdukları için aynı yıl Eflak voyvodalığı Osmanlı topraklarına katıldı.1463 yılında Bosna-Hersek alındı. Venediklilerle 1463-1479 yılları arasında 16 yıl süren savaşlar yapıldı. 1465 yılında yapılan ilk Arnavutluk Seferi’nden bir sonuç alınamadı. Karam seferi 1466 yılında yapıldı. Şehzade Mustafa, Karaman valisi oldu. 1467 yılındaki ikinci Arnavutluk seferinde ülkenin ele geçirilmesi kolaylaştı. 17 gün süren kuşatma sonunda 1470 yılında Mahmut Paşa komutasındaki 200 gemilik Osmanlı donanması ile Teselya’ya gelen Fatih komutasındaki kara ordusu tarafından Ağrıbaz Adası Venediklilerin elinden alındı. 1472 yılında Karakoyunlular Karamanoğullarına yardıma gelerek Şehzade Mustafa komutasındaki Osmanlı ordusuna Konya’da saldırdılar. Fakat yenilerek perişan oldular.

11 Ağustos 1473 tarihinde Fatih komutasındaki 100 bin kişilik Osmanlı ordusu ile Uzun Hasan komutasındaki 70 bin kişilik Akkoyunlu ordusu arasında Otlukbeli savaşı yapıldı. İki Türk ordusu arasında sekiz saat devam eden bu çarpışma sonunda Akkoyunlular yenildi. Uzun Hasan savaş meydanından kaçtı. Akkoyunlular 10 bin ölü ve 5 bin esir verdiler. Osmanlıların kaybı ise 5 bin şehit oldu. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki 300 gemilik Osmanlı donanması 1475 yılında Kırım topraklarını ele geçirdi. Fatih komutasındaki Osmanlı ordusu 1476 yılında Boğdan Seferi’ne çıktı. 1477 yılında akıncıların Erdel’e yaptıkları akınlar başarız oldu. 1478 yılında Lepando Seferinden sonuç alınamdı. 1479 yılında 3. Arnavutluk seferi ile İşkodra ele geçirildi ve Arnavutluk Osmanlılara katıldı. Osmanlı- Venedik savaşı da 16 yıl sürerek 1479 yılında sona erdi.

1479 yılında Osmanlı donanması Rodos Seferi’nde 9 bin şehit, 15 bin yaralı verdiği halde sonuç alamadı. Gedik Ahmet Paşa 1480 yılında İtalya Seferinde Otranto’yu ele geçirdi. Karaya Osmanlı askerleri çıkarken halkın çıkardığı Anneciğim Türkler çığlığı bugün bile İtalyanlar arasında bir espi olarak kullanılmaktadır. Otranto 13 ay Osmanlıların elinde kaldı. Fatih 1481 yılında kimsenin öğrenemediği bir sefere çıktı. 1481 tarihinde 49 yaşında iken nikris hastalığından vefat etti. Türk olmayan doktoru tarafından zehirletildiği de söylenir. İki İmparatorluk onbeş devleti 200 şehri Osmanlı topraklarına kattı. Ölüm haberi Hristiyan aleminin kiliselerinde Allah’a şükür duaları yapılmsına neden oldu. Cenazesi Fatih Camiisi bahçesindeki türbesine gömüldü.

M.Orhan Bayrak – Türk İmparatorluları Tarihi

Son İçerikler

Hasan Sabbah oğlunu neden öldürdü? Hasan Sabbah nasıl öldü?

Sabbah, hastalandığı zaman tahta iyi bir liderin geçmesi gerektiğini düşünerek bunun üzerine kafa yormuştur. Sabbah, yaklaşık yirmi yıl boyunca...

Bir gün Allah Hz Musa’ya, ”Ey Musa, hastalandım, niçin bana gelmedin?” diye seslendi. Bunu duyan Hz Musa, çok şaşırdı. Allah’a: Allah’ım bu sözün...

Bir gün Allah Hz Musa'ya, ''Ey Musa, hastalandım, niçin bana gelmedin?'' diye seslendi. Bunu duyan Hz Musa, çok şaşırdı. Allah'a: ''Allah'ım,...

Kuran’da geçen Ress kavmi nasıl helak oldu? Ress kavmi Hanzala bin Safvan ismindeki peygamberi…

Yüce Allah Furkan suresinde konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: ''Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunların arasında daha birçok kavimleri helak...

Hz İbrahim zamanında birkaç sene devam eden bir kıtlık oldu. Buğday ve arpa, değme yerlerde bulunmaz bir meta haline geldi. Kafirler, Hz İbrahim Peygambere...

Hz İbrahim zamanında birkaç sene devam eden bir kıtlık oldu. Buğday ve arpa, değme yerlerde bulunmaz bir meta haline...

Bayezid Bestami Hazretleri bir evin yanından geçerken, yukardan aşağıya başına bir leğen kül döküldü. Kendisi üstelik

Bayezid Bestami Hazretleri bir evin yanından geçerken, yukardan aşağıya başına bir leğen kül döküldü. Kendisi üstelik hamamdan yeni çıkmıştı....

1529’da Almanya Seferi’nde hükümet merkezi kuşatıldığı halde Kanuni’nin karşısına çıkamayan Ferdinand yine ortalarda görünmemektedir. Osmanlı ordusu Ferdinand’a bağlı topraklara girmiştir. Kanuni’nin niyeti ve planı...

1529'da Almanya Seferi'nde hükümet merkezi kuşatıldığı halde Kanuni'nin karşısına çıkamayan Ferdinand yine ortalarda görünmemektedir. Osmanlı ordusu Ferdinand'a bağlı topraklara...

Mutlaka Okumalısınız

Şah İsmail’in Anadolu’da taraftar toplamasının nedeni neydi?

Anadolu'da her zaman gayri memnun kitleler vardı. Türkmen-Aleviler vergilerden...

Hz Muhammed (s.a.v) ”Günah ve sevap ne kadar yazılır”

Kul müslüman olup da İslami bir hayat yaşarsa, Allah...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor