Feridüddin Attar - 4 şey bedbahtlığa sebep olur - Dtarihi
İslam tarihiFeridüddin Attar - 4 şey bedbahtlığa sebep olur

Feridüddin Attar – 4 şey bedbahtlığa sebep olur

-

Aptala akıl danışmak, talihsizliğin başıdır.

Ahmağa para emanet etmek de öyle.

Dost nasihatine şükranla kulak vermeyen, sürünmeye mahkum bir sersemdir.

Dünya olaylarından ibret almayan, insanların nefret ve lanetini üstüne çeker.

Aptala danışıp ondan öğüt alan, seytanın tuzağına düşer, şeytan da onu şaşkın ördeğe çevirir.

Servetini ahmaklara emanet eden, bahtlı biri sayılacağını nasıl umabilir?

Ahmağın eline para geçmeye görsün, kısa zamanda har vurup harman savurur.

Ahmak kısmı dost nasihatlerine asla kulak asmaz, bazen işi dostluk bağlarını koparmaya kadar vardırır.

Genç adam, onlardan ibret al, ders çıkarmaya bak ki ahmaklardan olmayasın!

Akıllı olmayı bilen, geri geri gitmenin yolunu şaşırmak olduğunu iyi bilir.

Feridüddin Attar- Pendname

İslam tarihi

Bir Hadis-i Şerif’te Efendimiz şöyle buyuruyor: ”Arşın bir yerinde şöyle yazılır:

Bir Hadis-i Şerif'te Efendimiz şöyle buyuruyor: ''Arşın bir yerinde şöyle yazılır: Bana ibadet edene karşılığını veririm. Beni seveni ben de...
İslam tarihi

Allah korkusunu gösteren 7 işaret – Ebu’l Leys es-Semerkandi

Mü'min vücudunun bütün azaları ile Allah'tan korkan kimsedir. Nitekim büyük fıkıh alimi Ebu'l Leys es-Semerkandi şöyle der: Allah korkusunu gösteren...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dört dua var ki, asla reddedilmez:

Dört dua var ki, asla reddedilmez: 1- Dönünceye kadar hacının yaptığı dua 2- Gazaya çıkan Muharib'in duası da dönünceye kadar...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Cennet ehlinin çoğunluğu kim olacak?

Cennete götürüldüğümde, mü'minlerin çocukları ile fakirlerin cennet çoğunluğunu teşkil ettiğini gördüm. Cennet halkının en azının da kadınlar ile zenginler olduğunu...
Moğol tarihi

Cengiz Han nasıl öldü?

18 Ağustos 1227 tarihinde 60 yaşındayken vefat eden Cengiz Han'ın neden öldüğü, günümüzde hala bilinmemektedir. Rivayetlere göre bacağına saplanan bir...
Osmanlı tarihi

Çanakkale Savaşı’nda Tayyar Paşa, ne kadar asker varsa sabah namazından önce hep birden ezan okumalarını emrini verir. Çok geçmeden  düşman mevzilerinden kağıda sarılı taşla bir mesaj gelir. Açıp bakarlar; Farsça yazılmış bir not:

Çanakkale Savaşı'nın en dehşetli günlerinin birinde, Tayyar Paşa, ordunun  içinde sesi güzel ne kadar asker varsa sabah namazından önce hep...
İslam tarihi

Abdullah b. Ömer şöyle dedi: ”Bizler Hz Ömer’i rüyada görebilmek için hep Allah’a dua ederdik. Ben onu ancak on iki sene sonra görebildim. Ben: ”Ey Ömer! Rabbin yaptığın iyiliklere mükafat verdi mi?” diye sordum. O da bana:

Abdullah b. Ömer şöyle dedi: ''Bizler Ömer'i rüyada görebilmek için hep Allah'a dua ederdik. Ben onu ancak on iki sene...
Mısır tarihi

Firavun Tutankamon’un mezarını açanlar hangi lanetle karşılaştılar?

Altın yaldızlı birkaç çiviyi yerlerinden çıkardılar ve altın kulplarından tutarak tabutun kapağını kaldırdıklarında Tutankamon'un mumyası nihayet karşılarındaydı. 18 yaşında ölmüş...
Osmanlı tarihi

Anadolu Kazaskeri ve ünlü bilgin Kemal Paşazade’nin atının ayağından sıçrayan çamurlar Padişah’ın kaftanını kirletti. Kemal Paşazade mahcup oldu, korktu ve ne diyeceğine şaşırdı. Onun bu halini gören padişah tebessümlü  bakışlarla süzdükten sonra şöyle teselli etti:

1517 yılında kazanılan Ridaniye Zaferi'nden sonra kutsal topraklarda huzuru sağlayan Yavuz Sultan Selim ordusuyla birlikte İstanbul'a dönüyordu. Yolculuk sırasında, İbni...
İslam tarihi

”İbrahim (as) babasını, Kıyamet günü tozlanmış ve yüzü karalara bürünmüş olarak görecek de: ”Bana asi gelme dememiş miydim?” diyecek. Babası:

Ebu Hureyre (ra)'dan: ''İbrahim (as) babasını, Kıyamet günü tozlanmış ve yüzü karalara bürünmüş olarak görecek de: ''Bana asi gelme dememiş...
Dünya tarihi

Yunan işkence aleti: Pirinç Boğa – Kurban boğanın içine kapatılıyor ve…

Pirinç dökümcüsü Atina’lı Perillos, Agrigentum Tiran’ı Phalaris için yeni bir suçlu öldürme yöntemi icadı olarak, tamamen pirinç’ten içi boş ve...
Haberler

Kanuni Sultan Süleyman ve Dörtnala Gönderilen Cellatlar

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Prizren sancakbeyi buradaki bir takım fukaranın eli ayağı düzgün, kaşı gözü yerinde olan oğullarını ana babalarından...
Selçuklu tarihi

Bizans imparatoru Gürcü kralını serbest bıraktırmak için Tuğrul Bey’e elçi gönderdi ve esir Liparet’in serbest bırakılması için ne kadar para istediğini sordu. Tuğrul Bey şu cevabı verdi:

Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu tahtına geçince Anadolu'nun fethine, kuvvetli bir ordunun başında Kutalmış Beyi gönderdi. Bizanslılar, Gürcü Kralı Liparit'i yardıma...
Osmanlı tarihi

Padişah III.Murat için oynadığı oyunu bitirdikten sonra kendisine bahşiş verileceği sırada maskara, şöyle der: ”Bugün altın istemiyorum padişahım. Onun yerine yüz değnek vurulsun.” III.Murat, bu isteği…

Padişah III.Murat için oynadığı oyunu bitirdikten sonra kendisine bahşiş verileceği sırada maskara, şöyle der: ''Bugün altın istemiyorum padişahım. Onun yerine...
İslam tarihi

Münafıkların Yaptırdığı Mescid, Mescid-i Dırar

"(Münafıklar arasında) Bir de (mü’minlere) zarar vermek, (hakkı) inkar etmek, mü’minlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Rasul’üne...
Göktürk Tarihi

Göktürklerin sosyal hayatları nasıldı? Halk nasıl yaşardı? Zina ve hırsızlığın cezası neydi?

Göktürklerin sosyal hayatları nasıldı? Halk nasıl yaşardı?  Ekonomileri hayvancılığa dayalı bir hayat söz konusudur. Su boyları ve bol otlu alanlarda...
Türk tarihi

Bosnalılar nasıl İslamlaştı, Türkleşti – İlber Ortaylı

Biliyorsunuz, onlar Hristiyanlığın Bogomillik mezhebine mensupturlar. Sonra zaman içerisinde İslamlaştılar ve adeta Türk kültürünü de benimseyerek tam manasıyla bir Osmanlı...
Dünya tarihi

Adil Hükümdar Nuşirevan’ın Veziri Büzürcmihr’e: ”Ahmak insanlara nasıl edep verilir?” diye sorulunca; şu cevabı verir:

Büzürcmihr'e: ''Ahmak insanlara nasıl edep verilir?'' diye sorulunca; şu cevabı verir: ''Çok çalışmalarını emredip meşakkatli işlerde koşturulurak. Böyle yapılırsa, boş...
Osmanlı tarihi

4. Murad devrinde ünlü hiciv şairi Nef’i neden öldürüldü? Fakat onun sözünü tutamayıp hicivlere devam etmesi, Vezir Bayram Paşa’yı, hatta Sultan Murad’ı hicvetmesi mukadder akıbetini yaklaştırdı. Sultan Murad bu ünlü şairi,

Nef'i Osmanlı tarihinin en ünlü hiciv şairlerindendir. Aslen Erzurum Hasankaleli olup adı Ömer'dir. Nef'i mahlasını kendisine ünlü entelektüel tarihçi Gelibolulu...
Göktürk Tarihi

Çinliler; Bilge Kağan, Tonyukuk, Kültegin’i nasıl anlatmışlardır.

Burada başka bir konuyu da açıklamak gerekir. O da Çinlilerin özellikle onu ''Bilge'' olarak tanımlaması ve bunun için takdir etmesidir....
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Göktürklerde Zina ve hırsızlığın cezası neydi?

Göktürklerin sosyal hayatları nasıldı? Halk nasıl yaşardı?  Ekonomileri hayvancılığa dayalı...
x