Firavun'un Hz Musa'ya sorduğu ''Öyleyse, daha önceki nesillerin durumu nedir?'' sorusuna Hz Musa nasıl cevap verdi? - Dtarihi
İslam tarihiFiravun'un Hz Musa'ya sorduğu ''Öyleyse, daha önceki nesillerin durumu...

Firavun’un Hz Musa’ya sorduğu ”Öyleyse, daha önceki nesillerin durumu nedir?” sorusuna Hz Musa nasıl cevap verdi?

-

Yüce Allah, Firavun’un durumunu haber vererek şöyle buyurdu:

”Firavun, ”Ey Musa! Sizin Rabbiniz kimdir?” dedi. Musa dedi: ”Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılış özelliğini veren, sonra da doğru yolu gösterendir.” Firavun, ”Öyleyse, daha önceki nesillerin durumu nedir?” dedi… Musa dedi: ”Onlar hakkındaki bilgi, Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Gerçek şu ki, benim Rabbim ne yanılır ne de unutur. (Taha 20/49-55)

Yüce Allah burada Firavun’un, Yüce yaratıcının varlığını inkar ettiğini ”Firavun, ‘Ey Musa! Sizin Rabbiniz kimdir?’ dedi. Musa dedi: ‘Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılış özelliğini veren, sonra da doğru yolu gösterendir.” (Taha, 20/49-50) diyerek dediğini bildirmektedir. Yani (bütün) mahlukatı yaratan, onlara davranışlar, rızıklar ile eceller ve bunları ”Levh-i Mahfuz”da yazan, sonra da her mahluku, onun için takdir ettiği şeye kavuşturan Allah’tır. Böylece Allah’ın ilmi, kudreti ve kaderi mükemmel olup eksiksizdir.

”Firavun, ”Öyleyse, daha önceki nesillerin durumu nedir?” dedi..” (Taha 20/51). Firavun, Hz Musa’ya şöyle diyor: Eğer yaratan, takdir eden ve mahlukata takdirine uygun bir şekilde yol gösteren senin Rabbin ise; bundan dolayı O’ndan başkası ibadet edilmeye müstehak değilse o halde neden bizden öncekiler O’ndan başkasına ibadet ettiler ve senin de bildiğin gibi yıldızlara ve putları neden O’na ortak koştular. Neden bizden öncekiler, senin anlattığın şeye yol bulamadılar?

”Musa dedi: ‘Onlar hakkındaki bilgi, Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Gerçek şu ki, benim Rabbim ne yanılır ne de unutur.” (Taha, 20/50) Yani onlar, her ne kadar O’ndan başkasına ibadet etmiş olsalar bile bu durum senin için bir kanıt teşkil etmez. Bu, benim dediğimin aksini göstermez. Çünkü onlar da, senin gibi cahillerdir ve onların yaptıkları her şey, küçük olsun büyük olsun sahifelerde onların aleyhine yazılıdır. Yüce Rabbim, onları cezalandıracak ve Rabbim hiç kimseye zerre ağırlığı zulmetmeyecektir.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız

Haccac-ı Zalim Kabe’yi mancınıklarla nasıl taşladı?

Kabe'nin önemli bir tamiratı da Emeviler döneminde gerçekleşir. Emevi...

Hz Adem (as) tevbe ederken neler dedi? Bu ayette söz konusu edilen ”kelimeler” den kastın ”(Adem ile Havva) dediler ki:

''Derken Adem, Rabbinden birtakım kelimeler aldı, O'ndan günahının bağışlamasını...