Dtarihi ''Firavun uykusunda bir rüya görmüştü. Kahinleri, yorumcuları ve sihirbazları toplayıp onlara bu rüyasını sordu. Onlar da: - Dtarihi

”Firavun uykusunda bir rüya görmüştü. Kahinleri, yorumcuları ve sihirbazları toplayıp onlara bu rüyasını sordu. Onlar da:

Paylaş

Loading

”Firavun uykusunda bir rüya görmüştü. (Bu rüyasında) sanki Beytü’l-Makdis tarafından bir ateş gelip Mısır’ın bütün evlerini ve Kıptileri yakmış, İsrailoğulları’na ise hiçbir zarar vermemişti. Uyandığında bu durum onu korkuttu. Kahinleri, yorumcuları ve sihirbazları toplayıp onlara bu rüyasını sordu. Onlar da: ‘‘Bu, şunlardan yani İsrailoğulları’ndan doğacak bir genç olup, Mısırlıların helakinin sebebi onun elleriyle olacak!‘ dediler. Bunun üzerine Firavun, İsrailoğulları’nın (yeni doğan) çocuklarının öldürülmesini ve kız çocuklarının ise (hayatta) bırakılmasını emretti…

İşte bu sebeble Yüce Allah şöyle buyurdu:

”Biz de istiyorduk ki o yerde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım… (el-Kasas 28/5). Bunlar, İsrailoğulları idiler.

”Bunun üzerine Musa tarafımızdan gerçeği getirdiğinde de ”Onunla birlikte iman etmiş olanların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın” dediler. Ama o kafirlerin tuzağı hep boşa çıktı.” (Mü’min 40/25)

Müfessirlerden birçok kimse şunu anlatmıştır: Kıptiler, erkek çocuklarının öldürülmesi sebebiyle İsrailoğulları’nın azalmakta olduğunu Firavun’a şikayet ettiler. Bunun üzerine Firavun, küçük çocukların öldürülmesiyle birlikte büyüklerin de ölmelerinden korktu. Çünkü onlar, İsrailoğulları’nın görmekte oldukları ağır işleri kendileri yapmak zorunda kalacaklardı. Böylelikle Firavun, (İsrailoğulları’nın yeni doğmuş) erkek çocuklarının bir yıl öldürülmesini ve bir yıl da (sağ) bırakılmasını emretti

İbni Kesir – Peygamberler Tarihi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x