Firavun'un son sözleri - Firavun'un ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir - Dtarihi
İslam tarihiFiravun'un son sözleri - Firavun'un ölmeden önce söylediği...

Firavun’un son sözleri – Firavun’un ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir

-

“(Firavun) suda boğulmaya başlayınca, ‘İsrailoğulları’nın iman ettiğinden başka bir İlâh olmadığına iman ettim. Ben de ona teslim olanlardanım’ dedi.”  (Yunus 92)

”Şimdi mi (inanıyorsun)? Oysa daha önce isyan etmiştin, bozgunculardan idin!” (Yunus, 10/91).

Bu, Firavun’un sözünü inkar etme ve Yüce Allah’ın ondan bunu kabul etmediğini belirtmek için yöneltilmiş bir sorudur. Bunun sebebi de -Allah daha iyi bilir ya- şudur: Eğer Firavun dünyadaki eski haline geri döndürülecek olsaydı yine üzerinde bulunduğu dinine geri dönerdi. Nitekim Yüce Allah, ateşi gören ve onu gözleriyle müşahade eden kafirlerin şöyle diyeceklerini haber vermektedir:

”Onların, ateşin karşısında durduruldukları zaman, ”Ne olurdu! Dünyaya geri döndürülseydik de, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve mü’minlerden olsaydık!” dediklerini bir görsen!” (el-Ean’am, 6/27)

Buna cevap olarak ise Yüce Allah şöyle buyurdu:

”Hayır! Daha önce gizleyip durdukları şeyler karşılarına çıktı da ondan dolayı böyle söylüyorlar. Eğer dünyaya geri çevrilselerdi yine kendilerine yasak edilen şeylere dönerlerdi. Çünkü onlar gerçekten yalancıdırlar.” (el-En’am, 6/28)

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız

Cengiz Han mı daha çok toprak kazandı yoksa Roma İmparatorluğu mu?

Moğol ordusu 25 yıl içinde, Romalılardan 400 yılda fethettiğinden...
x