”Şimdi mi (inanıyorsun)? Oysa daha önce isyan etmiştin, bozgunculardan idin!” (Yunus, 10/91).

Bu, Firavun’un sözünü inkar etme ve Yüce Allah’ın ondan bunu kabul etmediğini belirtmek için yöneltilmiş bir sorudur. Bunun sebebi de -Allah daha iyi bilir ya- şudur: Eğer Firavun dünyadaki eski haline geri döndürülecek olsaydı yine üzerinde bulunduğu dinine geri dönerdi. Nitekim Yüce Allah, ateşi gören ve onu gözleriyle müşahade eden kafirlerin şöyle diyeceklerini haber vermektedir:

”Onların, ateşin karşısında durduruldukları zaman, ”Ne olurdu! Dünyaya geri döndürülseydik de, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve mü’minlerden olsaydık!” dediklerini bir görsen!” (el-Ean’am, 6/27)

Buna cevap olarak ise Yüce Allah şöyle buyurdu:

”Hayır! Daha önce gizleyip durdukları şeyler karşılarına çıktı da ondan dolayı böyle söylüyorlar. Eğer dünyaya geri çevrilselerdi yine kendilerine yasak edilen şeylere dönerlerdi. Çünkü onlar gerçekten yalancıdırlar.” (el-En’am, 6/28)

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here