Firavun, Mısır halkını neden gruplara bölüyordu? İsrailoğulları, Hz İbrahim’den naklettikleri şu hususu kendi aralarında bahsediyorlardı: | Dtarihi
İslam tarihiFiravun, Mısır halkını neden gruplara bölüyordu? İsrailoğulları, Hz İbrahim'den...

Firavun, Mısır halkını neden gruplara bölüyordu? İsrailoğulları, Hz İbrahim’den naklettikleri şu hususu kendi aralarında bahsediyorlardı:

-

”Çünkü Firavun o (Mısır) beldesinde gerçekten azmış, halkını çeşitli sınıflara ayırmıştı.” (el-Kasas 28/4). Yani Firavun, (Mısır ülkesinde) zorba davrandı, azdı, tuğyan etti, asi oldu, dünya hayatını tercih etti, Yüce Allah’a itaat etmekten yüz çevirdi. Mısır halkını gruplara ayırdı. Yani kendi ahalisini bölümlere, fırkalara ve parçalara böldü. Onlardan bir grubu zayıf düşürmek istiyordu ki, onlar, Hz Yakub’un soyundan gelen İsrailoğulları toplumu idi. Bunlar, o sırada yeryüzü halkının en hayırlıları idiler.

Yüca Allah onlara zalim, gaddar, kafir ve günahkar bir kimse olan bu hükümdarı musallat kıldı. İşte bu hükümdar, onları köleleştiriyor ve en düşük, en kötü, en pis mesleklerde ve sanatlarda istihdam ediyordu. Bununla birlikte Firavun, ‘‘Onlardan bir sınıfı güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Gerçekten o, bozgunculardandı.” (el Kasas 28/4)

Firavun’u bu kötü ve çirkin işi yapmaya sevk eden sebep şu idi: İsrailoğulları, Hz İbrahim’den naklettikleri şu hususu kendi aralarında bahsediyorlardı: Hz İbrahim’in soyundan bir genç çıkacak ve Mısır hükümdarının helaki o gencin elleriyle olacaktır…

İbni Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız

x