İslam tarihiFiravun, Mısır halkını neden gruplara bölüyordu? İsrailoğulları, Hz İbrahim'den...

Firavun, Mısır halkını neden gruplara bölüyordu? İsrailoğulları, Hz İbrahim’den naklettikleri şu hususu kendi aralarında bahsediyorlardı:

-

- Reklam -spot_img

”Çünkü Firavun o (Mısır) beldesinde gerçekten azmış, halkını çeşitli sınıflara ayırmıştı.” (el-Kasas 28/4). Yani Firavun, (Mısır ülkesinde) zorba davrandı, azdı, tuğyan etti, asi oldu, dünya hayatını tercih etti, Yüce Allah’a itaat etmekten yüz çevirdi. Mısır halkını gruplara ayırdı. Yani kendi ahalisini bölümlere, fırkalara ve parçalara böldü. Onlardan bir grubu zayıf düşürmek istiyordu ki, onlar, Hz Yakub’un soyundan gelen İsrailoğulları toplumu idi. Bunlar, o sırada yeryüzü halkının en hayırlıları idiler.

Yüca Allah onlara zalim, gaddar, kafir ve günahkar bir kimse olan bu hükümdarı musallat kıldı. İşte bu hükümdar, onları köleleştiriyor ve en düşük, en kötü, en pis mesleklerde ve sanatlarda istihdam ediyordu. Bununla birlikte Firavun, ‘‘Onlardan bir sınıfı güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Gerçekten o, bozgunculardandı.” (el Kasas 28/4)

Firavun’u bu kötü ve çirkin işi yapmaya sevk eden sebep şu idi: İsrailoğulları, Hz İbrahim’den naklettikleri şu hususu kendi aralarında bahsediyorlardı: Hz İbrahim’in soyundan bir genç çıkacak ve Mısır hükümdarının helaki o gencin elleriyle olacaktır…

İbni Kesir – Peygamberler Tarihi

- Reklam -spot_imgspot_img

Son İçerikler

Cengiz Han kendisini öfkelendiren İmam’ı öldürdü mı? İmam, biraz duraksayarak Cengiz Han’a çok sayıda insan öldürdüğünü, bu yüzden…

Cengiz Han'ın dünyadaki imajı hakkında düşünüp düşünmediğini tahmin etmek güç. Kendisini nasıl gördüğüne dair küçük bir işaret, Cengiz Han'a...

Cengiz Han nasıl öldü? – Tangut’a savaş açmak üzere Gobi’de ilerlediği 1226-1227 kışı sırasında bir gün, Cengiz Han vahşi at avlamak için durdu. Bindiği...

Son akınında, Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşunu takip eden yıl olan 1207'de istila ettiği ilk yabancı düşman olan Harzem seferi için...

Hz Yunus Cebrail’den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail (as) ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş, gözü kör olmuş bir kimseyi gösterdi....

Rivayet ediliyor ki, Hz Yunus Cebrail'den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail aleyhisselam ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş,...

İnbisatın misali, siyah Berh’in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim’i Musa aleyhisselama Berh’ten yedi seneden beri kıtlık çeken İsrailoğulları için yağmur...

İnbisatın misali, siyah Berh'in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim'i Musa aleyhisselama Berh'ten yedi seneden beri...
- Reklam -spot_imgspot_img

Hz Muhammed (sav) – Allah kanatlar verip cennete o kanatlarla uçacak insanlar kimlerdir?

Yine buyurdu: ''Kıyamet günü geldiğinde, Cenab-ı Hak, ümmetimin bir taifesine kanatlar verir. Onlar kabirlerinden cennetlere uçarlar. Cennetlerde diledikleri şekilde gezer...

Romalılar Spartaküs’ün 6000 askerini nasıl çarmıha gerdi? Korsanlar Spartaküs’ü nasıl kandırdı? Spartaküs’ün cesedi neden bulunamadı?

Trakyalı bir köle olan Spartaküs, efsaneye göre Roma ordusundan kaçmış, haydutluk yaparak yakalanmış ve köle olarak satılmıştır. Spartaküs M.Ö....
- Reklam -spot_imgspot_img

Mutlaka Okumalısınız

- Reklam -spot_imgspot_img

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor