Firavun'un amcasının oğlu nasıl Müslüman oldu? - Dtarihi
İslam tarihiFiravun'un amcasının oğlu nasıl Müslüman oldu?

Firavun’un amcasının oğlu nasıl Müslüman oldu?

-

”O anda, inancını o güne kadar gizlemiş olan Firavun ailesinden bir mü’min şöyle haykırdı: “Rabbim Allah’tır dediği için, bir adamı öldürecek misiniz? Oysa O size Rabbinizden açık belgeler, kesin deliller getirmiştir. Eğer O bir yalancı ise, yalanı kendi aleyhine dönecektir. Ama gerçeği söylüyorsa, sizi uyardığı azabın bir kısmı başınıza gelecek. Çünkü Allah, ölçüyü taşıran ve çok yalan söyleyeni hidayete erdirmez.Ey kavmim, bugün saltanat sizin, üstünsünüz yeryüzünde, fakat Allah’ın azabı gelince kim kurtaracak bizi? Firavun dedi ki: Ben size hangi reyi işaret ediyorsam o, tamamıyla doğrudur ve ben sizi, doğrudürüst yoldan başka bir yola sevketmiyorum.” (Mümin, 40/28-29)

*Bu adam, Firavun’un amcasının oğludur. O kişi iman ettiğini kavminden gizliyordu. Çünkü onların kendisine bir kötülük etmelerinden korkuyordu.

Abdullah bin Abbas şöyle demiştir:

”Hz Musa’ya; Kıptilerden sadece bu adam, şehrin en uzak yerinden koşup gelen adam ile Firavun’un hanımı iman etti.

Darekutni şöyle dedi: ”Firavun’un ailesinden iman eden kişi dışında adı ”Şem’an” olan başka bir kimse yoktur.” Bunu da, Süheyli anlatmıştır.

Burada anlatılmak istenilen husus şudur: (Firavun’un ailesinden olan) bu kişi, imanını gizlemekteydi. Firavun, Hz Musa’yı öldürmek isteyip de buna kesin karar vererek ileri gelenlerine bu meseleyi danışınca, bu mü’min kişi Hz Musa hakkında korkuya kapıldı. Firavun’u bu düşüncesinden vazgeçirmek için dikkatli ve nezaketli davranarak öyle sözler söyledi ki, onun söylediği sözlerde hem teşvik etme ve hem de korkutma olmakla birlikte bu sözlerini sanki Firavun’a danışıyor ve doğru gördüğü bir görüşü açıklıyor gibi söylemişti. Nitekim bir hadiste geçtiğine göre Resulullah şöyle buyurmaktadır.

”Cihadın en faziletlisi, zalim bir hükümdarın yani idarecinin yanında adalet(i ifade eden) söz söylemektir.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Papa, Cengiz Han’ı öldürmek için Haşhaşilere yüksek miktar para vermişti ama bunu duyan Cengiz Han kendisini öldürmeye gelen Haşhaşileri…

Tarihin en önemli suikast timlerinin yetiştirildiği Hasan Sabah'a ait kaleler ve bunlardan en önemlisi Alamut Kalesi'nde, Avrupa'dan gelen yeni...

Hz Ali – Kıtlık, devlet başkanlarının zulmü-hıyaneti, düşmanlarının galibiyeti neden olur?

Hz Ali Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet eder: ''İnsanlar fakirlere buğzedip, dünyaya tamahkarlıklarından dolayı para kazanmak için yarıştığında Allah onlara...

Muaviye’nin oğlu Yezit, babasının Hz Hasan’ı halef göstermesi üzerine Cade’ye, Şam’dan zehir ile…

Hazreti Hasan'ın bir özelliği çok evlenir, boşanırdı. Aldığı her kadın ise Hasan'ı çok sevip, aşık olurdu. Fakat Cade binti...

Müşriklerle yapılan bir harpte Zeyd bin Desine Hazretleri esir düşmüştü. O sıralarda henüz Ebu Süfyan iman etmemişti. Zeyd Hazretlerini şehid etmek üzere götürüyorlardı. Kumandan...

Müşriklerle yapılan bir harpte Zeyd bin Desine Hazretleri esir düşmüştü. O sıralarda henüz Ebu Süfyan iman etmemişti. Zeyd Hazretlerini...

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nin Orhaniye Koyu, eşsiz bir doğa oluşumuyla meşhurdur. Koyun ortasında batık bir patika gibi uzanan 600 metre boyundaki kıyı, Kızkumu adıyla anılır....

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nin Orhaniye Koyu, eşsiz bir doğa oluşumuyla meşhurdur. Koyun ortasında batık bir patika gibi uzanan 600 metre...

Ashabı kiram zamanında zengin bir adam vefat etmişti. Gömmek için mezarını kazdıklarında bir yılan gördüler. Bunu İbni Abbas Hazretlerine bildirdiler. -O halde başka bir...

Ashabı kiram zamanında zengin bir adam vefat etmişti. Gömmek için mezarını kazdıklarında bir yılan gördüler. Bunu İbni Abbas Hazretlerine...

Mutlaka Okumalısınız

Haccac-ı Zalim, Kuteybe bin Müslim, Abdurrahman gibi kan dökücü Arap komutanları Türkleri nasıl katletti?

Gerçi Haccac-ı Zalim, Kuteybe bin Müslim, Abdurrahman gibi kan...

Hz Muhammed (sav)’in Muaz bin Cebel’e nasihati

Taberani'nin rivayetine göre Muaz bin Cebel şöyle der: Allah Resülü...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x