Gazi Osman Paşa Plevne'de Rus kuvvetlerini nasıl bozguna uğrattı? Gazi Osman Paşa'nın düşman kuşatmasını yarma harekatı neden başarısız oldu ve nasıl esir oldu? - Dtarihi
Osmanlı tarihiGazi Osman Paşa Plevne'de Rus kuvvetlerini nasıl bozguna uğrattı?...

Gazi Osman Paşa Plevne’de Rus kuvvetlerini nasıl bozguna uğrattı? Gazi Osman Paşa’nın düşman kuşatmasını yarma harekatı neden başarısız oldu ve nasıl esir oldu?

-

Kısa bir sürede Osmanlı topraklarının büyük bir bölümünü ele geçiren Rus kuvvetleri karşısında önemli bir direniş olmamıştı. Ancak Vidin’de bulunan Osman Paşa’nın Plevne’yi geri alması üzerine burada bir direniş noktası oluşturuldu. Müstahkem bir mevki olan Plevne, Gazi Osman Paşa’nın zekasıyla birleşince, Tuna cephesindeki Rus askeri harekatı kilitlendi.

Plevneyi geri almak için iki defa saldıran Ruslar, mağlup olmaları üzerine Romenlerden yardım istemek zorunda kaldılar. Plevne müdafaasının başarılı olması İstanbul’da sevinçle karşılandı ve savaşın başlangıcındaki Rus başarıları üzerime oluşan panik havasını dağıttı. 2 Abdülhamid, Osman Paşa’ya bu başarısından dolayı ”Gazi” ünvanını verdi.

Romenlerin yardımıyla girişilen bir çok saldırı da sonuçsuz kaldı. Ancak Plevne’de baş gösteren yiyecek sıkıntısı yüzünden Gazi Osman Paşa, 10 Aralık 1877’de düşman kuşatmasını yarma hareketine girişmek zorunda kaldı. Paşanın yaralanması üzerine başarılı olunamadı ve Plevne’deki Osmanlı kuvvetleri esir düştüler. 93 harbinde, Rus kuvvetleri 9 ayda İstanbul önlerine gelmişlerdi. Gazi Osman Paşa ise Plevne önlerinde Rus kuvvetlerini 5 ay tutmaya muvaffak olabilmişti.

Sorularla Osmanlı İmparatorluğu

Timur tarihi

Timur – Pirim Ebu Bekir Taybadi (Horasanlı ünlü şeyhülislam, barış yanlısı ve raiyetsever insan) bana yazmıştır ki; ”Ey muzaffer Timur! Devlet işlerinde şu üç şeyi ihmal etme: Birincisi

Pirim Ebu Bekir Taybadi (Horasanlı ünlü şeyhülislam, barış yanlısı ve raiyetsever insan) bana yazmıştır ki; ''Ey muzaffer Timur! Devlet işlerinde...
İslam tarihi

Kuran ayetlerinin ulusu olan bir ayet

Bakara Suresi'nde Kuran ayetlerinin ulusu olan bir ayet vardır. Onun okunduğu evde bulunan şeytan tutunamaz, muhakkak oradan çıkar. İşte o...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) kimin cenaze namazını kılmadı? – ”Peygamber Efendimiz’in yanında otururken namazı kılınmak üzere bir cenaze getirildi. Peygamberimiz:

Ebu Seleme'den şöyle rivayet edilir: ''Peygamber Efendimiz'in yanında otururken namazı kılınmak üzere bir cenaze getirildi. Peygamberimiz: ''Bu kişinin borcu var...
İslam tarihi

Peygamber Efendimiz vefatı esnasında hemen yanında bulunan, içi su dolu bardağa elini sokup yüzünü siliyor ve şöyle diyordu:

Peygamber Efendimiz vefatı esnasında hemen yanında bulunan, içi su dolu bardağa elini sokup yüzünü siliyor ve şöyle diyordu: ''Ey Allah'ım!...
İslam tarihi

Kişinin ölüm sonrasında başına gelecekler – Öldükten sonra sual cevap vardır. Teneşire konulunca…

Öldükten sonra sual cevap vardır. Teneşire konulunca sual cevap vardır. Ondan sonra kabir azabı vardır. Bunlar ölümü müteakip insanın karşılaşacağı...
İslam tarihi

Hz İbrahim, ruhunu kabzetmek üzere gelen ölüm meleğine: ”Sen hiç dostunu öldüren bir dost gördün mü?” diye sorunca, Cenab-ı Hak ona vahy göndererek…

Meşhur haberde varid oldu; Hz İbrahim, ruhunu kabzetmek üzere gelen ölüm meleğine: ''Sen hiç dostunu öldüren bir dost gördün mü?''...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Altı şey amelleri yok eder

1- İnsanların ayıp ve kusurları ile uğraşmak, 2- Kalp katılığı, 3- Dünyayı sevmek, 4- Hayasızlık, 5- Uzun kuruntu, 6- Devamlı...
İslam tarihi

Lut kavmi nasıl helak oldu? – Onların başına gelen hiçbir kavmin başına gelmemiştir. Allah onların önce…

Ravnakut-Tefsir'de geçtiğine göre Kelbi şöyle der: Lut kavminin ameli olan livatayı ilk yapan İblis'tir. Parlak bir oğlan suretine girip onları...
İslam tarihi

Ölüm alaca bir koç şeklinde Kıyamet günü getirilecek. Bir münadi şöyle seslenecek:

''Ölüm alaca bir koç şeklinde Kıyamet günü getirilecek. Bir münadi şöyle seslenecek: ''Ey Cennet ehli!'' Hemen hepsi ayağa kalkıp dikkatle...
Osmanlı tarihi

Hz Hızır, Osman Gazi için neler dedi?

Ebdal Kumral'ın düşünmekte olduğu bir anda, birden yanında Hz Hızır beliriverir! Osman Gazi'yi kast ederek: ''O yiğidin istikbali çok parlak,...
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman, Şehzade Mustafa’yı neden öldürttü?

Hürrem Sultan'ın Sultan Süleyman üzerindeki büyük etkisini inkar etmeye hacet yok, bu çok açık olarak görünen bir husustur. Hürrem Sultan'ın...
İslam tarihi

Hz Musa ile birlikte Allah Teala’nın sesini duymak için giden 70 kişinin başına neler geldi?

Hz Musa'nın kavminden seçilen ve Hakk'ın kelamını işiten yetmiş kişiyi hatırla. Kavmin içerisinden seçilen bu yetmiş kişi Hz Musa ile...
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman, Budin’in en büyük kilisesi olan Meryem Ana Kilisesi’ni nasıl Cami’ye dönüştürdü?

Budin şehrinin fethinden sonra şehrin en büyük kilisesi olan Meryem Ana Kilisesi camiye dönüştürüldü. Padişah Kanuni Sultan Süleyman devlet erkanı...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Nefsimi kudretinde tutan Allah Teala’ya yemin olsun ki, ahiretin şu üç yerinde kişi kendinden başkasını hatırlamaz:

Hasan-ı Basri'den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz bir defasında başını Hz Aişe'nin dizine koyarak uyur. Bu esnada Hz Aişe ahireti hatırlar...
İslam tarihi

Hz İsa bin Meryem’e: -‘Ey İsa! Suyun üzerinde hangi şey (yani güç) ile yürüyorsunuz? diye soruldu. Hz İsa da:

Hz İsa bin Meryem'e: -'Ey İsa! Suyun üzerinde hangi şey (yani güç) ile yürüyorsunuz? diye soruldu. Hz İsa da: -'İman...
Moğol tarihi

Cengiz Han ve Moğollar Türk müdür?

Cengiz Han ve Moğollar Türk müdür? Moğollarla ilgili Protomoğol diyebileceğimiz bütün kaynakları okudum. Orjinallerini de okudum. O dönemde Protomoğol diyebileceğimiz...
Dini Hikayeler

Avcı ile serçe – Şa’bi şöyle bir hikaye anlatır: Avcının biri bir gün bir serçe avlar. Serçe dile gelerek ”Beni ne yapıcaksın?” diye sorar. Avcı ”Seni kesip yiyeceğim” cevabını verir. Bunun üzerine serçe

Şa'bi şöyle bir hikaye anlatır: Avcının biri bir gün bir serçe avlar. Serçe dile gelerek ''Beni ne yapıcaksın?'' diye sorar....
İslam tarihi

Kıyamette herkes Cehennemi görecek mi?

” (Orada) mutlaka cehennem ateşini görürdünüz.” (Tekasür Suresi 6) Allah Teala bu ayetle cehennemin  kıyamet günü apaçık bir şekilde görüleceğine...
Selçuklu tarihi

Mevlana’nın aşk sözleri (Rubailer)

Ey yolcu aklını başına al, seferin nereye? Hangi diyara gitmek istiyorsun? Nereye gidersen git, sen bizim gönlümüzdesin... Denizden uzak düşmüş...
Dini Hikayeler

Dört adam yolculuk ediyordu. Uzun yolculukları boyunca şehirden şehre uğramışlar farklı zamanlarda farklı yerlerde konaklamışlardı. O gün de yorgun argın bir şehre girmişlerdi. Hepsi namaza durunca, birisi konuşmaya başladı, diğeri ona:

Dört adam yolculuk ediyordu. Uzun yolculukları boyunca şehirden şehre uğramışlar farklı zamanlarda farklı yerlerde konaklamışlardı. O gün de yorgun argın...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Nietzsche’nin İslam ve Hristiyanlık kıyası

''Eğer İslam, Hristiyanlığı küçük ve hakir görüyor idiyse, böyle...
x