Genç Osman, Şehzade Mehmed'i neden öldürttü? Şehzade Mehmed kendisini öldürmeye gelen cellatları karşısında görünce: - Dtarihi
Osmanlı tarihiGenç Osman, Şehzade Mehmed'i neden öldürttü? Şehzade Mehmed kendisini...

Genç Osman, Şehzade Mehmed’i neden öldürttü? Şehzade Mehmed kendisini öldürmeye gelen cellatları karşısında görünce:

-

2. Osman Lehistan üzerine düzenleyeceği sefer öncesinde İstanbul’da kargaşa çıkabileceği endişesiyle kendisinden iki  yaş küçük olan kardeşi Mehmed’i öldürtmeye karar verdi. Evvela Şehülislam Esad Efendi’den fetva istediyse de Esad Efendi bu hususta fetva vermedi. Lakin padişahın gözüne girerek Şehülislamlık makamına gelmek isteyen  Rumeli Kazaskeri Kemalüddin Efendi bu fetvayı verdi. Kemalüddin Efendi’nin bir din adamına yakışmayan bu fetvasının üzerine Şehzade Mehmed boğularak öldürüldü. Şehzade Mehmed kendisini öldürmeye gelen cellatları karşısında görünce:

”Osman, Allah’tan dilerim ki beni nasıl ömrümden mahrum eyledinse senin de ömr-ü devletin berbat olsun. Senin dahi nasibin olmasın.” diye genç padişaha bedduada bulunmuştur.

Tarihçi Naima da sanki bu şehzadenin ahının tuttuğunu ve kısa zamanda padişahın başına istenmeyen hadiselerin gelerek öldürüldüğünden bahseder.

Şimşirgil.a.g.e.,s27

Selçuklu tarihi

Haşhaşiler neden Selçuklular ile bir mücadeleye girişiyorlar?

Peki, Haşhaşiler neden Selçuklular ile bir mücadeleye girişiyorlar? Bu çok açık değil mi? Sünni dünyanın hem siyasi hem de ideolojik...
Osmanlı tarihi

2. Viyana kuşatmasında Kırım Han’ı Murad Giray düşmana yardıma gelen Hristiyan kuvvetlerini sadece seyretti… Osmanlı’ya nasıl ihanet etti?

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Kırım Han'ı Murad Giray'ı Viyana'ya altı saat mesafede, Tuna nehri üzerinde bulunan bir taş köprünün muhafazası...
Moğol tarihi

Cengiz Han, dostu Şaman’ı neden öldürdü? – Cengiz Han’ın hakimiyetine dini temeller atmasına yardımcı olan Şaman Kökçü ile erken dönemde girişilen mücadele şöyle idi:

Cengiz Han'ın hakimiyetine dini temeller atmasına yardımcı olan Şaman Kökçü ile erken dönemde girişilen mücadele şöyle idi: Şaman Kökçü kendisini...
Timur tarihi

Hindistan’da yenilmek üzereyken Timur’un aklına Hintlilerin fillerini yenmek için müthiş bir plan gelir…

Timur, Ankara Savaşı'ndan önce düzenlediği bu sefer ile birlikte Delhi'ye gitmiş ve özellikle Kuzey Hindistan'ın tamamını kontrol altına almıştır. Bu...
Timur tarihi

Timur – Pirim Ebu Bekir Taybadi (Horasanlı ünlü şeyhülislam, barış yanlısı ve raiyetsever insan) bana yazmıştır ki; ”Ey muzaffer Timur! Devlet işlerinde şu üç şeyi ihmal etme: Birincisi

Pirim Ebu Bekir Taybadi (Horasanlı ünlü şeyhülislam, barış yanlısı ve raiyetsever insan) bana yazmıştır ki; ''Ey muzaffer Timur! Devlet işlerinde...
İslam tarihi

Münafıkların Yaptırdığı Mescid, Mescid-i Dırar

"(Münafıklar arasında) Bir de (mü’minlere) zarar vermek, (hakkı) inkar etmek, mü’minlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Rasul’üne...
Osmanlı tarihi

Osman Gazi adama ”Bac nedir?” diye sordu. Osman Gazi ”Bu Allah buyruğu mudur, peygamber sözü müdür yoksa hükümdarlar kendileri mi uydurmuştur?” diye sorunca adam:

Osman Gazi Yenişehir'i merkez seçerek orada oturdu. Gazilere evler verdi, şehri imar etti. Bir gün Germiyan ilinden birisi Osman Gazi'nin...
Haberler

Namazı savsaklayan kişiyi de Allah Teala şu on beş cezaya çarptırır. Bunlardan beşi dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde diğer üçü de kabirden kalkarken çektirilir:

Namazı savsaklayan kişiyi de Allah Teala şu on beş cezaya çarptırır. Bunlardan beşi dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde diğer üçü...
Osmanlı tarihi

4. Murad denince akla yasaklar da geliyor. İçki, tütün, kahvehane yasakları… Bunun yanı sıra 4. Murad da tütün kullanırdı denir. Doğru mudur?

4. Murad denince akla yasaklar da geliyor. İçki, tütün, kahvehane yasakları... Bunun yanı sıra 4. Murad da tütün kullanırdı denir....
İslam tarihi

İbrahim bin Edhem Hz, bir şehre gelir. Oranın tanınmış salih zatlarından Süleyman Havvas’a sorarlar: ”Bu zatı ziyarete gitmeyecek misin?” Cevap şu: ”Şeytanla görüşmek, onunla görüşmekten daha hayırlıdır.” Halk şaşırır. Ama Hazret şu muhteşem cevabı verir:

Bir gün büyük velilerden İbrahim bin Edhem, bir şehre gelir. Oranın tanınmış salih zatlarından Süleyman Havvas'a sorarlar: ''Bu zatı ziyarete...
İslam tarihi

Ebu Hureyre yaşlılık döneminde ”Allah’ım! Zina etmekten ve adam öldürmekten sana sığınıyorum” diye dua ederdi. ”Yahu! yaşını başını almış adamsın. Hala bu günahlara düşerim diye mi endişe ediyorsun? diye sordular.

Nakledildiğine göre Ebu Hureyre yaşlılık döneminde ''Allah'ım! Zina etmekten ve adam öldürmekten sana sığınıyorum'' diye dua ederdi. ''Yahu! yaşını başını...
Osmanlı tarihi

Yedi Sene harplerinde düşmanlarını yenen Prusya Kralı İkinci Frederik haklı bir şan ve şöhret kazanmıştı. 3. Mustafa, Frederik’in bu başarılarını da mahir müneccimlere sahip olmasında aramakta idi. Özel surette Frederik’e elçi göndererek, ondan müneccimler istedi. Kral elçi ile:

Sultan Üçüncü Mustafa müneccimlere, sihirbazlara, falcılara ve semavi hadiselerin yeryüzündeki hadiselere tesir ettiğine inanırdı. Sarayını bu işlerde ihtisası olan kimselerle...
İslam tarihi

Allah, Hz Musa ile Hz Harun’u Firavun’a gönderirken onlara şöyle buyurur:

Vehb bin Münebbih şöyle der: Allah Hz Musa ile Hz Harun'u Firavun'a gönderirken onlara şöyle buyurur: Onun süslü, göz kamaştırıcı...
İslam tarihi

Hz Musa’nın ölüm meleğinin gözünü çıkardı hadisini nasıl anlamalıyız?

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır: ''Ölüm meleği, (önceleri) insanlara açıkça gelirdi. Hz Musa'yada (aynı şekilde) geldi....
İlginç Bilgiler

Nazar değmesi nasıl oluyor?

Bizde ''nazar değmesi'' adı verilen inanç, diğer lisanlarda ''şeytan göz'' veya ''şeytan bakışı'' olarak adlandırılır. Bebeğine yeni elbiseler giydiren bir...
Osmanlı tarihi

Kore Savaşı sırasında bir Amerikan bataryasının isabet alıp parçalanmasından sonra, dört dakika gibi kısa bir süre içinde Amerikalıların bataryayı tekrar kurup ateşe başladıklarını ve bu çok süratli ikmal karşısında Türk binbaşısının hayretler içinde kaldığını gören Amerikalı General:

Kore Savaşı sırasında bir Amerikan bataryasının isabet alıp parçalanmasından sonra, dört dakika gibi kısa bir süre içinde Amerikalıların bataryayı tekrar...
İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) – Yüce Allah’ın öfkelendiği kul

Hz Peygamber şöyle buyurmuştur: ''Allah, kendisinden istemeyen kuluna öfkelenir''
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in türbesinde yazan ayetler

''Yeryüzünde herkes fanidir'' ve ''Her nefis ölümü tadacaktır'' M.Orhan Bayrak - Türk İmparatorluklar Tarihi - Sayfa 480
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim bir gün oğlu Süleyman’ı, (geleceğin Kanuni’si) fazlaca süslü elbise giyinmiş görünce, şöyle söyledi:

Yavuz Sultan Selim gayet sade giyinir, süse ve ziynete itibar etmezdi. Kendisine, ''Sultanım, siz de daha güzel elbiseler giyer ve...
Osmanlı tarihi

1529’da Almanya Seferi’nde hükümet merkezi kuşatıldığı halde Kanuni’nin karşısına çıkamayan Ferdinand yine ortalarda görünmemektedir. Osmanlı ordusu Ferdinand’a bağlı topraklara girmiştir. Kanuni’nin niyeti ve planı düşman ile bir meydan muharebesi yapmaktı. Kanuni Ferdinand’ı tahrik ederek karşısına çıkarmak istedi. Padişah’ın Ferdinand’a hitap şekli şöyleydi:

1529'da Almanya Seferi'nde hükümet merkezi kuşatıldığı halde Kanuni'nin karşısına çıkamayan Ferdinand yine ortalarda görünmemektedir. Osmanlı ordusu Ferdinand'a bağlı topraklara girmiştir....
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x