Genç Osman'ın kanını dava eden Abaza Mehmed Paşa yakaladığı Yeniçerileri nasıl öldürüyordu? - Dtarihi
Osmanlı tarihiGenç Osman'ın kanını dava eden Abaza Mehmed Paşa yakaladığı...

Genç Osman’ın kanını dava eden Abaza Mehmed Paşa yakaladığı Yeniçerileri nasıl öldürüyordu?

-

Hanedanın kanını dava etme bahanesiyle ayaklanmalar çıktı. Anadolu’daki kalelerde bulunan yeniçeriler öldürülmeye başlandı. Bunların en önde geleni olan Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmed Paşa, bir türlü ele geçirilemiyordu. En sonunda sertliği ile meşhur Hüsrev Paşa tarafından Erzurum alındı ve Abaza Paşa yakalandı. Huzuruna çıktığında padişaha, merhum 2. Osman’ın kanını dava ettiğini söyledi. Sultan Murad da onu affetti ve hatta bazı yerlere beylerbeyi yaptı. Abaza Paşa karizmatik adam… Giyimi kuşamı, ata binişi, kılıç kuşanışıyla etkili bir şahsiyet… Cirit oyununda da mahir biri. Keza Murad da öyle. Yani 4. Murad’ın mert adamları affetme, onlara şans verme huyu var. Abaza’yı affediyor, ama sonrasında ileride başka hataları nedeniyle öldürtüyor.

Türklerin Serüveni

Osmanlı tarihi

Mısır seferinden dönerken Yavuz Sultan Selim Konya dolaylarında mola verir. Bu sırada korkunç bir kasırga çıkar. Herkes, yerden kalkan tozların döne döne yükselişini hayretle seyreder. Padişah, bu durumu çok değer verdiği, her zaman yanında bulundurmaktan zevk aldığı büyük alim Kemal Paşazade’ye sorar:

Mısır seferinden dönerken Yavuz Sultan Selim Konya dolaylarında mola verir. Bu sırada korkunç bir kasırga çıkar. Herkes, yerden kalkan tozların...
İslam tarihi

Anlattıklarına göre Cebrail, uzun zamandır, gebe kalmamış bir beygirin üzerine bir süvari suretinde göründü. Bu şekilde Firavun’un erkek atının önünden geçti. Derken Firavun’un atı ona…

Yüce Allah denizi kendi halinde ve olduğu gibi bıraktı. Nihayet Firavun da, (kıyıya) vardı. (Denizde yolların açıldığı) o dehşetli hayret...
Türk tarihi

Haçlıların 70.000 Müslümanı katletmesini duyan Selahattin Eyyübi ne yaptı?

Selahattin Kudüs'ün 1096 yılında Haçlıların eline geçmesini ve 70 bin Müslüman'ın kılıçtan geçirilip, kafalarından kuleler yapılmasını bir türlü içine sindiremiyordu....
Türk tarihi

Ca’ber Kalesi’nin yakınlarındaki türbede yatan Süleyman Şah kimdir? – 20 Ekim 1921’de TBMM hükümetiyle Fransa hükümeti arasında imzalanan Ankara İtilafnamesi’nin dokuzuncu maddesi gereğince…

20 Ekim 1921'de TBMM hükümetiyle Fransa hükümeti arasında imzalanan Ankara İtilafnamesi'nin dokuzuncu maddesi gereğince Ca'ber Kalesi ve kuzeybatı eteklerindeki ''Türk...
Türk tarihi

Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes olduğu söylenir. Gerçek midir bu görüş?

Bu Bahis Oğuz Destanı’nda geçer. Şecere-i Türki’de geçer. Ortadoğu kökenli iddialardır. Tevrat’a dayandırılır. Hıve Hanı, Ebul Gazi Bahadır Han’ın eserlerinde...
Dünya tarihi

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ CORONA COVID-19 HAKKINDA GERÇEK BİLGİLERİ AÇIKLADI

1-İklim ne olursa olsun, CORONA COVID-19 virüsü sıcak ve nemli havaya sahip alanlar da dahil olmak üzere TÜM ALANLARDA bulaşabilir....
Dini Hikayeler

Hz Hamza’nın ciğerini ısıran Hind nasıl müslüman oldu?

Peygamberimiz'in mübarek hanımlarından Ümmü Habibe validemiz, Ebu Süfyan'ın kızıydı. O sıralarda babası henüz müslüman olmamıştı. Uzun zamandır kızını göremeyen Ebu...
Moğol tarihi

Cengiz Han’ın esir düşen 70 esiri kazanlarda diri diri nasıl kaynatıldı?

Temuçin'in bir han olarak kabul edilme ve kendi idari sarayını oluşturmadaki başarısına rağmen Camuka kendi taraftarlarına Temuçin'i tüm Moğol kabilelerinin...
İslam tarihi

Hz Muhammed – Günahlardan ağlamak müslümanı cehennemden korur

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: ''Allah'ım gözyaşından önce bana korkudan ağlayacak gözler ihsan eyle!'' (İmam Suyuti') ''Gözlerinden sinek başı kadar yaş...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Şüphesiz Allah üç şeyi kendi yed-i kudretiyle yarattı, diğer eşyaya ”Ol” dedi (onlar da) oluverdi. Allah Kalem’i, Adem’i, Firdevs’i kendi yed-i kudreti ile yarattı. Ona (Firdevs’e) dedi ki:

Şüphesiz Allah üç şeyi kendi yed-i kudretiyle yarattı, diğer eşyaya ''Ol'' dedi (onlar da) oluverdi. Allah Kalem'i, Adem'i, Firdevs'i kendi...
Türk tarihi

Türklere neden bu ismin verildiğini güzel bir hikaye anlatır. Zülkarneyn ile Türkler arasında geçen bir mücadelede sayıları çok azalmış olan Türkler…

Türkmen adını yazılı olarak en erken gördüğümüz yerlerden biri Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugati-t Türk adlı eseridir. Türklere neden bu ismin...
İslam tarihi

Kıyamette Hz Muhammed’in (s.a.v) şikayeti

Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terkedilmiş (bir kitap) olarak bıraktılar." (Furkan 30) Şimdi, inkâr edenlere...
Dini Hikayeler

Bir talebe hocasına sordu: Hz Adem cennetten niçin kovuldu? Hoca cevap verdi: (Feridüddin Attar – Mantıku’t Tayr)

Bir talebe hocasına sordu: Hz Adem cennetten niçin kovuldu? Hoca cevap verdi: Hz Adem asil ve yüce bir öze/cevhere sahipti....
İslam tarihi

Ebu Cehil nasıl öldürüldü ve kellesine ne yapıldı? İbn Hişam der ki: Ebu Cehil, Bedir Savaşı günü şu şiiri söyleyerek çarpışıyordu:

İbn Hişam der ki: Ebu Cehil, Bedir Savaşı günü şu şiiri söyleyerek çarpışıyordu: ''Avan Savaşı benden intikam almaz.  İki senelik...
İslam tarihi

Hz Nuh’un gemiyi yapması ve geminin ebatı

Bazı selef alimleri der ki: ''Yüce Allah, Hz Nuh'un duasını kabul buyurunca, gemi yapımında kullanılması amacıyla ona bir ağaç dikmesini...
Haberler

Namazı savsaklayan kişiyi de Allah Teala şu on beş cezaya çarptırır. Bunlardan beşi dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde diğer üçü de kabirden kalkarken çektirilir:

Namazı savsaklayan kişiyi de Allah Teala şu on beş cezaya çarptırır. Bunlardan beşi dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde diğer üçü...
Osmanlı tarihi

Osman Gazi rüyasında Şeyh Edebali’nin evinde misafir olduğunu görmüş, Şeyhin kucağından çıkan bir

Osman Gazi, ilim ve irfanından istifade etmek için sık sık Şeyh Edebali'yi ziyarete giderdi. Bu ziyaretlerinden birinde şeyhin kızını görmüş,...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim, devlet işlerinde hata edenleri hiç affetmezdi ve bu sebeple de bir çok vezirinin boynunu vurdurmuştu. Kendisinin şiddet ve gazabından korkan, her an ölüm tehlikesi geçiren Piri Paşa bir gün: Padişahım…

Yavuz, devlet işlerinde hata edenleri hiç affetmezdi ve bu sebeple de bir çok vezirinin boynunu vurdurmuştu. ''Dilerim Allah'dan Yavuz'a  vezir...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in Hz Aişe’nin gıybetine cevabı

Rivayete göre kısa boylu bir kadın bazı sorular sormak için Peygamber Efendimiz'in yanına gelmişti. Çıkıp gittiğinde Hz Aişe: ''Boyu ne...
İslam tarihi

Danyal peygamberin sözleri

Kendisini zikredeni unutmayan Allah'a hamd olsun! Kendisinden (bir şeyler umanın isteğine) icabet eden Allah'a hamd olsun! Kendisine güveneni başkasına havale...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x