Dtarihi Yıldırım Bayezid üzerine gelen Haçlı ordusunda en mükemmel  cinsten on bin Fransız  süvarisi vardı ve bunlara  Burgondinya dukasının henüz yirmi iki yaşındaki oğlu, gayet mağrur Prens Korkusuz Jean kumanda ediyordu. Fransızlar: - Dtarihi

Yıldırım Bayezid üzerine gelen Haçlı ordusunda en mükemmel  cinsten on bin Fransız  süvarisi vardı ve bunlara  Burgondinya dukasının henüz yirmi iki yaşındaki oğlu, gayet mağrur Prens Korkusuz Jean kumanda ediyordu. Fransızlar:

Paylaş

Loading

Yıldırım Bayezid üzerine gelen Haçlı ordusunda en mükemmel  cinsten on bin Fransız  süvarisi vardı ve bunlara  Burgondinya dukasının henüz yirmi iki yaşındaki oğlu, gayet mağrur Prens Korkusuz Jean kumanda ediyordu.

Fransızlar:

Gök düşecek olsa mızraklarımızın ucunda tutarız! diyorlardı.

Korkusuz Jean da Yıldırım Bayezid’i esir edeceğini söylüyor;  ona neler yapacağı hakkında yüksekten atıp tutuyordu.

Niğbolu Muharebesi Türk ordusunun zaferiyle bitti.

I.Korkusuz Jean ve daha birçokları esir düştüler.

Yıldırım, onlara iyi davrandı. Memleketlerine gönderirken bir daha kendisine karşı silah kullanmayacakları hakkında yemin ettirdi. Bununla beraber Korkusuz Jean’a dedi ki:

Bu yemini sana geri veriyorum. Eğer şerefli bir adamsan silahını yeniden ve mümkün olduğu kadar çabuk eline al;  benimle harp için bütün hükümdarlarla birleş. Bu hoşuma gider, zira bana parlak bir zafer daha kazanmak fırsatını vermiş olursun.


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x