Dtarihi Göktürk Tarihi arşivleri - Dtarihi

Göktürkler neden soylarının A-shih-na (Aşina) kurdundan geldiğini iddia etmişlerdir?

Türk adını ilk defa resmi devlet şeklinde kullanarak milletimize ad verme şerefi kazanan Gök Türklerin tarihimizde hiç şüphesiz seçkin bir yeri vardır. Gök Türklerin Türk tarihinde önemli yere sahip olmasını kavrayan Batılı araştırmacılar 250 yıldan fazla bir süreden beri yoğun...
Posted On 05 Kas 2023
, By

Bumin Kağan, Juan Juan kağanı A-na-ku-i’nın, kızını isteyince A-na-ku-i çıldırdı adeta. Usunu yitirdi. Bu hadsizlikti ve yanıtı verilmeliydi. Bir elçi gönderdi ve şunu söyledi Bumin’e:

İşin kötü yanı Juan Juanlara hala bağlıydılar. Onlara demircilik yapıyorlardı. Savaşlarda er veriyorlardı. Canlarını sıkan buyruklara bile ses etmiyorlardı. Çağı gelene dek! Bumin, geleceği hazırlanırken, aynı dili konuştukları benzer törelerle yaşayan Töles boylarına olan...
Posted On 17 Ara 2021
, By

Bilge Kağan döneminin tarihte nadiren görülen bir özelliği var. Tabiri caizse üçlü bir yönetimden söz edebiliyoruz.

Eski Türklerde hükümdarlar mutlak değildi. Onun yanında yasama organı gibi bir meclis tipi yapılanma söz konusuydu. İdare etme yetkisinin Tanrı tarafından hükümdara verildiği düşünülürdü. Bu yetkiye de kut denirdi. Siyasetin kökeninde kut yatmaktadır. Böyle olduğuna inanılırdı....
Posted On 24 Nis 2020
, By

İlteriş Kutluk Kağan Türkleri 30 yıl süren Çin hakimiyetinden nasıl kurtardı?

Kutluk Devleti demek hiç doğru değil. Maalesef ülkemizde, bir zamanlar orta öğretim kitapları ve tarih literatüründe böyle yazılmıştır. Ama gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü aslında bir fetret devrinin sona ermesidir. 2. Gök Türk Devleti’nin kuruluşu. Yaklaşık 30 yıl süre...
Posted On 19 Nis 2020
, By

Göktürklerde Zina ve hırsızlığın cezası neydi?

Göktürklerin sosyal hayatları nasıldı? Halk nasıl yaşardı?  Ekonomileri hayvancılığa dayalı bir hayat söz konusudur. Su boyları ve bol otlu alanlarda kümelenirlerdi. Aile urug, boy sistemi üzerine kurulu örgütlenme biçimleri vardı. Hırsızlığın ve zina yapmanın idam cezası...
Posted On 07 Mar 2020
, By

Göktürklerin sosyal hayatları nasıldı? Halk nasıl yaşardı? Zina ve hırsızlığın cezası neydi?

Göktürklerin sosyal hayatları nasıldı? Halk nasıl yaşardı?  Ekonomileri hayvancılığa dayalı bir hayat söz konusudur. Su boyları ve bol otlu alanlarda kümelenirlerdi. Aile urug, boy sistemi üzerine kurulu örgütlenme biçimleri vardı. Hırsızlığın ve zina yapmanın idam cezası olduğu,...
Posted On 14 Şub 2020
, By

Eski Türkler klasik manada Şamanist miydiler? Mesela Bilge Kağan’ın dini inanışı neydi, nasıldı?

Eski Türkler klasik manada Şamanist miydiler? Türk inancı için neler diyebilirsiniz? Mesela Bilge Kağan’ın dini inanışı neydi, nasıldı? Eski Türkler klasik anlamda Şamanist değildiler. Şamanizm, Budizm ile karışmış bozkır inançlarının şeklidir. Ve aslında bir din değil büyü...
Posted On 14 Şub 2020
, By

Bilge Kağan ihtilalle nasıl hükümdar oldu?

Bilge Kağan döneminin tarihte nadiren görülen bir özelliği var. Tabiri caizse üçlü bir yönetimden söz edebiliyoruz. Tarihte baskın olan durum tek adam yönetimidir; hatta günümüzde dahi demokrasiden otokrasiye geçişlerin olduğu, sistemin adı ne olursa olsun iktidarın tek elde, tek...
Posted On 14 Şub 2020
, By

Türk tarihinin Batı’dan üstün olduğunu gösteren delil

Hocam, yine bir başka tespitiniz var, diyorsunuz ki ”Orhun Abideleri yazılırken Fransız devleti henüz kurulmamıştı bile! Halbuki 843’lerde Türklerin bir devleti vardı; üstelik model bir devletti.” Gerçekten de günümüz Avrupa milletlerinin, Orhun Yazıtları’nın dikildiği çağd...
Posted On 14 Şub 2020
, By

Çinliler; Bilge Kağan, Tonyukuk, Kültegin’i nasıl anlatmışlardır.

Burada başka bir konuyu da açıklamak gerekir. O da Çinlilerin özellikle onu ”Bilge” olarak tanımlaması ve bunun için takdir etmesidir. Tonyukuk’u stratejist, Kül Tegin’i olağanüstü savaşçı olarak tasvir ederken, Bilge Kağan’ı gerçekten bilge, barış...
Posted On 08 Şub 2020
, By

Bilge Kağan Göktürk Devleti’nin kuruluşunu, zayıflamasını, yıkılışını ve yeniden bağımsızlığını kazanışını taşlara neden yazdırdı?

Bilge Kağan için, Bilge Kağan’ın kitabınızın sunuşunda, ”Bengü taşlara Gök Türk Devleti’nin kuruluşunu, zayıflamasını, yıkılışını ve yeniden bağımsızlığını kazanışını kazıtarak yazdırdı. Sonra gelecekte aynı zorluklara düşmemek için neler yapılması gerektiğini...
Posted On 08 Şub 2020
, By

Bilge Kağan nasıl öldürüldü?

Buyruk Çor, Bilge Kağan’ın bir bakanıdır. Mutlaka Çinlilerden rüşvet alarak bu cinayeti işlemiştir. Siyaset ve bunun cinayete dönüşmesi dünyanın her yerinde görülen bir durumdur. Bilge hemen ölmemiş, kendisini zehirleyeni ailesi ile birlikte yok etmiştir. Bu ola...
Posted On 23 Oca 2020
, By

Çin Elçisi Bilge Kağan’a diyor ki, ‘Sen boşuna akın yapıyorsun. Boşuna zenginlik elde ediyorsun. Çünkü

Mesela sosyal devlet anlayışıyla ilgili bir belgeden söz edeyim. 623 yılında olması lazım. Çin Elçisi Kağan’a diyor ki, ‘Sen boşuna akın yapıyorsun. Boşuna zenginlik elde ediyorsun. Çünkü sen elde ettiğin bütün zenginliği halkına dağıtıyorsun.’ Yani bakın bir...
Posted On 18 Ara 2019
, By

Bilge Tonyukuk ile Bilge Kağan arasında geçen tartışma

Türklerin kentlere yerleşmekten kaçınması biraz da nüfusa ve askeri gerekçelere dayanmıyor mu? Evet, sebepleri vardır. Mesala Bilge Tonyukuk 723 yılında devlet meclisinde Kağana karşı çıkıyor. ‘Biz şehirlerde yaşayamayız’ diyor ve devam ediyor; ‘Çünkü sayımız az...
Posted On 30 Kas 2019
, By

Vezir Tonyukuk’un Bilge Kağan’a cevabı

Göktürk Hakanı Bilge Kağan(716-734),Çin İmparatorluğunda olduğu gibi kendi ülkesinde de şehirleri surla çevirmek,kaleler yapmak istiyordu.Vezir Tonyukuk onun bu fikrine karşı çıkarak Bilge Kağan’a şöyle dedi: –“Kaleler ve surlar yapmamalıyız.Biz ömrünü sulu ve otl...
Posted On 17 Tem 2018
, By

Göktürk Devleti kurucularından İstemi Han’ın oğlu olduğu sanılan Türk Şad, 576 yılında Göktürk ülkesine gelen Bizans elçisi Valantinus’la yaptığı görüşmede Bizans’ı, Göktürkler’in düşmanı olan Avarlar’ı korumakla suçluyor ve sözlerine şöyle devam ediyordu:

Göktürk Devleti kurucularından İstemi Han’ın oğlu olduğu sanılan Türk Şad, 576 yılında Göktürk ülkesine gelen Bizans elçisi Valantinus’la yaptığı görüşmede Bizans’ı, Göktürkler’in düşmanı olan Avarlar’ı korumakla suçluyor ve sözlerine şöyle devam ediyordu: –“O,Romalılar siz...
Posted On 17 Tem 2018
, By

Doğu Göktürk Hakanı İşpara Kağan (581-587), 585 yılında Çin İmparatoruna gönderdiği bir mektupta:

Doğu Göktürk Hakanı İşpara Kağan (581-587), 585 yılında Çin İmparatoruna gönderdiği bir mektupta: –“Gökte nasıl tek bir Tanrı varsa;yeryüzünde de dünya’yı yöneten tek bir hükümdar olmalı…” diyordu.
Posted On 17 Tem 2018
, By
x