Göktürklerin soyu nereye dayanıyor? Efsaneye göre A-shih-na kabilesi... - Dtarihi
Göktürk TarihiGöktürklerin soyu nereye dayanıyor? Efsaneye göre A-shih-na kabilesi...

Göktürklerin soyu nereye dayanıyor? Efsaneye göre A-shih-na kabilesi…

-

Eski Türkçede Gök (Kök) kelimesinin ilahi, kutsal anlamlarını taşıdığı bilindiğinden, Orhun Anıtlarında devletin bu karakteri taşıdığı sık sık vurgulandığı için Gök (Kök) Türk deyimi ilim alemince uygun karşılanmıştır.

Adları 542 yılında kesin bir şekilde tarihi belgelerde başlayan Gök Türklerin, bundan önceki devirlerine ait bilgiler efsanelerle karışmıştır. Aslında Gök Türklerin kökeni kendilerine ait bir resmi efsaneyle zenginleşmiştir. Hanedanı oluşturan A-shih-na kabilesi efsaneye göre bir kurttan türemiştir. Bu efsane Gök Türk hanedanı üzerinde o kadar derin bir iz bırakmıştır ki; daha sonra hanedandan gelenler kendilerini birer Börü (kurt) olarak nitelemişlerdir. Ayrıca Çin kaynaklarının bildirdiğine göre A-shih-na ismini taşıyan bey ve hatunlarının sayısı az değildir.

Bilge Kağan’ın Vasiyeti

Son İçerikler

Cinler, Hz Adem yaratılmadan önce nasıl cinayetler işleyip kan döktüler? Bazıları, meleklerin, Ademoğlunun yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağını; Adem’den önce cinler ve binler…

Yüce Allah meleklere hitap ederek onlara ''Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım'' (Bakara 30) buyurdu. Yüce Allah, birbirlerinin peşi sıra...

Timsah Gözyaşları İfadesi Nereden Gelmiştir? – 13. yüzyılda Fransa’da yaşamış Barthelemous Anglicus adındaki bir rahibin ‘Tabiat Bilimleri Ansiklopedisi’nde bu deyimle alâkalı olarak şu bilgilere...

Bir kişinin samimi olmadığını düşündüğümüz gözyaşlarını ifade etmek için birçoğumuz kullanırız timsah gözyaşları deyimini. Peki neden kullanılır, nereden çıkmıştır...

Dünyanın en büyük mağarası

Vietnam’ın merkezinde yer alan Hang Son Doong üç milyon yaşında bir mağara. Yüz metrelik tavanından aşağı doğru su damlıyor. Tırtıklı uçlarından...

Siyah köle Belh’in yüzü suyu hürmetine Hz Musa Allah’tan yağmur istedi. Onun kıssasında varid olmuştur ki, Cenab-ı Hak, Hz Musa’ya:

Şahıs ne zaman Allah'ın gayrisiyle ünsiyet peyda ederse, Allah'ın gayrisiyle peyda ettiği ünsiyet nisbetinde Allah sevgisinden kaybeder, Allah muhabbetinin...

Hz Ömer suikast geçirip de ölüm döşeğine düşünce… Bu esnada İbn Abbas şöyle dedi: ”Ey mü’minlerin emiri, niye korkuyorsun? Allah sana nice fetihler ...

Hz Ömer suikast geçirip de ölüm döşeğine düşünce oğluna şöyle dedi: ''Yazık bana! Çabuk yanağımı yere değdir, anasız kalasıca!  O...

Alp Arslan’ın esas hedefi Anadolu muydu, hangi devletti?

Zaten Alp Arslan'ın esas hedefinin Anadolu değil, Fatımiler olduğunu söylediniz. Evet, sadece Alp Arslan'ın değil, Tuğrul Bey'in de, Melikşah'ın da...

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed (sav) – İnsanların en kötüsü kimdir?

İnsanların en kötüsü o fasık insandır ki, Allah'ın kitabını...

Anadolu ismi nereden geliyor?

''Anatolia'' bilindiği gibi Yunancada ''doğu'' anlamına gelir. Küçük Asya...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x